Wymagania systemowe

Dziękujemy za zainteresowanie firmą Beurer i naszymi produktami. Tutaj możesz sprawdzić, czy Twój produkt Beurer może być używany ze smartfonem lub komputerem. Najpierw z poniższej listy wybierz, czy chcesz obsługiwać urządzenie za pomocą aplikacji, czy oprogramowania komputerowego. Następnie wybierz produkt Beurer i od razu sprawdź, czy urządzenie i oprogramowanie są kompatybilne. W przypadku dalszych pytań dotyczących kompatybilności można skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta.

Urządzenia firmy Beurer są sprzedawane w różnych krajach. Ze względu na wymogi prawne i regulacyjne mogą być oferowane aplikacje specyficzne dla danego kraju. Jeśli wymieniono kilka aplikacji dla urządzenia Beurer, należy skorzystać z aplikacji wymienionej w instrukcji obsługi urządzenia Beurer.

Do góry