Wymagania systemowe

Cieszy nas Twoje zainteresowanie firmą Beurer i naszymi produktami. Tutaj możesz sprawdzić, czy konkretny produkt firmy Beurer jest zgodny z Twoim smartfonem lub komputerem. Najpierw z poniższej listy wybierz, czy chcesz obsługiwać urządzenie za pomocą aplikacji czy oprogramowania na komputer. Następnie wybierz produkt firmy Beurer, aby sprawdzić, czy urządzenie i oprogramowanie są zgodne. W razie pytań dotyczących zgodności skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.

Urządzenia firmy Beurer są sprzedawane w różnych krajach. Ze względu na wymogi prawne i regulacyjne mogą być oferowane aplikacje specyficzne dla danego kraju. Jeśli zostało wymienionych kilka aplikacji do Państwa urządzenia Beurer, proszę skorzystać z aplikacji wymienionej w instrukcji obsługi Państwa urządzenia Beurer.