FAQ Wellbeing

W tym miejscu znajdziesz najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące produktów z kategorii Samopoczucie.

Czy nadal masz pytania?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Wyniki

wellbeing

FAQ Wellbeing

Masa ciała

Masa ciała

Wag z funkcją pomiaru ilości tkanki tłuszczowej nie wolno stosować u osób z implantami sterowanymi elektrycznie (np. rozrusznikami serca, pompami do dawkowania leków).

Z wag mogą korzystać osoby, którym wszczepiono implanty elektroprzewodzące (np. śruby kostne, sztuczne stawy biodrowe). Jednak wówczas pomiary mogą być nieprawidłowe, ponieważ przewodność elektryczna implantu będzie większa w porównaniu z przewodnością elektryczną tkanek.

W trakcie ciąży nie należy korzystać z wag z funkcją pomiaru ilości tkanki tłuszczowej. Z uwagi na obecność płynu owodniowego wskazania mogą być nieprawidłowe.

 • Odczyty mogą się różnić, jeśli użytkownik nie będzie stał na wadze nieruchomo.
 • Być może wagę pchnięto lub uniesiono między pomiarami, skutkiem czego między jednym a drugim pomiarem waga nie została właściwie wyzerowana lub zainicjowana.
 • Przyjęte tolerancje techniczne zakładają możliwość różnicy w granicach +/-0,5 kg między dwoma pomiarami.
 • Nieprawidłowa pozycja na wadze, gdy na przykład użytkownik przesunie się nieco w przód lub w tył.
 • Wahania wyników pomiaru masy ciała.
 • Wpływ czynników zewnętrznych, takich jak mniej wilgotne stopy.
 • Artefakty wynikające z ruchu.
 • Różne usytuowanie użytkownika na elektrodach przy pierwszym i drugim pomiarze.

 

Różni producenci stosują w swoim oprogramowaniu odmienne sposoby interpretacji pomiarów.
Może to prowadzić do różnic w pomiarach. Metodę pomiaru ilości tkanki tłuszczowej B.I.A. należy traktować raczej jako pomiar tendencji, a nie pomiar bezwzględny, ponieważ łączny wynik zależy od wielu czynników zewnętrznych.

 • W przypadku wag z funkcją „Quick Start" użytkownik może stanąć na wadze od razu, bez uprzedniego włączania. Po wejściu na wagę włączy się ona samoczynnie i rozpocznie pomiar.
 • Funkcja „Tap On" odnosi się do sposobu włączania wagi polegającego na dotknięciu górnej części powierzchni ważenia. Oznacza to, że użytkownik musi nadepnąć na wagę i poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość 0,0. Dopiero wówczas można wejść na wagę i rozpocząć pomiar.
 • Różnice anatomiczne (np. zdecydowanie dłuższe lub krótsze nogi)
 • Objętość łydek i/lub ud
 • Stopień wytrenowania mięśni
 • Struktura kości
 • Rozkład tkanki tłuszczowej w ciele
 • Stan zdrowia użytkownika
 • Słaba styczność podeszew stóp z elektrodami
 • Duże zapocenie
 • Stosowanie leków
 • Obrzęk nóg
 • Krwiaki na nogach
 • Gorączka
 • Przeprowadzanie pomiaru po wysiłku fizycznym
 • Przeprowadzanie pomiarów o różnych porach dnia
 • Wahania masy ciała
 • Ciąża (płyn owodniowy)
 • Metalowe implanty
 • Zrogowaciała skóra na podeszwach stóp

Tryb sportowy posiada dodatkową funkcję dostosowywania pomiaru tkanki tłuszczowej do charakterystyki konkretnej grupy użytkowników. Podczas analizy tkanki tłuszczowej, oprócz rzeczywistego pomiaru oporności ciała, oprogramowanie wagi opiera się na kilku stałych parametrach używanych do obliczenia jej proporcjonalnej zawartości. W trybie normalnym te stałe wartości odnoszą się do średniej „normalnej populacji" uzyskanej w toku badań medycznych. Z kolei tryb sportowy wprowadzono dlatego, że rozkład objętości różnych składników ciała (mięśni, kości, tłuszczu itp.) u sportowców jest inny niż u reszty populacji. W tym trybie zastosowano stałe otrzymane w toku badań medycznych przeprowadzanych na sportowcach. W związku z tym różnica w odczytach wynika z różnych stałych zapisanych w oprogramowaniu.

 • Dokładność wartości zmierzonej wskazywanej przez wagę przy powtarzanym pomiarze wynosi +/-0,3 kg.
 • Maksymalna tolerancja masy ciała w porównaniu z innymi wagami wynosi +/-0,5 kg przy masie ciała 40 kg i +/-1,1 kg przy masie ciała 100 kg.
 • Tolerancja pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej lub wody wynosi +/-1%.

 

 

Ciało składa się głównie z wody (w około 60–70%). Woda zawarta jest w każdym organie i każdej części ciała, a więc także w dużym stopniu w mięśniach i w mniejszym stopniu w tkance tłuszczowej. Oznacza to, że można dodawać wyłącznie procent tkanki tłuszczowej oraz mięśni, ale nie wody. W przeciwnym razie woda zostanie policzona dwukrotnie.

BF600

acja obsługuje obecnie następujące urządzenia: Lista obsługiwanych smartfonów

Przyczyn może być kilka:

 • Stań na elektrodach ze stali nierdzewnej bosymi stopami.
 • Upewnij się, że użytkownik został dodany i przypisany. Jeśli użytkownik został przypisany, będzie wyświetlany jego profil (np. P-01). Jeśli nie, włącz wagę, następując krótko na jej powierzchnię, a następnie naciśnij przycisk „w górę" i wybierz żądanego użytkownika.
 • Stój nieruchomo, dopóki cyfry nie przestaną przeskakiwać.

W aplikacji trzeba utworzyć własny profil użytkownika. Otwórz aplikację, wybierz swoją wagę po wybraniu kolejno opcji Settings > My devices > BF 600 i dodaj nowego użytkownika.
Można również utworzyć nowego użytkownika bez aplikacji, naciskając przycisk SET. Aby później dodać utworzonego w ten sposób użytkownika do aplikacji, wykonaj następującą procedurę: Otwórz aplikację, wybierz swoją wagę po wybraniu kolejno opcji Settings > My devices > BF 600 i dodaj tego użytkownika.

Nie wolno dodawać zawartości wody w ciele, ponieważ jest już ona uwzględniona w innych wartościach analitycznych (tkance tłuszczowej, mięśniach).

Wagę należy ustawić na twardej, poziomej powierzchni, a podczas pomiaru stać nieruchomo i równo rozkładać masę ciała.
Miękkie, nierówne powierzchnie (np. dywan) mogą powodować występowanie niedokładności podczas pomiarów.

Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności wagi i zapisywać wartości lokalnie w aplikacji, każdy użytkownik musi posiadać własny, zgodny smartfon/tablet.
Jeśli każdy z użytkowników posiada własne konto w chmurze, po zalogowaniu się na zgodnym smartfonie/tablecie jego dane mogą być rejestrowane i przesyłane na konto w chmurze.

Musisz się zarejestrować w aplikacji jako użytkownik usługi w chmurze. Wówczas dane będą automatycznie przesyłane do serwisu HealthManager Cloud i będzie można je przeglądać w dowolnej chwili za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji HealthManager PC.

Wybierz swoją wagę BF 600 w menu Settings > My devices. Tutaj, w obszarze „Unit", możesz wybrać opcję kg (kilogram), lb (funt) lub st (stone).
Jednostkę można również wybrać bezpośrednio z tyłu wagi. W tym celu włącz wagę i naciśnij krótko przycisk Unit/Reset.

Po włączeniu wagi nie wyświetla się symbol Bluetooth. Przyczyny mogą być różne.

 • Minimalny zasięg na otwartej przestrzeni wynosi około 15 m. Ściany i sufity ograniczają zasięg.
 • Sprawdź, czy w danej chwili nie ma aktywnego połączenia Bluetooth z innymi urządzeniami, takimi jak smartwatch, monitor aktywności lub inny gadżet. - Odłącz lub przenieś takie urządzenie poza zasięg Bluetooth.
 • Inne fale radiowe mogą zakłócać transmisję. - Nie stawiaj wagi w pobliżu takich urządzeń jak routery Wi-Fi, kuchenki mikrofalowe czy płyty indukcyjne.

Przyczyny mogą być różne:

 • Brak połączenia Bluetooth® -> patrz poprzednie pytanie „Połączenie Bluetooth®".
 • Sprawdź w aplikacji, czy w danych urządzenia wprowadzonych w ustawieniach wagi BF 600 wyświetlany jest Twój profil użytkownika wagi (np. P-01).
 • Nowo zarejestrowane pomiary muszą być zapisane pod Twoim profilem użytkownika (np. P-01).
 • Całkowicie zamknij aplikację (nie może pracować nawet w tle).
 • Wyłącz funkcję Bluetooth® w ustawieniach smartfona, a następnie włącz ją ponownie. Waga nie powinna być stale połączona w ustawieniach systemu operacyjnego smartfona. To uniemożliwiałoby nawiązanie połączenia z aplikacją HealthManager.
 • Wyłącz smartfon i włącz go ponownie.
 • Wyjmij na moment baterie wagi, a następnie włóż je ponownie.

Wagę należy ustawić na twardej, poziomej powierzchni, a podczas pomiaru stać nieruchomo i równo rozkładać masę ciała. Miękkie, nierówne powierzchnie (np. dywan) mogą powodować występowanie niedokładności podczas pomiarów. Należy również pamiętać, że limit wagi wynosi 180 kg.

Pamięć użytkownika jest zapełniona. Aktywuj Bluetooth® w ustawieniach swojego smartfona i otwórz aplikację. Dane zostaną przesłane automatycznie. Może to chwilę potrwać.

Waga jest wyposażona we wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii. Baterie wagi są wyczerpane. Należy je wymienić.

BF700

Aplikacja obsługuje obecnie następujące urządzenia: lista obsługiwanych smartfonów

Wejdź boso na wagę i upewnij się, że użytkownik został dodany i przypisany. Jeśli przypisano użytkownika, na wyświetlaczu wagi pojawią się Twoje inicjały. Jeśli nie, przypisz użytkownika w aplikacji w obszarze dostępnym po wybraniu kolejno opcji Settings > My devices > BF 700.

Otwórz aplikację, wybierz swoją wagę w obszarze dostępnym po wybraniu kolejno opcji Settings > My devices > BF 700 i dodaj nowego użytkownika.

Nie wolno dodawać zawartości wody w ciele, ponieważ jest już ona uwzględniona w innych wartościach analitycznych (tkance tłuszczowej, mięśniach).

Wagę należy ustawić na twardej, poziomej powierzchni, a podczas pomiaru stać nieruchomo i równo rozkładać masę ciała.
Miękkie, nierówne powierzchnie (np. dywan) mogą powodować występowanie niedokładności podczas pomiarów.

Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności wagi i zapisywać wartości lokalnie w aplikacji, każdy użytkownik musi posiadać własny, zgodny smartfon/tablet.
Jeśli każdy z użytkowników posiada własne konto w chmurze, po zalogowaniu się na zgodnym smartfonie/tablecie jego dane mogą być rejestrowane i przesyłane na konto w chmurze.

Prześlij wartości ze swojego smartfona na komputer za pośrednictwem wersji sieciowej (chmury). Nie da się nawiązać bezpośredniego połączenia między wagą a komputerem. W celu przesłania wartości musisz się zalogować na to samo konto w aplikacji smartfona oraz w aplikacji na komputer. Pamiętaj, że w aplikacji przeznaczonej na komputer trzeba ręcznie uruchomić synchronizację.

Wybierz swoją wagę BF 700 w menu Settings > My devices. Następnie wybierz opcję przypisania lub usunięcia nieznanych pomiarów.

Wybierz swoją wagę BF 700 w menu Settings > My devices. Tutaj, w obszarze „Unit", możesz wybrać opcję kg (kilogram), lb (funt) lub st (stone).

 • Upewnij się, że smartfon znajduje się w zasięgu Bluetooth® wagi, a jej baterie nie są wyczerpane.
 • Całkowicie zamknij aplikację. Ponownie otwórz aplikację i poczekaj chwilę na nawiązanie połączenia do transmisji danych.
 • W razie niepowodzenia zrestartuj swój smartfon.
 • Upewnij się, że użytkownik został utworzony i przypisany.
 • Odchylenie pomiaru masy ciała w stosunku do poprzedniego pomiaru jest zbyt duże. W takim przypadku ponownie przypisz użytkownika w obszarze menu Settings > My devices > BF 700.
 • Nie można przypisać pomiaru masy ciała do użytkownika w sposób unikalny. Sprawdź ustawiony limit tolerancji przypisywania użytkowników w obszarze menu Settings > My devices > BF 700.

Wagę należy ustawić na twardej, poziomej powierzchni, a podczas pomiaru stać nieruchomo i równo rozkładać masę ciała. Miękkie, nierówne powierzchnie (np. dywan) mogą powodować występowanie niedokładności podczas pomiarów. Należy również pamiętać, że limit wagi wynosi 180 kg.

Pamięć użytkownika jest zapełniona. Aktywuj Bluetooth® w ustawieniach swojego smartfona i otwórz aplikację. Dane zostaną przesłane automatycznie. Może to chwilę potrwać.

Waga jest wyposażona we wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii. Baterie wagi są wyczerpane. Należy je wymienić.

Sprawdź, czy w danej chwili nie ma aktywnego połączenia Bluetooth® z innymi urządzeniami, takimi jak smartwatch, monitor aktywności lub inny gadżet. Rozłącz takie urządzenia lub przenieś je poza zasięg Bluetooth.

BF800

Aplikacja obsługuje obecnie następujące urządzenia: lista obsługiwanych smartfonów

Wejdź boso na wagę i upewnij się, że użytkownik został dodany i przypisany. Jeśli przypisano użytkownika, na wyświetlaczu wagi pojawią się Twoje inicjały. Jeśli nie, przypisz użytkownika w aplikacji w obszarze dostępnym po wybraniu kolejno opcji Settings > My devices > BF 800.

Otwórz aplikację, wybierz swoją wagę w obszarze dostępnym po wybraniu kolejno opcji Settings > My devices > BF 800 i dodaj nowego użytkownika.

Nie wolno dodawać zawartości wody w ciele, ponieważ jest już ona uwzględniona w innych wartościach analitycznych (tkance tłuszczowej, mięśniach).

Wagę należy ustawić na twardej, poziomej powierzchni, a podczas pomiaru stać nieruchomo i równo rozkładać masę ciała.
Miękkie, nierówne powierzchnie (np. dywan) mogą powodować występowanie niedokładności podczas pomiarów.

Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności wagi i zapisywać wartości lokalnie w aplikacji, każdy użytkownik musi posiadać własny, zgodny smartfon/tablet.
Jeśli każdy z użytkowników posiada własne konto w chmurze, po zalogowaniu się na zgodnym smartfonie/tablecie jego dane mogą być rejestrowane i przesyłane na konto w chmurze.

Prześlij wartości ze swojego smartfona na komputer za pośrednictwem wersji sieciowej (chmury). Nie da się nawiązać bezpośredniego połączenia między wagą a komputerem. W celu przesłania wartości musisz się zalogować na to samo konto w aplikacji smartfona oraz w aplikacji na komputer. Pamiętaj, że w aplikacji przeznaczonej na komputer trzeba ręcznie uruchomić synchronizację.

Wybierz swoją wagę BF 800 w menu Settings > My devices. Następnie wybierz opcję przypisania lub usunięcia nieznanych pomiarów.

Wybierz swoją wagę BF 800 w menu Settings > My devices. Tutaj, w obszarze „Unit", możesz wybrać opcję kg (kilogram), lb (funt) lub st (stone).

 • Upewnij się, że smartfon znajduje się w zasięgu Bluetooth® wagi, a jej baterie nie są wyczerpane.
 • Całkowicie zamknij aplikację. Ponownie otwórz aplikację i poczekaj chwilę na nawiązanie połączenia do transmisji danych.
 • W razie niepowodzenia zrestartuj swój smartfon.
 • Upewnij się, że użytkownik został utworzony i przypisany.
 • Odchylenie pomiaru masy ciała w stosunku do poprzedniego pomiaru jest zbyt duże. W takim przypadku ponownie przypisz użytkownika w obszarze menu Settings > My devices > BF 800.
 • Nie można przypisać pomiaru masy ciała do użytkownika w sposób unikalny. Sprawdź ustawiony limit tolerancji przypisywania użytkowników w obszarze menu Settings > My devices > BF 800.

Wagę należy ustawić na twardej, poziomej powierzchni, a podczas pomiaru stać nieruchomo i równo rozkładać masę ciała. Miękkie, nierówne powierzchnie (np. dywan) mogą powodować występowanie niedokładności podczas pomiarów. Należy również pamiętać, że limit wagi wynosi 180 kg.

Pamięć użytkownika jest zapełniona. Aktywuj Bluetooth® w ustawieniach swojego smartfona i otwórz aplikację. Dane zostaną przesłane automatycznie. Może to chwilę potrwać.

Waga jest wyposażona we wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii. Baterie wagi są wyczerpane. Należy je wymienić.

Sprawdź, czy w danej chwili nie ma aktywnego połączenia Bluetooth® z innymi urządzeniami, takimi jak smartwatch, monitor aktywności lub inny gadżet. Rozłącz takie urządzenia lub przenieś je poza zasięg Bluetooth.

BF850

Aplikacja obsługuje obecnie następujące urządzenia: Lista obsługiwanych smartfonów

Przyczyn może być kilka:

 • Stań na elektrodach ze stali nierdzewnej bosymi stopami.
 • Upewnij się, że użytkownik został dodany i przypisany. Jeśli użytkownik został przypisany, zostaną wyświetlone jego inicjały (np. EWA). Jeśli nie, włącz wagę, następując krótko na jej powierzchnię, a następnie naciśnij przycisk „w górę" i wybierz żądanego użytkownika.
 • Stój nieruchomo, dopóki cyfry nie przestaną przeskakiwać.

W aplikacji trzeba utworzyć własny profil użytkownika. Otwórz aplikację, wybierz swoją wagę po wybraniu kolejno opcji Settings > My devices > BF 850 i dodaj nowego użytkownika.
Można również utworzyć nowego użytkownika bez aplikacji, naciskając przycisk SET. Aby później dodać utworzonego w ten sposób użytkownika do aplikacji, wykonaj następującą procedurę: Otwórz aplikację, wybierz swoją wagę po wybraniu kolejno opcji Settings > My devices > BF 850 i dodaj tego użytkownika.

Nie wolno dodawać zawartości wody w ciele, ponieważ jest już ona uwzględniona w innych wartościach analitycznych (tkance tłuszczowej, mięśniach).

Wagę należy ustawić na twardej, poziomej powierzchni, a podczas pomiaru stać nieruchomo i równo rozkładać masę ciała.
Miękkie, nierówne powierzchnie (np. dywan) mogą powodować występowanie niedokładności podczas pomiarów.

Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności wagi i zapisywać wartości lokalnie w aplikacji, każdy użytkownik musi posiadać własny, zgodny smartfon/tablet.
Jeśli każdy z użytkowników posiada własne konto w chmurze, po zalogowaniu się na zgodnym smartfonie/tablecie jego dane mogą być rejestrowane i przesyłane na konto w chmurze.

Musisz się zarejestrować w aplikacji jako użytkownik usługi w chmurze. Wówczas dane będą automatycznie przesyłane do serwisu HealthManager Cloud i będzie można je przeglądać w dowolnej chwili za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji HealthManager PC.

Wybierz swoją wagę BF 850 w menu Settings > My devices. Tutaj, w obszarze „Unit", możesz wybrać opcję kg (kilogram), lb (funt) lub st (stone).
Jednostkę można również wybrać bezpośrednio z tyłu wagi. W tym celu włącz wagę i naciśnij krótko przycisk Unit/Delete/Reset.

Po włączeniu wagi nie wyświetla się symbol Bluetooth. Przyczyny mogą być różne.

 • Minimalny zasięg na otwartej przestrzeni wynosi około 15 m. Ściany i sufity ograniczają zasięg.
 • Sprawdź, czy w danej chwili nie ma aktywnego połączenia Bluetooth z innymi urządzeniami, takimi jak smartwatch, monitor aktywności lub inny gadżet. - Odłącz lub przenieś takie urządzenie poza zasięg Bluetooth.
 • Inne fale radiowe mogą zakłócać transmisję. - Nie stawiaj wagi w pobliżu takich urządzeń jak routery Wi-Fi, kuchenki mikrofalowe czy płyty indukcyjne.

Przyczyny mogą być różne:

 • Brak połączenia Bluetooth® -> patrz poprzednie pytanie „Połączenie Bluetooth®".
 • Sprawdź w aplikacji, czy w danych urządzenia wprowadzonych w ustawieniach wagi BF 850 wyświetlane są Twoje inicjały (np. EWA).
 • Nowo zarejestrowane pomiary muszą być zapisane pod Twoimi inicjałami (np. EWA).
 • Całkowicie zamknij aplikację (nie może pracować nawet w tle).
 • Wyłącz funkcję Bluetooth® w ustawieniach smartfona, a następnie włącz ją ponownie. Waga nie powinna być stale połączona w ustawieniach systemu operacyjnego smartfona. To uniemożliwiałoby nawiązanie połączenia z aplikacją HealthManager.
 • Wyłącz smartfon i włącz go ponownie.
 • Wyjmij na moment baterie wagi, a następnie włóż je ponownie.

Wagę należy ustawić na twardej, poziomej powierzchni, a podczas pomiaru stać nieruchomo i równo rozkładać masę ciała. Miękkie, nierówne powierzchnie (np. dywan) mogą powodować występowanie niedokładności podczas pomiarów. Należy również pamiętać, że limit wagi wynosi 180 kg.

Pamięć użytkownika jest zapełniona. Aktywuj Bluetooth® w ustawieniach swojego smartfona i otwórz aplikację. Dane zostaną przesłane automatycznie. Może to chwilę potrwać.

Waga jest wyposażona we wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii. Baterie wagi są wyczerpane. Należy je wymienić.

BF 980

Jeśli nie można nawiązać połączenia z routerem, możliwe są następujące inne przyczyny:
a) Hasło z routera WIFI (nazwa sieci SSID) nie zgadza się.
b) Waga obsługuje 2,4 GHz. Należy się upewnić, że zakres częstotliwości 2,4 GHz jest uwzględniony w routerze.
c) W routerze może być ustawiony tylko standardowy port.
d) W routerze nie może być zastosowany filtr adresów MAC.
e) Waga nie obsługuje następujących ustawień routera:

 • WPS.
 • Nieszyfrowane / brak hasła.
 • WEP.
 • WPA2-Enterprise.

f) Warunek nazwy sieci lub hasła nie jest spełniony:

 • Nazwa sieci / SSID: maks. 32 znaki.
 • Hasło: od min. 8 do maks. 64 znaków (dozwolone znaki specjalne).

g) Ewentualne ograniczenia wynikające z sieci dla gościa lub publicznych.

W zasadzie tak, ale mogą istnieć ograniczenia w tych sieciach, które wpływają na działanie.

Aby pobrać wartości pomiarowe z chmury/serwera do aplikacji Beurer HealthManager Pro, konieczne jest utworzenie konta online. Dużą zaletą wagi WIFI w porównaniu np. z wagą Bluetooth® jest to, że po dokonaniu pomiaru nie trzeba otwierać aplikacji – wartości pomiarowe są przesyłane bezpośrednio do chmury/serwera.

Dane są przesyłane do serwera w postaci zaszyfrowanej przy użyciu protokołu TLS (Transport Layer Security).

Połączenie pomiędzy wagą a smartfonem/tabletem jest szyfrowane przy użyciu metody porównania numerycznego zgodnej z Bluetooth® S.I.G.

Aby móc połączyć wagę z siecią WIFI, dane takie jak nazwa sieci WIFI i hasło muszą zostać przesłane do wagi przez Bluetooth®. Ponadto połączenie Bluetooth® jest wykorzystywane do przesyłania danych pomiarowych, gdy nie można nawiązać połączenia przez WIFI.

Dzieje się tak, gdy po wykonaniu pomiaru nie można nawiązać połączenia przez WIFI. Waga próbuje wówczas przesłać pomiar przez Bluetooth®. W takim przypadku zalecamy wykonanie testu sieci za pośrednictwem aplikacji w ustawieniach urządzenia BF980 w zakładce „Sieć".

Możliwe przyczyny to:
a) Podczas pomiaru nie został rozpoznany żaden użytkownik (np. brak „U: 1"). W takim przypadku przed wykonaniem pomiaru należy nacisnąć przycisk + na wadze, aby wybrać użytkownika.
b) Na wadze wyłączono funkcję WIFI/Bluetooth®. W tym przypadku należy najpierw bardzo długo nacisnąć przycisk SET, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „unit". Następnie krótko nacisnąć przycisk SET, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „off", za pomocą przycisku + lub - zmienić na „on" i wielokrotnie potwierdzić przyciskiem SET, aż waga się wyłączy.
c) Przypisanie użytkownika między wagą a aplikacją beurer HealthManager Pro nie jest możliwe.
Aby utworzyć przypisanie, należy:

 • otworzyć aplikację beurer HealthManager Pro,
 • w zakładce „Moje urządzenia" wybrać opcję BF980,
 • wybrać „Ustawienia użytkownika",
 • sprawdzić, czy przypisany użytkownik wagi (np. „U: 1") to użytkownik na wadze.

Jeśli użytkownik nie jest taki sam, należy usunąć wagę z aplikacji beurer HealthManager Pro i ponownie ją podłączyć. 

Istnieje możliwość utworzenia nowego użytkownika za pośrednictwem wagi lub aplikacji beurer HealthManager Pro. Ta ostatnia opcja jest możliwa tylko wtedy, gdy w aplikacji nie dodano jeszcze BF980.

Każdy użytkownik wagi musi mieć konto online w aplikacji beurer HealthManager Pro. Na kontach tych można się zalogować zarówno na tym samym smartfonie/tablecie, jak i na różnych urządzeniach. 

Każdy użytkownik wagi musi mieć konto online w aplikacji beurer HealthManager Pro. W aplikacji należy dodać wagę i wybrać „istniejącego użytkownika" podczas procesu integracji.

W aplikacji beurer HealthManager Pro App płeć, wiek (datę urodzenia) i wzrost zmienia się w menu w zakładce „Dane profilu", ponieważ wartości te obowiązują ponad poziomem aplikacji.

Poziom aktywności jest wyłącznie ustawieniem urządzenia wagi i dlatego można go dostosować w ustawieniach urządzenia BF980 (w zakładce „Moje urządzenia" należy wybrać BF980 i ustawienia użytkownika). 

Długie naciśnięcie przycisku SET umożliwia zmianę ustawień wagi (jednostka, zdalna obsługa, użytkownik wagi) za pośrednictwem przycisków wagi zamiast aplikacji. Zaleca się jednak ustawienie i korzystanie z wagi za pośrednictwem aplikacji beurer HealthManager Pro. Aby na wyświetlaczu ponownie wyświetlić „USE-APP", należy kilkakrotnie krótko nacisnąć przycisk SET, aż waga zgaśnie, a następnie ponownie krótko nacisnąć przycisk SET.

a) W przypadku masy ciała bez analizy BIA: zejść z wagi po wyświetleniu masy ciała na wyświetlaczu wagi.
b) W przypadku masy ciała z analizą BIA: zejść z wagi po wyświetleniu tkanki tłuszczowej na wyświetlaczu wagi.
c) W przypadku masy ciała z analizą BIA i częstotliwością bicia serca (jeśli to aktywowano): zejść po wyświetleniu częstotliwości bicia serca na wyświetlaczu wagi.

Należy usunąć wagę w ustawieniach smartfona: Ustawienia > Bluetooth > BF 980 > „i" > „Zignoruj to urządzenie". Następnie należy ponownie podłączyć wagę w aplikacji beurer HealthManager Pro.

GS485

Aplikacja obsługuje obecnie następujące urządzenia: lista obsługiwanych smartfonów

Wejdź boso na wagę i upewnij się, że użytkownik został dodany i przypisany. Jeśli przypisano użytkownika, na wyświetlaczu wagi pojawią się Twoje inicjały. Jeśli nie, przypisz użytkownika w aplikacji w obszarze dostępnym po wybraniu kolejno opcji Settings > My devices > BF 700 / BF 800 / GS 485.

Otwórz aplikację, wybierz swoją wagę w obszarze dostępnym po wybraniu kolejno opcji Settings > My devices > BF 700 / BF 800 / GS 485 i dodaj nowego użytkownika.

Wagę należy ustawić na twardej, poziomej powierzchni, a podczas pomiaru stać nieruchomo i równo rozkładać masę ciała.
Miękkie, nierówne powierzchnie (np. dywan) mogą powodować występowanie niedokładności podczas pomiarów.

Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności wagi i zapisywać wartości lokalnie w aplikacji, każdy użytkownik musi posiadać własny, zgodny smartfon/tablet.
Jeśli każdy z użytkowników posiada własne konto w chmurze, po zalogowaniu się na zgodnym smartfonie/tablecie jego dane mogą być rejestrowane i przesyłane na konto w chmurze.

Prześlij wartości ze swojego smartfona na komputer za pośrednictwem wersji sieciowej (chmury). Nie da się nawiązać bezpośredniego połączenia między wagą a komputerem. W celu przesłania wartości musisz się zalogować na to samo konto w aplikacji smartfona oraz w aplikacji na komputer. Pamiętaj, że w aplikacji przeznaczonej na komputer trzeba ręcznie uruchomić synchronizację.

Wybierz swoją wagę GS 485 w menu Settings > My devices. Następnie wybierz opcję przypisania lub usunięcia nieznanych pomiarów.

Wybierz swoją wagę GS 485 w menu Settings > My devices. Tutaj, w obszarze „Unit", możesz wybrać opcję kg (kilogram), lb (funt) lub st (stone).

 • Upewnij się, że smartfon znajduje się w zasięgu Bluetooth® wagi, a jej baterie nie są wyczerpane.
 • Całkowicie zamknij aplikację. Ponownie otwórz aplikację i poczekaj chwilę na nawiązanie połączenia do transmisji danych.
 • W razie niepowodzenia zrestartuj swój smartfon.
 • Upewnij się, że użytkownik został utworzony i przypisany.
 • Odchylenie pomiaru masy ciała w stosunku do poprzedniego pomiaru jest zbyt duże. W takim przypadku ponownie przypisz użytkownika w obszarze menu Settings > My devices > BF 700 / BF 800.
 • Nie można przypisać pomiaru masy ciała do użytkownika w sposób unikalny. Sprawdź ustawiony limit tolerancji przypisywania użytkowników w obszarze menu Settings > My devices > BF 700 / BF 800.

Wagę należy ustawić na twardej, poziomej powierzchni, a podczas pomiaru stać nieruchomo i równo rozkładać masę ciała. Miękkie, nierówne powierzchnie (np. dywan) mogą powodować występowanie niedokładności podczas pomiarów. Należy również pamiętać, że limit wagi wynosi 180 kg.

Pamięć użytkownika jest zapełniona. Aktywuj Bluetooth w ustawieniach swojego smartfona i otwórz aplikację. Dane zostaną przesłane automatycznie. Może to chwilę potrwać.

Waga jest wyposażona we wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii. Baterie wagi są wyczerpane. Należy je wymienić.

Sprawdź, czy w danej chwili nie ma aktywnego połączenia Bluetooth® z innymi urządzeniami, takimi jak smartwatch, monitor aktywności lub inny gadżet. Rozłącz takie urządzenia lub przenieś je poza zasięg Bluetooth®.

Waga GS 485 służy do pomiaru masy ciała, jednak nie wyświetla żadnych danych diagnostycznych. Wynika to z faktu, że nie należy ona do zestawu wag analitycznych.

Elastyczne produkty rozgrzewające

Elastyczne produkty rozgrzewające

Pojęcie „elektrosmog" oznacza pola elektromagnetyczne o różnej charakterystyce (np. pulsacyjne w przypadku telefonów komórkowych) i zmiennej częstotliwości (np. 50 Hz generowane przez sieci zasilające). Pola elektromagnetyczne występują zawsze podczas korzystania z produktów elektrycznych. Są również wytwarzane przez domową instalację elektryczną.

Wartości pola magnetycznego wytwarzanego podczas korzystania z poduszek elektrycznych, butów rozgrzewających, nakładek elektrycznych na łóżko i koców rozgrzewających są znacznie poniżej wartości granicznych zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i ustanowionych niemieckim prawem:

Natężenie pola elektrycznego: maks. 5000 V/m
Natężenie pola magnetycznego: maks. 80 A/m
Gęstość strumienia magnetycznego: maks. 100 mikrotesli

 Poduszka elektryczna:
W zależności od modelu poduszki elektrycznej oraz sposobu użycia, czasami przy najwyższym ustawieniu poduszka staje się ciepła w dotyku nawet po 15 minutach od włączenia. Maksymalną temperaturę końcową osiąga się najwcześniej po około 30 minutach.

But rozgrzewający:
W zależności od umiejscowienia, czasami przy najwyższym ustawieniu but rozgrzewający staje się ciepły w dotyku nawet po 15 minutach od włączenia. But rozgrzewający umieszczony na dywanie lub innym podłożu izolującym będzie nagrzewał się szybciej. Maksymalną temperaturę końcową osiąga się najwcześniej po około 30 minutach.

Nakładka elektryczna na łóżko:
W zależności od modelu nakładki elektrycznej na łóżko i warunków otoczenia (temperatury w pomieszczeniu, rodzaju materaca, pościeli), czasami przy najwyższym ustawieniu nakładka na łóżko staje się ciepła w dotyku nawet po 30 minutach od włączenia.
Aby uniknąć strat ciepła, nakładkę elektryczną na łóżko należy w całości przykryć. Maksymalną temperaturę końcową osiąga się najwcześniej po około 60 minutach.

Koc rozgrzewający:
W zależności od modelu koca rozgrzewającego i temperatury w pomieszczeniu, czasami przy najwyższym ustawieniu koc rozgrzewający staje się ciepły w dotyku nawet po 15 minutach od włączenia.
Maksymalną temperaturę końcową osiąga się najwcześniej po około 30 minutach.

Pola elektromagnetyczne emitowane przez niniejszy produkt mogą czasami zakłócać działanie rozrusznika serca.
Jednak ich wartości są znacznie niższe od wartości granicznych:

Natężenie pola elektrycznego: maks. 5000 V/m
Natężenie pola magnetycznego: maks. 80 A/m
Gęstość strumienia magnetycznego: maks. 100 mikrotesli

Przed zastosowaniem niniejszego produktu należy skonsultować się ze swoim lekarzem oraz producentem rozrusznika.

Maksymalna osiągalna temperatura końcowa zależy od wielu czynników. Zależy ona między innymi także od produktu (poduszka elektryczna, but rozgrzewający, wkład rozgrzewający, koc rozgrzewający), jego wykonania (np. z automatycznym wyłącznikiem lub bez) oraz temperatury pomieszczenia.
Dlatego też można podawać tylko średnie i znormalizowane warunki pomiaru w temperaturze pokojowej 20°C (+/-5°C).

Dla każdego produktu określone są różne warunki pomiaru. W związku z tym nie można ze sobą porównać poszczególnych wartości. Zmierzono temperaturę rdzenia, tj. temperaturę w środku ogrzewanej powierzchni:

 • Poduszka elektryczna: 65°C - 70°C
 • But rozgrzewający: 45°C - 50°C
 • Wkłady rozgrzewające do łóżka: 60°C - 65°C
 • Koce rozgrzewające: 40°C - 50°C

Nakładki elektryczne na łóżko

W Niemczech i w Wielkiej Brytanii nakładka na łóżko jest kompatybilna ze sterowaniem głosowym Alexa. Obsługiwane są przy tym języki niemiecki i angielski.

Sen i odpoczynek

WL75

Budzik WL 75 można obsługiwać ręcznie wyłącznie wtedy, gdy nie jest on połączony z aplikacją poprzez Bluetooth®. Aby móc ręcznie obsługiwać budzik WL 75, trzeba najpierw zamknąć aplikację „Beurer LightUp".

Budzika WL 75 można używać bez aplikacji „Beurer LightApp". Jednak dostęp do pełnego zakresu funkcji jest możliwy wyłącznie z użyciem aplikacji „Beurer LightUp". Dostępne są następujące funkcje dodatkowe:

 • Ustawianie dni powtarzania alarmu
 • Jasność i czas trwania wschodu słońca
 • Długość drzemki
 • Głośność alarmu
 • Wybór między ciepłym wschodem słońca lub światłem energooszczędnym
 • Timer do ustawiania zachodu słońca
 • Różne nastrojowe sceny świetlne do wyboru
 • Włączanie i wyłączanie dźwięków klawiszy urządzenia

Z funkcji budzika WL 75 można korzystać bez aktywnego połączenia Bluetooth®. W związku z tym stałe połączenie ze smartfonem nie jest konieczne.

Display Lichtwecker

Gdy funkcje alarmu są aktywne, na wyświetlaczu urządzenia WL 75 wyświetlany jest odpowiedni symbol alarmu.

Budzik z zastosowaniem światła podczas budzenia posiada z tyłu wejście AUX, które służy do podłączania zewnętrznych źródeł sygnału audio. Zewnętrzne źródło sygnału audio można podłączyć do urządzenia WL 75 za pomocą dołączonego przewodu AUX, klikając po prostu „przycisk AUX".

W przypadku zakłóceń w odbiorze sygnału radiowego można poprawić jego jakość, przesuwając antenę kablową.

Dźwięki klawiszy urządzenia WL 75 można wyłączyć w ustawieniach w aplikacji.

WL80

Urządzenie WL 80 odtwarza piosenki wyłącznie z głównego katalogu dysku USB. W związku z tym nie należy zapisywać piosenek w folderach na dysku USB.

SL70

Tak, urządzenie działa na baterie.

Pełne ładowanie baterii trwa około 3 godzin. Procedura ładowania:

 1. Otwórz zaślepkę złącza mikro USB na urządzeniu zapobiegającym chrapaniu.
 2. Podłącz urządzenie zapobiegające chrapaniu do włączonego i podłączonego do zasilania komputera lub do gniazdka sieciowego za pomocą wtyczki.
 3. Podczas ładowania kontrolka działania miga na zielono. Gdy bateria zostanie całkowicie naładowana, kontrolka działania przestanie migać i będzie się świecić na zielono.

Stan naładowania baterii jest wyświetlany na ekranie głównym aplikacji. Gdy urządzenie zapobiegające chrapaniu wymaga ładowania, jego kontrolka działania świeci na czerwono.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 4–5 dni. Jednak w przypadku intensywnego chrapania może ona wymagać częstszego ładowania.

Zielony: urządzenie zapobiegające chrapaniu jest włączone
Czerwony: bateria wymaga ładowania
Niebieski: komunikacja Bluetooth® jest aktywna

Urządzenie zapobiegające chrapaniu można stosować według uznania z prawej lub lewej strony. Element douszny można odpowiednio dostosować.

Nie, ponieważ oprócz wykrywania hałasu, urządzenie wykrywa chrapanie także na podstawie oscylacji przenoszonych przez kości skroniowe. To pozwala mieć pewność, że urządzenie wykrywa wyłącznie chrapanie użytkownika.

Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką lub standardowym wacikiem czyszczącym nasączonym alkoholem.

Gdy urządzenie jest włączone, kontrolka działania świeci na zielono. Jednak po krótkim czasie zostaje ona wygaszona, aby nie przeszkadzała użytkownikowi. Jeśli ustawisz urządzenie zapobiegające chrapaniu pionowo przed sobą lub na moment naciśniesz włącznik, kontrolka zaświeci się ponownie.

Nie, dane są zapisywane najpierw w urządzeniu zapobiegającym chrapaniu, a potem można je przesłać do aplikacji. Z uwagi na ograniczoną ilość pamięci zaleca się przesyłanie danych po każdej rejestracji.

Tak, jest to możliwe. Jednak aplikacja „Beurer SleepQuiet" jest wymagana do dokumentowania i oceny danych, a także do wprowadzenia ustawień.

Indywidualne ustawienia można wprowadzić w aplikacji „Beurer SleepQuiet" w obszarze Menu > Settings.

Urządzenie zapobiegające chrapaniu wykrywa hałasy powodowane chrapaniem oraz związane z nim oscylacje przenoszone przez kości skroniowe. Jeśli obydwa te sygnały występują jednocześnie, oznacza to, że użytkownik chrapie.

Urządzenie zapobiegające chrapaniu emituje impuls dźwiękowy lub dźwiękowo-wibracyjny. Natężenie tych impulsów zwiększa się od niskiego poziomu, aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu.

Urządzenie zapobiegające chrapaniu nie budzi użytkownika dzięki powolnemu zwiększaniu natężenia impulsów. W odpowiedzi na impulsy mięśnie gardła się wzmacniają, a drogi oddechowe otwierają. Oddech staje się spokojniejszy, a chrapanie ustaje. Przy długotrwałym użytkowaniu zauważalne jest znaczne zmniejszenie chrapania dzięki wytrenowaniu mięśni gardła.

Może upłynąć kilka dni, zanim przyzwyczaisz się do urządzenia. Sprawdź, czy nie będzie wygodniej zakładać go na drugie ucho lub zastosować inny rozmiar elementu dousznego.

Fototerapia

Fototerapia

IL11 (numer produktu: 614.01)

 • Zakres długości fal podczerwieni: IRA + IRB
 • Dominująca długość fal: 1100 nm

IL21 (numer produktu: 616.01)

 • Zakres długości fal podczerwieni: IRA + IRB
 • Dominująca długość fal: 1100 nm

IL35 (numer produktu: 616.11)

 • Zakres długości fal podczerwieni: IRA + IRB
 • Dominująca długość fal: 1100 nm

IL50 (numer produktu: 619.00)

 • Zakres długości fal podczerwieni: IRA + IRB
 • Dominująca długość fal: 1250 nm

Powietrze

Powietrze

Przed utylizacją należy sprawdzić wskazówki miejscowej instytucji ds. ochrony zdrowia w zakresie obchodzenia się z potencjalnie zakażonymi powierzchniami.

Wyrzucić filtr za pomocą jednorazowej torebki, a następnie dokładnie umyć ręce.

HM 22

Nie, HM 22 nie ma funkcji budzika. Urządzenie jest wyposażone w timer z ustawieniem na maks. 99 minut.

W urządzeniu HM 22 można wybrać tryb 12-godzinny lub 24-godzinny.

HM 55

Do zasilania urządzenia HM 55 wymagane są 2 szt. baterii AAA.

Jeśli miga zielona dioda LED, oznacza to, że temperatura i wilgotność względna mieszczą się w indywidualnie określonych wartościach granicznych. Czerwona dioda LED wskazuje, że co najmniej jedna z tych wartości przekracza zadany zakres.

Urządzenie należy chronić przed wilgocią, pyłem, bezpośrednim nasłonecznieniem i sąsiedztwem źródeł ciepła (podgrzewacze, piekarniki, płomienie). Nie przykrywać urządzenia.

W przypadku zmiany środowiska niezawodny pomiar uzyskuje się po upływie 15 minut.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie wolno używać urządzenia na zewnątrz.

Za pomocą przycisku resetowania u dołu urządzenia HM 55 można przywrócić wartości domyślne wszystkich ustawień urządzenia. Po zresetowaniu urządzenia konieczne jest ponowne nawiązanie połączenia z aplikacją „Beurer FreshRoom". Można wówczas wybrać zastosowanie lub usunięcie zapisanych danych. Dane, które zostały przesłane do aplikacji do tej pory pozostaną zapisane na urządzeniu i będzie można je wykorzystać.

LR 210

Współczynnik CADR (= Clean Air Delivery Rate, tj. wskaźnik czystości dostarczonego powietrza) opisuje wydajność filtracji oczyszczacza powietrza. Współczynnik CADR (dla cząstek > 0,3 µm) dla oczyszczacza powietrza 210 wynosi 100 m³/h (zgodnie z GB/T 18801-2015).

LR 220

Współczynnik CADR (= Clean Air Delivery Rate, tj. wskaźnik czystości dostarczonego powietrza) opisuje wydajność filtracji oczyszczacza powietrza. Współczynnik CADR (dla cząstek > 0,3 µm) dla oczyszczacza powietrza 220 wynosi 141 m³/h (zgodnie z GB/T 18801-2015).

LR 310

Współczynnik CADR (= Clean Air Delivery Rate, tj. wskaźnik czystości dostarczonego powietrza) opisuje wydajność filtracji oczyszczacza powietrza. Współczynnik CADR (dla cząstek > 0,3 µm) dla oczyszczacza powietrza 310 wynosi 200 m³/h (zgodnie z GB/T 18801-2015).

LR 500

Współczynnik CADR (= Clean Air Delivery Rate, tj. wskaźnik czystości dostarczonego powietrza) opisuje wydajność filtracji oczyszczacza powietrza. Współczynnik CADR (dla cząstek > 0,3 µm) dla oczyszczacza powietrza 500 wynosi 354 m³/h (zgodnie z GB/T 18801-2015).

LV 50

Nie, urządzenie LV 50 nie jest wyposażone w akumulator i nie może być zasilane za pomocą baterii.
Urządzenie LV 50 może być zasilane za pomocą dołączonego kabla micro-USB.
W tym celu należy podłączyć kabel micro-USB do zasilacza USB (wyjście: 5 V DC / 0,5 A) lub do komputera. Również tutaj należy zwracać uwagę na prawidłowe wartości wyjściowe złącza USB.

Nie, urządzenie LV 50 jest dostarczane wyłącznie z kablem micro-USB. Zasilacz sieciowy nie jest częścią zestawu.

Najlepiej używać dostarczonej butelki PET. Nie używać butelek z tworzywa sztucznego o pojemności większej niż 0,5 litra lub napełniać butelkę do maksymalnie 0,5 litra. W przeciwnym razie podwyższone ciśnienie wody może spowodować przepełnienie wentylatora stołowego.

Tak, urządzenie LV 50 może być używane również bez wody. Wentylator stołowy działa w takim przypadku jak zwykły wentylator, bez parowania.

Po 1000 godzinach pracy (świeci się wskaźnik wymiany filtra) lub najpóźniej po 6 miesiącach.
Wymienić filtr parowania, jeżeli jest on mocno zabrudzony jeszcze przed upływem 1000 godzin pracy.

LV 200

Wentylator LV 200 zapewnia chłodzenie dzięki cyrkulacji powietrza. Powietrze nie jest aktywnie schładzane.

LV 200 można łatwo obsługiwać za pomocą przycisków bezpośrednio na urządzeniu lub za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania.

Tak, można wybrać dowolny poziom prędkości dla każdego trybu.

Masaż

stress releaZer

Stres ma negatywny wpływ na zdrowie i może prowadzić między innymi do powstawania chorób serca. Beurer stress releaZer pomaga w naturalny sposób zredukować jego poziom dzięki treningowi oddechowemu.

Beurer stress releaZer został stworzony, aby zapobiegać stresowi i go pokonywać. Jeśli za pomocą stress releaZer zakryje się obszar przepony, rozluźnione zostaną podstawowe połączenia nerwowe w tym obszarze i nastąpi przywrócenie naturalnego rytmu oddechowego. Wbudowany silniczek wibracyjny przekazuje impulsy użytkownikowi, pozwalając na naturalny oddech. Stress releaZer ma również świetlny krążek, który działa niczym nastrojowe światło. Od spodu jest też wyposażony w opcjonalną funkcję ogrzewania, która zapewnia bardziej komfortową aplikację.

Połóż się na plecach lub usiądź na fotelu z odchylonym oparciem. Stress releaZer może być umieszczony na gołej skórze lub na ubraniu. Połóż go w obszarze przepony (na dolnych żebrach / u dołu klatki piersiowej). Zalecamy umieszczenie urządzenia płaską stroną na klatce piersiowej, wąskim końcem w stronę podbródka. Jeśli ułożenie bezpośrednio na przeponie będzie niewygodne, umieść stress releaZer powyżej przepony.

Długość zabiegu zależy od Twojego stanu zdrowia. Zalecamy stosowanie stress releaZer przez 30 minut każdego dnia, ale na początku wystarczą 10-minutowe sesje.
W aplikacji beurer CalmDown możesz zapoznać się z treningiem oddechowym za pomocą 6-tygodniowego programu, który stopniowo zwiększa intensywność.

HRV określa długość przerw między uderzeniami serca. Im wynik jest bardziej zróżnicowany, tym lepsze zdrowie i większa odporność na stres.

Wybierz dowolny cykl oddechowy (10-, 12-, 14-sekundowy).
W aplikacji beurer CalmDown dowiesz się, który jest najlepszy dla Ciebie, dzięki testowi rytmu oddychania

• Naciśnij dwa razy przycisk ON/OFF: zostanie włączony pierwszy cykl oddechowy (10 sekund). W tym cyklu wdech i wydech trwają po 5 sekund.
• Naciśnij trzy razy przycisk ON/OFF: zostanie włączony drugi cykl oddechowy (12 sekund). W tym cyklu wdech i wydech trwają po 6 sekund.
• Naciśnij cztery razy przycisk ON/OFF: zostanie włączony trzeci cykl oddechowy (14 sekund). W tym cyklu wdech i wydech trwają po 7 sekund.

W trakcie stosowania można włączyć kojącą funkcję ogrzewania, aby jeszcze bardziej się zrelaksować. Aby to zrobić, wystarczy nacisnąć przycisk ogrzewania na urządzeniu stress releaZer. Jeśli funkcja ogrzewania jest włączona, pierścień będzie się świecić na czerwono i pulsować zgodnie z rytmem oddychania. W czasie treningu oddechowego można dowolnie włączać i wyłączać tę funkcję. Naciśnij ponownie przycisk ogrzewania, aby wyłączyć tę funkcję.

Podczas zabiegu można włączyć niebieskie światło, które zwiększa odprężenie i oprócz wibracji służy jako pomoc wizualna. Aby to zrobić, wystarczy nacisnąć przycisk światła na urządzeniu stress releaZer. Podświetlony pierścień wokół urządzenia stress releaZer będzie pulsować zgodnie z rytmem oddychania użytkownika. Naciśnij ponownie przycisk światła, aby wyłączyć tę funkcję. Jeśli wyłączona zostanie również funkcja ogrzewania, podświetlony pierścień zmieni kolor na czerwony.

Aplikacja obsługuje obecnie następujące urządzenia: Lista obsługiwanych smartfonów

• Minimalny zasięg w otwartej przestrzeni wynosi około 15 m. Ściany i sufity ograniczają zasięg.
• Sprawdź, czy w danej chwili połączenie Bluetooth® nie jest aktywne między innymi urządzeniami, takimi jak smartwatch, monitor aktywności lub inny gadżet. Rozłącz te urządzenia lub przenieś je poza zasięg Bluetooth®.
• Inne fale radiowe (np. router Wi-Fi, mikrofalówka, płyty indukcyjne) mogą zakłócać transfer.

Żywotność baterii to około 3 godziny po pełnym naładowaniu przy włączonych funkcjach światła i ogrzewania lub około 11 godzin, gdy są one wyłączone. Jeśli funkcja światła miga na niebiesko w czasie działania urządzenia, należy naładować stess releaZer.

Ładowanie baterii jest bardzo proste i wymaga jedynie postępowania zgodnie z poniższymi krokami:

 • Połącz ładowarkę sieciową i urządzenie stress releaZer za pomocą kabla micro-USB.
 • Następnie podłącz ładowarkę sieciową do właściwego gniazdka.
 • Stress releaZer można również ładować za pomocą kabla podłączonego do portu USB komputera lub laptopa.

Czas ładowania to ok. 4 godziny. Podczas ładowania urządzenia funkcja światła będzie migać w kole. Gdy stress releaZer jest w pełni naładowany, funkcja światła będzie świecić światłem stałym.