De Beurer-Foundation

Hulp bij zelfhulp voor kansarme kinderen en gezinnen – in Duitsland en wereldwijd

De Beurer-Foundation werd in januari 2015 opgericht en is erkend als een stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent onder meer dat de inkomsten van de stichting enkel ten behoeve van het algemeen nut mogen worden gebruikt, dat de stichting voor de lange termijn is opgericht en dat de doelen dus blijvend kunnen worden ondersteund. Bovendien is het vermogen van de stichting altijd beschikbaar. De Beurer-Foundation wordt uitsluitend gefinancierd door winstuitkeringen van Beurer GmbH en door gulle donaties. Door de winstuitkeringen is de stichting wat financiering betreft niet afhankelijk van de renteontwikkelingen op de financiële markt.

Als middelgroot familiebedrijf met diepe wortels in de regio Ulm heeft Beurer een bijzondere verbondenheid met de regio. Daarom ondersteunt Beurer al vele jaren projecten in Ulm en de omgeving van Ulm. Met de overdracht van aandelen van de aandeelhouders naar de onafhankelijke Beurer-Foundation, een stichting zonder winstoogmerk, hebben we de betrokkenheid gebundeld en de basis gelegd om in de toekomst nog meer projecten te steunen.

Op de nieuwe website over de Beurer-Foundation vind je alles over de stichting en de gesteunde projecten.

>> Naar de officiële website van de Beurer-Foundation

Beurer Foundation
Naar boven