Verantwoord gebruik van hulpbronnen

Een leefbaar milieu voor ons en toekomstige generaties

Wereldwijd staan wij voor een grote uitdaging, waar ook wij ons intensiever voor willen inzetten: de klimaatcrisis en het duurzame gebruik van hulpbronnen. Als internationaal bedrijf zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid en willen we ons steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties in een gezonde omgeving kunnen leven.

Duurzaam handelen en maatschappelijke betrokkenheid maken al vele jaren deel uit van onze bedrijfsfilosofie. Daarnaast hebben we met het oog op de toekomst een verantwoord gebruik van hulpbronnen stevig verankerd in onze bedrijfsdoelstellingen.

Marco Bühler

„Bescherming van hulpbronnen en maatschappelijke betrokkenheid maken deel uit van onze bedrijfsfilosofie. Ieder van ons draagt verantwoordelijkheid voor ons klimaat.

Wij hechten veel waarde aan gezondheid en welzijn en daarom wil ik ook een bijdrage leveren aan een leefbare planeet voor onze kinderen en volgende generaties."

 

- Marco Bühler, managing director en CEO

Stap voor stap naar een duurzamer bedrijf

Voor ons betekent duurzaamheid dat we de negatieve impact van ons handelen onder de loep nemen. We zullen manieren vinden om die impact te vermijden, te minimaliseren of, als dat niet mogelijk is, te compenseren.

De overstap naar een duurzamer bedrijf is een uitdaging die we stap voor stap zullen aangaan. In 2022 hebben we ons gericht op een inventarisatie: We hebben geanalyseerd hoeveel emissies we concreet veroorzaken en hoe we omgaan met hulpbronnen. Daarbij hebben we onze hele waardeketen bekeken.

Afspelen van de video van YouTube geblokkeerd vanwege de privacy-instellingen

Om YouTube-video's op onze website af te spelen, moet je het gebruik van cookies toestaan. Meer informatie over onze cookies vind je hier: Gegevensbescherming

Marketingcookies accepteren en video afspelen
DuurzaamheidsstrategieDuurzaamheidsstrategie
Our sustainability strategy

Duurzaam ondernemen betekent voor ons dat we onze kracht, kennis en expertise gebruiken om oplossingen te ontwikkelen voor uitdagingen op het gebied van maatschappij en milieu. Daarom werkt het interdisciplinaire team van het duurzaamheidsmanagement intensief samen met alle bedrijfsonderdelen en externe experts.

Naast onze managing director en voorzitter van de raad van bestuur zijn ook de hoofden van alle relevante Beurer Business Units verantwoordelijk – van inkoop, productie, regulatory, techniek & ontwikkeling en productmanagement tot en met service, marketing en verkoop. Uiteindelijk wordt het project gedragen door alle medewerkers.

Wij zetten ons in voor de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad en dragen ons steentje bij aan het Science Based Targets Initiative (SBTi). Concrete maatregelen en actiegebieden zijn door ons gedefinieerd en in onze bedrijfsrichtlijnen verankerd. Daarbij baseren we ons op een selectie van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN.

De volgende hoofddoelstellingen worden momenteel bekeken:

  • Klimaatbescherming
  • Circulariteit
  • Onze medewerkers
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Klimaatbescherming

Klimaatbescherming

Lagere CO2-uitstoot

Doel: Ons doel is om tegen 2024 alle emissies die rechtstreeks op onze locaties worden uitgestoten voor 100% te verminderen, te vermijden of te compenseren (scope 1-2). We werken ook samen met onze leveranciers om hun uitstoot voortdurend te verminderen (scope 3).

Circulariteit

Circulariteit

Ontwikkeling van duurzamere producten en verpakkingen

Doel: We streven ernaar producten te ontwikkelen die zo lang mogelijk meegaan, die gemaakt zijn van materialen met een optimale CO2-voetafdruk en die uiteindelijk kunnen worden gerecycled of hergebruikt. Productverpakkingen willen we kleiner en milieuvriendelijker maken door minder en recyclebare/gerecyclede materialen te gebruiken.

Onze medewerkers

Onze medewerkers

Focus op gezondheid en welzijn

Doel: We willen dat medewerkers werken in een veilige en gezonde werkomgeving waar ze zich prettig voelen. We willen hun tevredenheid en motivatie bevorderen, gelijke kansen bieden en een kader creëren voor een goede balans tussen werk en privéleven.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bevordering van onderwijs en opleiding

Doel: Met behulp van de Beurer-Foundation willen we het onderwijs voor en de opleiding van kansarme kinderen, jongeren en vrouwen bevorderen.

Our sustainability report
Ons duurzaamheidsverslag

volgens de actuele, internationale GRI-normen

Nu lezen
Naar boven