Oświadczenie o ochronie danych

 

1) Informacje o gromadzeniu danych osobowych i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego

1.1 Poniżej podajemy informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do Państwa osobiście, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, zachowanie użytkownika. W ten sposób chcielibyśmy poinformować Państwa o naszych procesach przetwarzania danych i jednocześnie spełnić obowiązki ustawowe, w szczególności wynikające z Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

1.2 Zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w tej witrynie internetowej jest

  Beurer Europe GmbH,
  Söflinger Straße 218,
  89077 Ulm, Niemcy,
  Tel.: +49 (731) 3989-0,
  Faks: +49 (731) 3989-139,
  E-mail: imprint@beurer.de.

1.3 Podmiot odpowiedzialny wyznaczył Inspektora ds. ochrony danych. Można się z nim skontaktować, pisząc na adres:

  Inspektor ds. ochrony danych firmy Beurer GmbH
  Söflinger Straße 218
  89077 Ulm, Niemcy
  Tel.: 0731/3989-0
  E-mail: datenschutz@beurer.de

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań kierowanych do administratorów) niniejsza witryna internetowa wykorzystuje szyfrowanie za pomocą protokołu SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

1.4 W przypadku nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego podane przez Państwa dane (adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu) zostaną przez nas zapisane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Gromadzone w związku z tym dane usuwamy po terminie ważności umowy, do której jest przyporządkowane zapytanie, , a w przypadku braku takiego przyporządkowania – wówczas, kiedy przechowywanie przestanje być konieczne; albo ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania.

1.5 Jeśli będziemy korzystać z zakontraktowanych usługodawców do poszczególnych funkcji naszej oferty lub zechcemy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, starannie wybierzemy i będziemy monitorować tych usługodawców oraz szczegółowo informować Państwa o związanych z tym procesach.

 

2) Państwa prawa

2.1 Przysługują Państwu następujące prawa w stosunku do osoby odpowiedzialnej za Państwa dane osobowe:

  - prawo do informacji,
  - prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania,
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  - prawo do przenoszenia danych.

2.2 Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 

3) Gromadzenie danych podczas wizyty w naszej witrynie internetowej

W przypadku korzystania z witryny internetowej w celach informacyjnych, a więc podczas jej przeglądania bez zalogowania i podawania nam innych informacji, przetwarzamy dane osobowe przesyłane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową użytkownika. Opisane poniżej dane są dla nas technicznie niezbędne do wyświetlania naszej witryny internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa, a w związku z tym muszą być przez nas przetwarzane. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO:

  - data i godzina uzyskania dostępu;
  - Ilość przesłanych danych w bajtach;
  - źródło/odniesienie, z którego nastąpiło przekierowanie na stronę;
  - używana przeglądarka;
  - używany system operacyjny;
  - domena i używany adres IP (ewentualnie: w formie zanonimizowanej);
  - różnica strefy czasowej w stosunku do czasu Greenwich Mean Time (GMT);
  - treść żądania (odwiedzona strona);
  - status dostępu / kod statusu HTTP;
  - język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie poprawy stabilności i funkcjonalności naszej witryny internetowej. Dane nie są przekazywane ani wykorzystywane w inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzania plików dziennika serwera, jeśli konkretne dowody wskazują na niezgodne z prawem użytkowanie. Dane są przechowywane przez 7 dni.

 

4) Inne funkcje i oferty naszej witryny internetowej

4.1 Oprócz możliwości korzystania z naszej witryny internetowej w celach czysto informacyjnych oferujemy różne usługi, z których można korzystać w razie zainteresowania. Wykorzystujemy również inne standardowe, niżej przedstawione funkcje do analizy lub wprowadzania na rynek naszych ofert. W tym celu z reguły będą Państwo z reguły musieli podać dodatkowe dane osobowe albo będziemy przetwarzamy te dodatkowe dane, których używamy do świadczenia odpowiednich usług. W odniesieniu do wszystkich opisanych tutaj celów przetwarzania danych obowiązują wymienione powyżej zasady przetwarzania.

4.2 Częściowo korzystamy z usług usługodawców zewnętrznych w celu przetwarzania Państwa danych. Są oni przez nas starannie wybierani, zobowiązani do przestrzegania naszych instrukcji i regularnie kontrolowani.

4.3 Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe stronom trzecim, jeżeli wraz z partnerami oferujemy udział w akcjach, konkursach, zawieranie umów lub podobne usługi. W zależności od świadczonych usług Państwa dane mogą być również gromadzone przez partnerów na własną odpowiedzialność. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo po podaniu swoich danych lub zapoznając się z opisem odpowiednich ofert.

4.4 Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), informujemy Państwa o związanych z tym konsekwencjach w opisie oferty.

 

5) Sprzeciw wobec przetwarzania danych lub wycofanie zgody

5.1 Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać. Takie wycofanie zgody ma wpływ na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych po ich przekazaniu. Dopuszczalność przetwarzania danych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona.

5.2 Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na wyważeniu interesów, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania. Ma to miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie danych nie jest w szczególności konieczne do realizacji umowy z Państwem, co jest przedstawione przez nas w poniższym opisie funkcji. W przypadku wyrażenia takiego sprzeciwu prosimy o przedstawienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób, w jaki to zrobiliśmy. W razie sprzeciwu skontrolujemy stan rzeczy i zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych lub je dostosujemy albo przedstawimy Państwu nasze ważne uzasadnione powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

5.3 Oczywiście w dowolnym momencie mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach reklamowych i analitycznych. Sprzeciw wobec przetwarzania w celach reklamowych można nam zgłosić, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

 

6) Pliki cookie

6.1 Oprócz danych, o których mowa powyżej, podczas korzystania przez Państwa z naszej strwitryny ny internetowej stosujemy również techniczne środki pomocnicze do różnych funkcji, w szczególności pliki cookie, które mogą być zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Odwiedzając naszą witrynę internetową i w dowolnym późniejszym momencie, mogą Państwo wybrać, czy chcą ogólnie zezwolić na ustawianie plików cookie lub jakie poszczególne funkcje dodatkowe chcą Państwo wybrać. Zmiany można wprowadzać w ustawieniach przeglądarki lub za pośrednictwem menedżera klienta. Poniżej najpierw opisujemy pliki cookie z technicznego punktu widzenia (6.2), a dopiero potem szczegółowo omawiamy Państwa indywidualne możliwości wyboru, prezentując technicznie niezbędne pliki cookie (6.3) oraz pliki cookie, które mogą Państwo dobrowolnie zaznaczyć lub odznaczyć (6.4).

6.2 Pliki cookie to pliki tekstowe lub informacje w bazie danych, które są przechowywane na dysku twardym i przypisywane do przeglądarki, z której korzysta użytkownik, aby umożliwić mu dostęp do określonych informacji. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika, ale służą przede wszystkim do szybszego i bardziej przyjaznego dla użytkownika kształtowania oferty internetowej. Ta witryna korzysta z rodzajów plików cookie, których działanie i podstawę prawną wyjaśniamy poniżej:

  - Tymczasowe pliki cookie: Takie pliki cookie, w szczególności sesyjne, są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki lub wylogowaniu się. Zawierają one tzw. ID sesji. W ten sposób różne zapytania przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji, a komputer może zostać rozpoznany po powrocie do naszej witryny internetowej.

  - Trwałe pliki cookie: Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który różni się w zależności od pliku cookie. W ustawieniach przeglądarki można w każdej chwili przejrzeć ustawione pliki cookie oraz okresy obowiązywania i ręcznie usunąć pliki cookie.

  - Inne technologie: Funkcje te nie opierają się na plikach cookie, lecz na podobnych mechanizmach technicznych, tj. pliki cookie Flash, obiekty HTML5 lub analiza ustawień przeglądarki. Rezultatem jest również możliwość stosowania opisanych poniżej technik. Także w tym przypadku można oczywiście wyrazić zgodę lub sprzeciw.

6.3 Obowiązkowe funkcje niezbędne do wyświetlania witryny internetowej: Techniczna struktura witryny internetowej wymaga korzystania z różnych technik, w szczególności plików cookie. Bez tych technik nasza witryna internetowa nie będzie (całkowicie poprawnie) wyświetlana lub nie będzie można uzyskać dostępu do funkcji pomocy technicznej. Są to tymczasowe pliki cookie, usuwane po zakończeniu wizyty w witrynie internetowej, najpóźniej po zamknięciu przeglądarki. Te pliki cookie nie mogą być zablokowane, jeśli użytkownik chce korzystać z naszej strony internetowej. Poszczególne pliki cookie są widoczne w aplikacji Consent Manager. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

6.4 Opcjonalne pliki cookie po wyrażeniu zgody: Różne pliki cookie umieszczamy tylko po wyrażeniu przez Państwa zgody, którą mogą Państwo wybrać, odwiedzając naszą witrynę po raz pierwszy, za pomocą tak zwanego narzędzia zgody na pliki cookie. Funkcje te są aktywowane jedynie za Państwa zgodą i mogą służyć w szczególności do analizy i ulepszania wizyt w naszej witrynie internetowej, ułatwienia Państwu obsługi za pomocą różnych przeglądarek lub urządzeń końcowych, rozpoznawania Państwa podczas wizyty lub wyświetlania reklam (w razie potrzeby także w celu dostosowania reklam do zainteresowań, mierzenia skuteczności reklam lub wyświetlania reklam zorientowanych na zainteresowania). Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Wycofanie zgody jest możliwe w każdej chwili bez uszczerbku dla dopuszczalności przetwarzania danych do momentu wycofania zgody

Poniżej opisujemy wykorzystywane przez nas funkcje, które można wybierać i odwoływać pojedynczo za pośrednictwem aplikacji Consent Manager.

Należy pamiętać, że w przypadku niezaakceptowania plików cookie funkcjonalność naszej witryny internetowej może być ograniczona.

 

7) Inne usługi i funkcje wykorzystywane w tej witrynie internetowej

7.1 Przetwarzanie danych podczas tworzenia konta klienta

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w wymaganym zakresie, jeśli użytkownik przekazuje je nam podczas tworzenia konta klienta. Informacje o tym, jakie dane są wymagane do otwarcia konta, można znaleźć w odpowiednim formularzu dostępnym w naszej witrynie internetowej. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na wyżej podany adres podmiotu odpowiedzialnego. Po usunięciu konta klienta Państwa dane zostaną usunięte, o ile wszystkie zawarte w tym zakresie umowy są w pełni zrealizowane, nie są sprzeczne z ustawowymi terminami przechowywania i nie istnieje uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu.

7.2 Hosting przez Shopify

Korzystamy z systemu sklepowego dostawcy usług Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia („Shopify”), do celów hostingu i prezentacji sklepu internetowego na podstawie przetwarzania w naszym imieniu.

Shopify przetwarza Państwa dane m.in. również w USA. Zwracamy uwagę, że zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony dla transferu danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawa przetwarzania danych przez odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, a więc zwłaszcza w USA) lub przekazywaniem danych do tego miejsca firma shopify stosuje tak zwane Standardowe klauzule umowne (= art. 46. ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (ang. Standard Contractual Clauses, SCC) są wzorami dostarczonymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Państwa dane pozostają zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, gdy są przekazywane do krajów trzecich (np. do USA) i tam przechowywane. Te Klauzule zobowiązują firmę shopify do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych w związku z przetwarzaniem stosownych danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i administrowane w USA. Klauzule te są oparte na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzje i odpowiednie Standardowe klauzule umowne można znaleźć m.in. tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=pl

Więcej informacji na temat Standardowych klauzul umownych oraz danych przetwarzanych przez shopify można znaleźć w Polityce prywatności na stronie https://www.shopify.de/legal/datenschutz lub https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR/GDPR-faq#will-shopify-sign-standard-contractual-clauses.

7.3 Heroku

W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy Heroku. Jest to oparta na kontenerach platforma chmurowa, która projektuje i dostarcza aplikacje internetowe. Dostawcą usług jest amerykańska firma salesforce.com Inc., One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA.

Salesforce przetwarza Państwa dane m.in. również w USA. Zwracamy uwagę, że zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony dla transferu danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Jako podstawę przetwarzania danych przez odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, a więc zwłaszcza w USA) lub ich przekazywania do tego miejsca firma Salesforce stosuje tak zwane Standardowe klauzule umowne (= art. 46. ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (ang. Standard Contractual Clauses, SCC) są wzorami dostarczonymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Państwa dane pozostają zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, gdy są przekazywane do krajów trzecich (np. do USA) i tam przechowywane. Te Klauzule zobowiązują firmę Salesforce do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych w związku z przetwarzaniem stosownych danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i administrowane w USA. Klauzule te są oparte na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzje i odpowiednie Standardowe klauzule umowne można znaleźć m.in. tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=pl

Warunki przetwarzania danych (Data Processing Addendum), które odpowiadają Standardowym klauzulom umownym, można znaleźć na stronie https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/data-processing-addendum.pdf.

Więcej informacji na temat danych przetwarzanych przez Salesforce można znaleźć w Polityce prywatności na stronie https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

7.4 Scaleway

W celu utrzymania naszej obecności online w zakresie subdomeny data.beurer.com korzystamy z usług dostawcy usług internetowych, na którego serwerze przechowywana jest strona i który udostępnia naszą stronę w Internecie. Zbierane są przy tym następujące dane:

  • informacje o typie przeglądarki i używanej wersji;
  • system operacyjny użytkownika;
  • dostawca usług internetowych użytkownika;
  • adres IP użytkownika;
  • data i godzina dostępu;
  • Witryny internetowe, z których system użytkownika wchodzi na nasze strony internetowe;
  • witryny internetowe otwierane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej witryny.

Dane są zapisywane w plikach dziennika przez naszego dostawcę usług technicznych, SCALEWAY SAS, 8 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paryż/Francja. Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić udostępnienie witryny internetowej komputerowi użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. W tych celach mamy również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W celu zapewnienia prawidłowego działania naszej witryny internetowej powyższe dane są zapisywane w plikach dziennika. Ponadto dane te służą nam do optymalizacji witryny internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych (np. rozpoznawania ataków). W tych celach mamy również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia witryny internetowej ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. Pliki dziennika są przechowywane przez siedem dni.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie konieczne do działania strony. Użytkownik nie ma więc możliwości wyrażenia sprzeciwu.

Podstawa prawna: Dostawca usług internetowych przetwarza powyższe dane w naszym imieniu zgodnie z art. 28 RODO. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na efektywnym i bezpiecznym udostępnianiu naszej oferty internetowej, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, nasz dostawca usług internetowych gromadzi tylko te dane osobowe, które przeglądarka użytkownika przekazuje na jego serwer. Dane są zapisywane jako pliki dziennika na serwerach naszego dostawcy usług internetowych. Jest to konieczne do wyświetlania witryny internetowej na wykorzystywanym urządzeniu końcowym oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa. W powyższych celach mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Podstawa prawna: Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na efektywnym i bezpiecznym udostępnianiu naszej oferty internetowej, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Okres obowiązywania: Powyższe dane służące do udostępniania naszej witryny internetowej są przechowywane przez pewien czas, a następnie usuwane.

7.5 Integracja Trustbadge Trusted Shops

Trustbadge Trusted Shops jest zintegrowany z naszą witryną internetową, aby wyświetlać nasz znak jakości Trusted Shops i wszelkie zebrane recenzje, a także oferować produkty Trusted Shops kupującym po złożeniu zamówienia.

Ma to na celu ochronę naszych nadrzędnych uzasadnionych interesów w ramach wyważenia interesów w optymalnym promowaniu naszej oferty. Trustbadge i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

Po wywołaniu Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera np. Państwa adres IP, datę i godzinę połączenia, przesłaną ilość danych oraz przesyłającego zapytanie dostawcę usług (dane dostępowe) i dokumentuje połączenie . Te dane dostępowe nie są analizowane i zostają automatycznie nadpisane najpóźniej w ciągu siedmiu dni od zakończenia wizyty w witrynie.

Inne dane osobowe są przekazywane wyłącznie do Trusted Shops, o ile po złożeniu zamówienia zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub jeśli już zarejestrowali się Państwo do korzystania z nich. W takim przypadku obowiązuje umowa zawarta między Państwem a Trusted Shops.

7.6 Audiocare

wykreślone

7.7 PayPal

W naszej witrynie internetowej korzystamy z usługi płatności internetowych PayPal. Usługodawcą jest amerykańska firma PayPal Inc. Za obszar europejski odpowiada firma PayPal Europe (S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej „PayPal”). W przypadku płatności za pośrednictwem PayPal, kartą kredytową za pośrednictwem PayPal, przez polecenie zapłaty za pośrednictwem PayPal lub – jeśli jest to możliwe – przez „zakup na rachunek” lub „płatność ratalną” za pośrednictwem PayPal, przekazujemy PayPal dane dotyczące płatności w ramach realizacji płatności. Przekazanie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji płatności.

PayPal zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zdolności kredytowej dla metod płatności kartą kredytową za pośrednictwem PayPal, przez polecenie zapłaty za pośrednictwem PayPal lub – jeśli jest oferowana taka opcja – przez „zakup na rachunek” lub „płatność w ratach” za pośrednictwem PayPal. W tym celu Państwa dane dotyczące płatności mogą zostać przekazane agencjom kredytowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu firmy PayPal w ustaleniu Państwa zdolności kredytowej. Firma PayPal wykorzystuje wynik kontroli zdolności kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa niewywiązania się z płatności w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu odpowiedniej metody płatności. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). Jeśli wartości punktowe są uwzględniane w wyniku raportu kredytowego, są one oparte na naukowo uznanym procesie matematyczno-statystycznym. Przy obliczaniu wartości punktowych uwzględniane są między innymi, ale nie wyłącznie, dane adresowe. Dodatkowe informacje o ochronie danych, w tym informacje o agencjach kredytowych, z których korzystamy, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Użytkownik może się w każdej chwili sprzeciwić przetwarzaniu swoich danych osobowych, wysyłając wiadomość do firmy PayPal. Jednak PayPal może nadal mieć prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli jest to konieczne do zgodnej z umową realizacji płatności.

PayPal przetwarza Państwa dane m.in. również w USA. Zwracamy uwagę, że zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony dla transferu danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych. Jako podstawa przetwarzania danych przez odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, a więc zwłaszcza w USA) lub przekazywaniem danych do tego miejsca firma PayPal stosuje tak zwane Standardowe klauzule umowne (= art. 46. ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (ang. Standard Contractual Clauses, SCC) są wzorami dostarczonymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Państwa dane pozostają zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, gdy są przekazywane do krajów trzecich (np. do USA) i tam przechowywane. Niniejsze Klauzule zobowiązują firmę PayPal do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych w związku z przetwarzaniem stosownych danych, nawet jeśli te dane są przechowywane, przetwarzane i administowane w USA. Klauzule te są oparte na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzje i odpowiednie Standardowe klauzule umowne można znaleźć m.in. tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=pl

Więcej informacji na temat Standardowych klauzul umownych oraz danych przetwarzanych przez PayPal można znaleźć w Polityce prywatności na stronie https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

7.8 Shopify Payments

Korzystamy z usług dostawcy usług płatniczych „Shopify Payments”, 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Jeśli zdecydują się Państwo na metodę płatności oferowaną za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Shopify Payments, realizacja tej płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług technicznych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia, któremu przekazujemy Państwa dane w ramach procesu składania zamówienia wraz z informacjami o Państwa zamówieniu (imię i nazwisko, adres, numer konta, kod bankowy, ew. numer karty kredytowej, kwota faktury, waluta i numer transakcji) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane użytkownika są przekazywane wyłącznie w celu realizacji płatności za pośrednictwem firmy Stripe Payments Europe Ltd. i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Shopify Payments można znaleźć na stronie: https://www.shopify.com/legal/privacy.

Informacje o ochronie danych osobowych dotyczące Stripe Payments Europe Ltd. można znaleźć tutaj: https://stripe.com/de/privacy

7.9 Google Tag Manager

Korzystamy z usługi o nazwie Google Tag Manager firmy Google. „Google” to grupa firm, w skład której wchodzą Google Ireland Ltd. (dostawca usługi), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia oraz Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, oraz inne spółki stowarzyszone Google LLC.

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych. Google Tag Manager jest usługą pomocniczą, która przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów technicznie niezbędnych. Google Tag Manager zapewnia ładowanie innych komponentów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych.

Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć w polityce prywatności Google.

Należy pamiętać, że władze amerykańskie, tj. tajne służby, mogłyby uzyskać na podstawie amerykańskich przepisów, takich jak Cloud Act, dostęp do danych osobowych oraz automatycznie wymieniać je z Google zgodnie z protokołem internetowym (TCP), gdy ta usługa jest zintegrowana.

7.10 Google reCAPTCHA

W naszej witrynie internetowej korzystamy z „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzanie danych w naszej witrynie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) jest dokonywane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę internetową na podstawie różnych cech. Analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy użytkownik odiwedzi witrynę internetową. W celu dokonania analizy reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. adres IP, czas przebywania odwiedzającego w witrynie internetowej lub ruchy myszką wykonywane przez użytkownika). Dane zgromadzone podczas tej analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę internetową nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody udzielonej za pomocą narzędzia do wyrażania zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz oświadczenia Google o ochronie danych osobowych można znaleźć w następujących linkach: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

7.11 Korzystanie z Salesforce Service Cloud i Marketing Cloud

Dane udostępniane nam za pośrednictwem naszej witryny internetowej (np. w formularzach zakupu, zgłoszeniu do newslettera, w ramach konkursu) są zapisywane w Salesforce Service Cloud i wykorzystywane do wysyłania potwierdzeń zamówienia i informacji o wysyłce.

Używamy również Salesforce Marketing Cloud do wysyłania naszego newslettera, do zautomatyzowanych wysyłek (np. mailing powitalny) oraz do kampanii reklamowych w sieciach społecznościowych i reklam online w innych witrynach internetowych. W tym celu dane subskrybenta newslettera są przekazywane do Marketing Cloud. Dane z Salesforce Marketing Cloud są przechowywane i przetwarzane na serwerach Salesforce w USA. Zwracamy uwagę, że zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE nie istnieje obecnie odpowiedni poziom ochrony dla transferu danych do USA. Może się to wiązać z różnymi zagrożeniami dla zgodności z prawem i bezpieczeństwa przetwarzania danych. Jako podstawę do przetwarzania danych przez odbiorców z siedzibą w krajach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, a więc zwłaszcza w USA) lub przekazywania danych do tych krajów firma Salesforce wykorzystuje tak zwane Standardowe klauzule umowne (= art. 46. ust. 2 i 3 RODO). Standardowe klauzule umowne (ang. Standard Contractual Clauses, SCC) są wzorami dostarczonymi przez Komisję Europejską i mają na celu zapewnienie, że Państwa dane pozostają zgodne z europejskimi standardami ochrony danych, gdy są przekazywane do krajów trzecich (np. do USA) i tam przechowywane. Te Klauzule zobowiązują firmę Salesforce do przestrzegania europejskiego poziomu ochrony danych w związku z przetwarzaniem stosownych danych, nawet jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i administrowane w USA. Klauzule te są oparte na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzje i odpowiednie Standardowe klauzule umowne można znaleźć m.in. tutaj: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=pl

Za pomocą tzw. sygnałów nawigacyjnych i pikseli oraz usługi śledzenia iGoDigital należącej do Salesforce otrzymujemy za pośrednictwem Marketing Cloud informacje o zachowaniach użytkowników w witrynie. Dane dotyczące interakcji są bezpośrednio przypisywane w Marketing Cloud do użytkownika, abyśmy mogli przesyłać Państwu za pośrednictwem AdStudio ukierunkowane reklamy, np. za pośrednictwem sieci społecznościowych. Możemy bliżej określić grupy użytkowników („Custom Audiences”), którym mają być wyświetlane reklamy. W tym celu, po pseudonimizacji zgodnie z procedurą SHA 256, dane osobowe są udostępniane Facebookowi (łącznie z Instagramem), Google, Twitterowi, Pinterestowi i platformie LinkedIn.

Jeśli sobie Państwo tego nie życzą, mają Państwo możliwość wyświetlania spersonalizowanych reklam w ustawieniach swojego konta w mediach społecznościowych. Ponadto mogą Państwo użyć do otrzymywania newsletterów lub rejestracji u nas innego adresu e-mail niż adres do kont w mediach społecznościowych.

Dane w Salesforce Salescloud i Salesforce Marketing Cloud są wykorzystywane wyłącznie przez nas. Państwa dane nie są w żadnym wypadku sprzedawane podmiotom zewnętrznym, osobom fizycznym ani instytucjom.

Przetwarzanie Państwa danych w Salesforce Service Cloud opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w innych przypadkach na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie danych w Salesforce MarketingCloud opiera się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat Salesforce Service Cloud oraz Salesforce Marketing Cloud można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Salesforce dostępnym pod adresem: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/

7.12 Przetwarzanie danych w celu realizacji wysyłki

W celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. b RODO przekazujemy Państwa dane dostawcom usług spedycyjnych, którym zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów.

Jeśli wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia, przekażemy na tej podstawie Państwa numer telefonu i, w stosownych przypadkach, adres e-mail wybranemu dostawcy usług spedycyjnych, aby mógł on się z Państwem skontaktować przed dostawą w celu powiadomienia lub uzgodnienia dostawy. Zgodę można w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość na adres podany w niniejszej informacji o polityce prywatności lub bezpośrednio do dostawcy usług spedycyjnych na adres kontaktowy podany poniżej. Po wycofaniu zgody usuniemy podane w tym celu dane, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych, zastrzegamy sobie jednak prawo do wykraczającego poza ten zakres prawnie dozwolonego wykorzystywania danych, o czym poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Jako dostawca usług spedycyjnych korzystamy z:

  Parcel One
  Otto-Hahn-Straße 21
  35510 Butzbach
  Niemcy

7.13 Cookiebot

Korzystamy z usługi zarządzania zgodą Cookiebot, Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania (Cybot). Umożliwia nam to uzyskanie zgody użytkowników witryny internetowej na przetwarzanie danych i administrowanie tą zgodą. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 7 ust. 1 RODO), któremu podlegamy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO). W tym celu za pomocą plików cookie przetwarzane są następujące dane:

Państwa adres IP (ostatnie trzy cyfry są ustawione na „0”); data i godzina zatwierdzenia; adres URL z informacjami o przeglądarce, z którego została wysłana zgoda; anonimowy, losowy i zaszyfrowany klucz statusu Państwa zgody, który stanowi dowód zgody użytkownika końcowego.

Klucz i status zgody są przechowywane przez 12 miesięcy w przeglądarce za pomocą pliku cookie „CookieConsent”. Dzięki temu zachowują Państwo swoje preferencje dotyczące plików cookie dla kolejnych zapytań do stron. Za pomocą klucza można potwierdzić i zweryfikować swoją zgodę.

Jeśli aktywują Państwo funkcję „Zezwolenie zbiorcze”, aby aktywować zgodę dla wielu witryn internetowych za pośrednictwem jednej zgody użytkownika końcowego, usługa zapisze za Państwa zgodą dodatkowo oddzielny, losowy i jednoznaczny identyfikator. Ten identyfikator (klucz) ten jest zapisywany w pliku cookie podmiotu trzeciego „CookieConsentBulkTicket” w przeglądarce w formie zaszyfrowanej, jeśli są spełnione wszystkie następujące kryteria: jeśli aktywują Państwo funkcję zbiorczego zatwierdzania w konfiguracji usługi; jeśli zaakceptują Państwo pliki cookie stron trzecich za pomocą ustawień przeglądarki; jeśli dezaktywowali Państwo funkcję „Nie śledź” w ustawieniach przeglądarki; jeśli akceptują Państwo wszystkie lub przynajmniej określone rodzaje plików cookie przez wyrażenie zgody.

Bez przetwarzania nie jest zagwarantowana funkcjonalność witryny internetowej.

Nasszym odbiorcą danych osobowych i podmiotem przetwarzającym jest Cybot.

Przetwarzanie odbywa się w Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat możliwości wyrażenia sprzeciwu oraz usuwania danych w odniesieniu do Cybot można znaleźć na stronie: https://www.cookiebot.com/pl/privacy-policy/

Państwa dane osobowe są stale usuwane po upływie 12 miesięcy lub bezpośrednio po rozwiązaniu umowy między nami a Cybot.

Prosimy o zapoznanie się z naszymi ogólnymi ustaleniami dotyczącymi usuwania i dezaktywacji plików cookie, podanymi w niniejszej deklaracji.

7.14 Geolokalizacja Maxmind

W naszej witrynie internetowej korzystamy z bazy danych GeoIP2 Country, udostępnionej przez firmę MaxMind Inc., 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA. W bazie danych do używanych adresów IP przyporządkowane są przybliżone dane dotyczące lokalizacji/geolokacji w oparciu o kraj pochodzenia określony w adresie IP. Bazy danych umożliwiają określenie kraju Państwa lokalizacji na podstawie zidentyfikowanego adresu IP. W oparciu o tę informację widok naszej witryny internetowej jest automatycznie ustawiany na odpowiedni kraj docelowy, walutę i język. Baza danych jest instalowana lokalnie u nas. Nie ma przy tym połączenia z serwerami MaxMind. Żadne dane osobowe nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym.

Ocena adresu IP użytkownika w celu przypisania jego lokalizacji do danego kraju odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO. Administrator witryny internetowej ma uzasadniony interes w prawidłowym wyświetlaniu treści specyficznych dla kraju docelowym w tej witrynie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://support.maxmind.com/. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie: https://www.maxmind.com/en/privacy-policy.

7.15 Semknox

Nasza witryna internetowa korzysta z usługi firmy SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, 01067 Drezno w ramach wewnętrznego wyszukiwania produktów. Za jego pomocą są wyświetlane odpowiednie produkty w naszej witrynie internetowej dla danego zapytania. W tym celu zapytanie zostaje przesłane bezpośrednio do SEMKNOX. Obejmuje to również przesłanie adresu IP oraz, w stosownych przypadkach, losowego identyfikatora sesji. Adres IP jest wykorzystywany do celów bezpieczeństwa informatycznego i systemowego i jest anonimizowany w ciągu 12 dni poprzez usunięcie ostatnich ośmiu cyfr.

Do udostępnienia funkcji wyszukiwania SEMKNOX wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i aktywne przez 24 godziny. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez użytkownika z funkcji wyszukiwania są przesyłane na serwer hostowany przez SEMKNOX w Niemczech. W naszym imieniu SEMKNOX wykorzystuje te informacje do udzielenia odpowiedzi na zapytanie i zoptymalizowania użytej funkcji wyszukiwania. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce lub sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas tego narzędzia, nie udzielając odpowiedniej zgody. W takim przypadku korzystanie z funkcji wyszukiwania może nie być jednak możliwe lub będzie możliwe jedynie w ograniczonym zakresie.

Przetwarzanie informacji wygenerowanych przez plik cookie i przekazanych do SEMKNOX odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dostosowania naszej witryny internetowej do potrzeb oraz do optymalizacji naszej oferty.

Facebook

W ramach naszej oferty online wykorzystywany jest tzw. „Facebook Pixel” sieci społecznościowej Facebook, której operatorem jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Jeżeli użytkownik kliknie włączoną przez nas reklamę, która jest wyświetlana na platformie Facebook, dodatkowy adres URL naszej powiązanej strony zostanie dodany przez piksel platformy Facebook. Jeśli nasza strona zezwala na udostępnianie danych platformie Facebook za pośrednictwem piksela, ten parametr adresu URL jest zapisywany w przeglądarce użytkownika za pomocą pliku cookie, który ustawia samodzielnie naszą powiązaną stronę. Ten plik cookie jest w ten sposób odczytywany przez piksel platformy Facebook i umożliwia przekazywanie danych do platformy Facebook.

Za pomocą usługi piksel platformy Facebook platforma Facebook może z jednej strony wykorzystywać odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. „Facebook-Ads”). W związku z tym korzystamy z piksela platformy Facebook, aby wyświetlać włączone przez nas reklamy na platformie Facebook tylko tym użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą internetową lub posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami, określane na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy platformie Facebook (tzw. „Custom Audiences”). Za pomocą piksela platformy Facebook chcemy się również upewnić, że nasze reklamy na tej platformie odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie są uciążliwe. W ten sposób możemy dalej oceniać skuteczność reklam na platformie Facebook w celach statystycznych i badania rynku, sprawdzając, czy użytkownicy po kliknięciu reklamy na platformie Facebook zostali przekierowani do naszej witryny internetowej (tzw. „Conversion“).

Gromadzone dane są dla nas anonimowe i dlatego nie dostarczają nam informacji na temat tożsamości użytkowników. Jednakże dane te są zapisywane i przetwarzane przez platformę Facebook, dzięki czemu możliwe jest ich połączenie z profilem użytkownika, a platforma Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi platformy Facebook w zakresie wykorzystywania danych (https://www.facebook.com/about/privacy/) . Dane te mogą umożliwić platformie Facebook i jej partnerom wyświetlanie reklam na platformie Facebook i poza nią.

Przetwarzanie danych związanych z wykorzystaniem piksela platformy Facebook odbywa się wyłącznie po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę tę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w narzędziu „Cookie Consent Tool” dostępnym w wirynie internetowej.

7.17 Pinterest-Retargeting-Pixel

W tej witrynie internetowej znajduje się piksel (znacznik Pinterest) firmy Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia („Pinterest”). Za pomocą piksela można gromadzić, zapisywać i analizować informacje o zachowaniach odwiedzających witrynę w formie spseudonimizowanej. Informacje te można przypisać do użytkownika za pomocą dalszych informacji, które Pinterest przechowuje na temat użytkownika, np. ze względu na posiadanie konta w sieci społecznościowej „Pinterest”.

Na podstawie algorytmu Pinterest analizuje zachowanie użytkownika podczas surfowania i może następnie wyświetlać ukierunkowane rekomendacje produktów jako spersonalizowane banery reklamowe na jego koncie Pinterest. Pinterest może także łączyć informacje zgromadzone za pośrednictwem pikseli z innymi informacjami zebranymi przez Pinterest za pośrednictwem innych witryn internetowych i/lub w związku z korzystaniem z serwisu społecznościowego „Pinterest”, tworząc w ten sposób pseudonimizowane profile użytkowania. Jednak zebrane informacje nie mogą być w żadnym wypadku wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających tę witrynę internetową.

Wszystkie opisane powyżej czynności przetwarzania, w szczególności zapisywanie plików cookie do odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, są wykonywane tylko wtedy, gdy wyraża Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę tę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w narzędziu „Cookie Consent Tool” dostępnym w wirynie internetowej.

7.18 Pinterest-Tag Conversion-Tracking

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię śledzenia konwersji „Tag Pinterest ” firmy Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia ("Pinterest"). Jeśli trafili Państwo do naszej witryny z pinezki na platformie Pinterest, umieścimy na Państwa komputerze plik cookie, wchodzący w interakcję ze „znacznikiem” w postaci kodu JavaScript z Pinteresta, który również został zaimplementowany. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 180 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji.

Jeśli użytkownik zostanie przekierowany z pinezki na platformie Pintrest na strony tej witryny internetowej, a plik cookie nie utracił jeszcze ważności, tag rejestruje określone przez nas działania użytkownika i może je śledzić (np. zakończone transakcje, leady, hasła wyszukiwane w witrynie internetowej, wywołania stron produktów). Po wykonaniu takiej czynności przeglądarka wysyła poprzez tag platformy Pinterest z pliku cookie zapytanie HTTP (Request) na serwer Pinterest, przekazując w nim określone informacje o tej czynności (m.in. rodzaj i czas czynności lub typ przeglądarki w urządzeniu końcowym).

Dzięki tej transmisji platforma Pinterest może tworzyć statystyki dotyczące zachowań użytkowników w naszej witrynie internetowej po przekierowaniu z pinezki na platformie Pinterest; statystyki te wykorzystujemy do optymalizacji naszej oferty.

Nie otrzymujemy jednak informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkowników.

Wszystkie opisane powyżej czynności przetwarzania, w szczególności zapisywanie plików cookie do odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, są wykonywane tylko wtedy, gdy wyraża Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę tę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w narzędziu „Cookie Consent Tool” dostępnym w wirynie internetowej.

7.19 Google Analytics 4

Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics 4, usługi oferowanej przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”), która umożliwia analizowanie sposobu korzystania ze stron internetowych.

Podczas korzystania z Google Analytics 4 standardowo stosuje się tzw. pliki „cookie”. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje zbierane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny internetowej (w tym adres IP zapisany przez urządzenie końcowe użytkownika i skrócony o kilka ostatnich cyfr, patrz poniżej) są z reguły przesyłane na serwer Google i tam zapisywane oraz przetwarzane.

Może przy tym dojść również do przekazania informacji na serwery firmy Google LLC z siedzibą w USA, a tam do dalszego przetwarzania informacji.

Podczas korzystania z usługi Google Analytics 4 adres IP przesyłany przez Państwa urządzenie końcowe podczas korzystania z witryny internetowej jest standardowo i automatycznie pobierany i przetwarzany wyłącznie w sposób anonimowy, co wyklucza możliwość bezpośredniego powiązania gromadzonych informacji z konkretnymi osobami. Ta automatyczna anonimizacja odbywa się poprzez skrócenie o ostatnie cyfry przekazanego przez Państwa urządzenie końcowe adresu IP przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub innych państw partnerskich Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W naszym imieniu Google wykorzystuje te i inne informacje do oceny korzystania przez Państwa z witryny internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności w tej witrynie lub sposobu korzystania z niej oraz realizacji dla nas innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu. W ramach Google Analytics 4 przekazany z Państwa urządzenia końcowego i skrócony adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. Dane gromadzone w ramach korzystania z Google Analytics 4 są przechowywane przez 2 miesiące, a następnie usuwane.

Google Analytics 4 umożliwia, za pośrednictwem specjalnej funkcji, tzw. „charakterystyki demograficznej” i przy wykorzystaniu informacji pochodzących od oferentów zewnętrznych, tworzenie statystyk z informacjami o wieku, płci i zainteresowaniach użytkowników witryn internetowych na podstawie analizy reklam opartych na zainteresowaniach. Dzięki temu możliwe jest określenie i rozróżnienie grup użytkowników witryny w celu optymalizacji działań marketingowych pod kątem grupy docelowej.

Dane zgromadzone za pomocą „charakterystyki demograficznej” nie mogą być jednak przypisane do żadnej konkretnej osoby, a tym samym także do Państwa. Dane zgromadzone za pomocą funkcji „charakterystyka demograficzna” będą przechowywane przez dwa miesiące, a następnie zostaną usunięte.

Wszystkie opisane powyżej czynności przetwarzania, w szczególności zapisywanie i odczytywanie plików cookie Google Analytics na urządzeniu końcowym wykorzystywanym przez użytkownika do korzystania z witryny internetowej, odbywają się tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez Państwa zgody korzystanie z Google Analytics 4 podczas Państwa odwiedzin w witrynie internetowej nie będzie możliwe. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, należy dezaktywować tę usługę za pomocą narzędzia „Cookie Consent Tool”, dostępnego w witrynie internetowej.

W związku z tą witryną internetową usługa Google Signals jest również używana jako rozszerzenie usługi Google Analytics 4. Za pomocą Google Signals możemy sporządzać raporty dla wielu urządzeń tworzone przez Google (tzw. „Cross Device Tracking”). Jeśli w ustawieniach konta Google aktywowano „spersonalizowane reklamy” i skojarzono urządzenia końcowe z dostępem do Internetu z kontem Google, Google może po uzyskaniu zgody na wykorzystywanie Google Analytics 4 zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO analizować i tworzyć na tej podstawie modele baz danych. Uwzględniane są przy tym logowanie i typy urządzeń wszystkich użytkowników witryny internetowej, którzy byli zalogowani na koncie Google i dokonali konwersji. Dane te pokazują między innymi, na jakim urządzeniu końcowym kliknięto po raz pierwszy wskazanie i na jakim urządzeniu końcowym odbyła się odpowiednia konwersja. Nie otrzymujemy przy tym żadnych danych osobowych od Google, a jedynie statystyki utworzone na podstawie sygnałów Google. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji „personalizowane reklamy” w ustawieniach konta Google, a tym samym wyłączenia obejmującej wszystkie urządzenia analizy związanej z Google Signals. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl

Więcej informacji na temat Google Signals można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=pl W celu korzystania z Google Analytics 4 zawarliśmy z Google tzw. umowę o przetwarzaniu danych, zobowiązującą Google do ochrony danych użytkowników naszej witryny i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Aby zapewnić zgodność z europejskim poziomem ochrony danych, nawet w przypadku przekazywania danych z UE lub EOG do USA i ewentualnego dalszego tam przetwarzania, Google przestrzega tzw. Standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej, włącoznych do naszej umowy z Google.

Dodatkowe informacje prawne dotyczące Google Analytics 4, w tym kopie wspomnianych Standardowych Klauzul Umownych, można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites

7.20 Google Custom Match

W związku z korzystaniem z naszego newslettera wykorzystujemy na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO) Google Customer Match. Wczytujemy przy tym zaszyfrowane adresy e-mail do portalu Google, aby prezentować spersonalizowane reklamy naszym klientom, którzy są jednocześnie użytkownikami Google. W tym celu adresy są szyfrowane („haszowane”) lokalnie w naszych systemach, tzn. przekształcane w kombinację różnych liter i cyfr i przesyłane do Google. Google porównuje te funkcje haszujące ze wszystkimi użytkownikami Google i na tej podstawie może stwierdzić, który z naszych klientów korzysta z produktów Google. Następnie możemy wyświetlać reklamy w wyszukiwarce Google, Gmail, na YouTube oraz w tzw. Display Network. Podczas wyświetlania reklam Google uwzględnia inne informacje powiązane z kontem Google, które mogą być również pozyskiwane w witrynach innych podmiotów. Dzięki reklamom możemy również dotrzeć do nowych osób, które mogą być potencjalnie zainteresowane naszymi produktami ze względu na podobieństwo do naszych dotychczasowych klientów. Można zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania z tej witryny internetowej, przechodząc do ustawień reklam Google i ustawiając przełącznik personalizacji na „Wył.”.

7.21 Criteo (Criteo SA)

Informacje o zachowaniach osób odwiedzających są gromadzone, przechowywane i analizowane w w tej witrynie internetowej w spseudonimizowanej formie przy użyciu technologii Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja („Criteo”) za pomocą plików tekstowych cookie. Criteo wykorzystuje algorytm do analizy zachowania podczas surfowania, a następnie może wyświetlać ukierunkowane rekomendacje produktów jako spersonalizowane banery reklamowe w innych witrynach internetowych (tzw. wydawcy). Zgromadzone dane nie mogą być w żadnym wypadku wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej tę witrynę internetową. Inne wykorzystywanie lub przekazywanie osobom trzecim nie ma miejsca.

Wszystkie opisane powyżej czynności przetwarzania, w szczególności zapisywanie plików cookie do odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, są wykonywane tylko wtedy, gdy wyraża Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę tę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w narzędziu „Cookie Consent Tool” dostępnym w wirynie internetowej.

7.22 Remarketing Google Ads

Nasza witryna internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Ads, dzięki czemu reklamujemy się w tej witrynie, w wynikach wyszukiwania Google oraz witrynach internetowych innych podmiotów. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). W tym celu Google wykorzystuje plik cookie umieszczany w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego, który automatycznie umożliwia reklamę opartą na zainteresowaniach na podstawie spseudonimizowanego identyfikatora pliku cookie i odwiedzanych stron. Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę na łączenie przez Google historii przeglądania Internetu i aplikacji z Państwa kontem Google oraz wykorzystywanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które widzą Państwo w sieci. Jeśli są Państwo zalogowani do Google podczas wizyty w naszej witrynie internetowej, Google wykorzystuje Państwa dane wraz z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list grup docelowych do remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Państwa dane osobowe są tymczasowo łączone przez Google z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych. W ramach remarketingu Google Ads może również przekazywać dane osobowe na serwery Google LLC. w USA.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania inicjowanego przez Google Ads Remarketing oraz sposobu postępowania przez Google z danymi z witryn internetowych można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Mogą się Państwo sprzeciwić ustawianiu plików cookie przez Google Ads Remarketing, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki Google dostępną w następującym linku: https://support.google.com/ads/answer/7395996?

Dodatkowe informacje i przepisy dotyczące ochrony danych w odniesieniu do reklamy i Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Wszystkie opisane powyżej czynności przetwarzania, w szczególności zapisywanie plików cookie do odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, są wykonywane tylko wtedy, gdy wyraża Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę tę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w narzędziu „Cookie Consent Tool” dostępnym w wirynie internetowej.

7.23 AB Tasty

wykreślone

7.24 Sieć Performance Advertising firmy AWIN

Uczestniczymy w sieci Performance Advertising firmy AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin (dalej „AWIN”). W ramach usług śledzenia AWIN przechowuje pliki cookies na urządzeniach końcowych użytkowników odwiedzających lub korzystających ze stron internetowych swoich klientów lub innych ofert internetowych (np. rejestracja subskrypcji newslettera lub złożenie zamówienia online) w celu dokumentowania transakcji (np. „Sales leads“). Te pliki cookie służą wyłącznie do prawidłowego przyporządkowania skuteczności reklamy i dokonania odpowiedniego rozliczenia w ramach sieci.

W pliku cookie umieszczana jest jedynie informacja o tym, kiedy z dango urządzenie końcowego kliknięto określony materiał reklamowy. W śledzących plikach cookie AWIN zapisywany jest indywidualny ciąg cyfr, którego nie można przypisać do konkretnego użytkownika, dokumentujący program partnerski reklamodawcy, wydawcy oraz czas działania użytkownika (Click lub View). W tym przypadku AWIN gromadzi również informacje o urządzeniu końcowym, z którego przeprowadzana jest transakcja, np. system operacyjny i przeglądarka, z której użytkownik wywołał transakcję.

Całe opisane powyżej przetwarzanie, a w szczególności odczyt informacji na używanym urządzeniu końcowym, odbywa się tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę tę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w narzędziu „Cookie Consent Tool” dostępnym w wirynie internetowej.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez AWIN można znaleźć w polityce prywatności firmy: https://www.awin.com/de/rechtliches

7.25 Testowanie Makaira A/B

Ta witryna internetowa przeprowadza analizy zachowań użytkowników za pomocą tzw. testowania A/B. Możemy przy tym wyświetlać Państwu naszą witrynę internetową z różnymi treściami, w zależności od dokonanego przyporządkowania profilu. W ten sposób możemy analizować naszą ofertę, regularnie ją ulepszać i czynić bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. Podstawą prawną testowania A/B jest nasz uzasadniony interes w ulepszaniu produktu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Usługodawcą analizy jest Makaira GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 11, 69115 Heidelberg. Informacje od zewnętrznego dostawcy na temat ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.makaira.io/de/datenschutz. Podstawą prawną przetwarzania danych jest, o ile ma to zastosowanie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes), a w pozostałym zakresie – Państwa zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO

W celu dokonania takiej analizy pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika. Zebrane w ten sposób informacje administrator przechowuje wyłącznie na swoim serwerze w UE. Analizę można uniemożliwić przez usunięcie istniejących plików cookie i zablokowanie zapisywania plików cookie. Jeśli zablokują Państwo możliwość zapisywania plików cookie, to może się zdarzyć, że nie będzie można w pełni korzystać z naszej witryny internetowej.

Przed przeprowadzeniem analiz adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, co pozwala na wykluczenie bezpośredniego powiązania z konkretnymi osobami. Adres IP przesyłany z przeglądarki użytkownika nie jest łączony z innymi danymi, które gromadzimy.

Można zapobiec zapisywaniu plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej. Zapobieganie stosowaniu testowania A/B jest możliwe poprzez aktywację wtyczki opt-out. Ponadto użytkownik może uniemożliwić przetwarzanie swoich danych, nie wyrażając zgody na przetwarzanie danych za pomocą wykorzystywanego przez nas narzędzia Consent.

Kolejnym dostawcą usług analitycznych jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia z usługą Google Optimize. Informacje od zewnętrznego dostawcy na temat ochrony danych są dostępne pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl. Podstawę prawną do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes).

7.26 Analiza Makaira

W naszej witrynie internetowej używamy narzędzi analitycznych Makaira GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 11, 69115 Heidelberg (dalej Makaira). Z firmą Makairą zawarto umowę na przetwarzanie danych. Makaira umożliwia administratorowi witryny internetowej analizowanie korzystania z tej witryny przez odwiedzających za pomocą oprogramowania open source Matomo. Są do tego wykorzystywane dane dotyczące użytkowania, jak np. wywołania strony, czas przebywania, kategorie urządzeń, system operacyjny (np. komputer z systemem operacyjnym Windows) oraz pochodzenie użytkownika (np. dostęp do strony za pomocą płatnych reklam lub niepłatnych wyników wyszukiwania) lub zawartość aktualnego koszyka. Dane te są gromadzone przez firmę Makaira w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego. Na podstawie zebranych danych Makaira tworzy prognozę preferencji osób odwiedzających stronę internetową. W zależności od ustalonych preferencji produkty są następnie prezentowane w sklepie w określonej kolejności lub proponowane są pasujące produkty.

Korzystanie z Makaira opiera się na naszym uzasadnionym interesie w optymalnej prezentacji reklamowej jej produktów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO). W przypadku żądania zgody przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Profile utworzone za pomocą Makaira są zapisywane wyłącznie w formie zanonimizowanej.

7.27 Google (Universal) Analytics

Ta witryna korzysta z Google (Universal) Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk oferowanego przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google (Universal) Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny internetowej (w tym skrócony adres IP) są zazwyczaj przesyłane na serwer Google i tam przechowywane; może także dojść do ich przesyłania na serwer Google LLC. w USA.

Ta witryna internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, które zapewnia anonimizację adresu IP poprzez jego skrócenie i wyklucza możliwość jego powiązania z konkretnymi osobami. Po aktywowaniu opcji anonimizacji adresu IP na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, adres IP Google zostaje skrócony. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google LLC. w USA przesyłany jest pełen adres IP i tam skracany. W naszym imieniu Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez Państwa z witryny internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej lub sposobu korzystania z niej oraz realizacji dla nas innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google (Universal) Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Google Analytics umożliwia, za pośrednictwem specjalnej funkcji, tzw. „charakterystyki demograficznej”, tworzenie statystyk z informacjami o wieku, płci i zainteresowaniach użytkowników stron internetowych na podstawie analizy reklam opartych na zainteresowaniach i przy wykorzystaniu informacji pochodzących od podmiotów zewnętrznych. Dzięki temu możliwe jest określenie i rozróżnienie grup użytkowników witryny w celu optymalizacji działań marketingowych pod kątem grupy docelowej. Dane zebrane za pomocą „charakterystyki demograficznej” nie mogą być jednak przypisane do konkretnej osoby.

Szczegóły dotyczące przetwarzania inicjowanego przez Google Ads Remarketing oraz sposobu, w jaki Google postępuje z danymi z witryn internetowych, można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Wszystkie opisane powyżej czynności przetwarzania, a w szczególności zapisywanie plików cookie Google Analytics do odczytu informacji na używanym urządzeniu końcowym, są wykonywane tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez Państwa zgody korzystanie z Google Analytics nie będzie możliwe podczas odwiedzania strony internetowej.

Zgodę tę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Aby wycofać zgodę, należy dezaktywować tę usługę za pomocą narzędzia „Cookie Consent Tool” dostępnego w witrynie internetowej. W celu korzystania z Google Analytics zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych, która wymaga od Google ochrony danych użytkowników naszej witryny i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Aby zapewnić zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w przypadku przekazywania danych z UE lub EOG do USA i ewentualnego dalszego tam przetwarzania, Google polega na tzw. Standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej, które mamy umownie uzgodnione z Google.

Więcej informacji na temat Google (Universal) Analytics można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

7.28 Korzystanie z filmów z YouTube

Ta witryna korzysta z funkcji osadzania YouTube, aby wyświetlać i odtwarzać filmy wideo od dostawcy „Youtube”, który należy do Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

Wykorzystywany jest przy tym tryb rozszerzonej ochrony danych, który zgodnie z danymi dostawcy uruchamia zapisywanie informacji użytkownika dopiero po odtworzeniu filmu. Po uruchomieniu odtwarzania filmów z YouTube Dostawca korzysta z plików cookie „Youtube”, aby gromadzić informacje o zachowaniach użytkowników. Według wskazówek „Youtube” służą one między innymi do gromadzenia danych statystycznych wideo, poprawiania użyteczności i zapobiegania nadużyciom. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta po kliknięciu filmu. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do swojego profilu w serwisie YouTube, muszą się Państwo wylogować przed aktywacją przycisku. Mają Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkowników, przy czym w celu ich realizacji muszą Państwo zwrócić się do YouTube. W ramach korzystania z YouTube może również przesyłać dane osobowe na serwery Google LLC. w USA.

Niezależnie od sposobu odtwarzania osadzonych filmów, po każdym wywołaniu tej witryny internetowej zostanie nawiązane połączenie z siecią Google, co może spowodować dalsze przetwarzanie danych bez naszego wpływu.

Wszystkie opisane powyżej czynności przetwarzania, a w szczególności odczytywanie informacji na wykorzystywanym urządzeniu końcowym za pomocą pikseli śledzących, są wykonywane tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Bez tej zgody filmy z YouTube nie będą używane podczas Państwa wizyty na stronie internetowej.

Zgodę tę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Aby móc wycofać swoją zgodę, należy dezaktywować tę usługę za pomocą narzędzia „Cookie Consent Tool” dostępnego w witrynie internetowej w ramach alternatywnych możliwości.

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie „Youtube” można znaleźć w warunkach korzystania z serwisu YouTube podanych na stronie https://www.youtube.com/static?template=terms jak również w oświadczeniu Google o ochronie danych na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

7.29 Licznik My Fonts

Do jednolitej prezentacji czcionek wykorzystujemy tzw. WebFonts firmy MyFonts Inc, 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Jeśli zgodzą się Państwo na użycie plików cookie z WebFonts za pomocą używanego przez nas narzędzia do wyrażania zgody, podczas uzyskiwania dostępu do strony gromadzone będą następujące dane:

  - adres IP
  - data i godzina wywołania,
  - pobrana ilość danych i dostawca żądający danych.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę na wykorzystywanie plików cookie można wycofać w dowolnym momencie. Celem przetwarzania danych są liczenie uruchomień strony i tworzenie rozliczenia z firmą MyFonts na tej podstawie. Dane są zapisywane do momentu osiągnięcia tego celu.

 

7.30 Wykorzystanie technologii śledzenia przez XAD spoteffects

Gromadzimy dane, aby mierzyć wykorzystanie naszych ofert cyfrowych. Nasza witryna internetowa korzysta z usług oferowanych przez XAD spoteffects (XAD spoteffects GmbH, Saarstr. 7, 80797 Monachium, https://xadspoteffects.com/), podmiotu zewnętrznego, do analizy zachowania naszych użytkowników podczas surfowania na podstawie ich zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W tym celu XAD spoteffects wykorzystuje pliki cookie, które śledzą interakcję użytkownika z naszą witryną internetową. XAD spoteffects gromadzi informacje przekazywane przez przeglądarkę, jak adresy IP i proxy IP oraz język i strefa czasowa dla geolokalizacji użytkownika, agenta użytkownika (np. komputer, tablet, urządzenie mobilne) lub tego, czy określone czynności na stronie internetowej są wykonywane przez użytkownika. Gromadzenie i analiza danych odbywa się przy tym wyłącznie w formie pseudonimizowanej, co zasadniczo uniemożliwia identyfikację użytkownika. Pliki cookies XAD spoteffects są usuwane najpóźniej po 12 miesiącach. W każdej chwili można się sprzeciwić używaniu plików cookie lub wycofać zgodę na używanie plików cookie za pomocą banera plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie XAD spoteffects i ich wykorzystywania można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych XAD spoteffects tutaj.

 

7.31 Kameleoon

Za zgodą użytkownika nasza witryna internetowa korzysta z usług firmy Kameleoon GmbH, Beim Alten Ausbesserungswerk 4, 77654 Offenburg (jako niemieckiego przedstawiciela SAS Kameleoon, 12 rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paryż).
Korzystamy z tych usług w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz personalizacji treści.
Kameleoon umożliwia analizę zachowań użytkowników w oparciu o ich segmentację. Pozwala nam to analizować, jak poszczególne segmenty użytkowników korzystają z witryny internetowej, aby móc ją stale ulepszać.
Do analizy Kameleoon wykorzystuje pliki cookie, które są powiązane ze spseudonimizowanym identyfikatorem użytkownika. W ramach tej analizy adres IP użytkownika jest całkowicie anonimowy i nie zapisuje się go. Zachowanie użytkownika i informacje generowane przez plik cookie są przesyłane na serwer Kameleoon w Niemczech i tam zapisywane w formie zagregowanej i spseudonimizowanej. Adres IP przesłany z przeglądarki użytkownika w ramach usługi Kameleoon nie jest łączony z innymi danymi Kameleoon. Zebrane dane są analizowane w sposób zanonimizowany przez okres maksymalnie 365 dni.
Podstawę prawną i możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych stanowi zgoda użytkownika, art. 6 ust.1 a) RODO. W każdej chwili można wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając swój wybór.
Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych przez Kameleoon można znaleźć na stronie: https://www.kameleoon.com/en/privacy-policy.

 

8) Wykorzystanie danych klienta do marketingu bezpośredniego

8.1 Subskrypcja newslettera e-mailowego

Jeśli subskrybują Państwo nasz newsletter e-mailowy, wykorzystujemy Państwa adres e-mail do regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera w celach marketingowych oraz do śledzenia sposobu korzystania z niego. Obowiązkowe jest podanie adresu e-mail do przesłania newslettera. Podanie dalszych danych jest dobrowolne, a dane te są wykorzystywane do osobistego kontaktu z Państwem. Do wysyłki newslettera stosujemy tzw. procedurę Double Opt-in, która gwarantuje, że newsletter nie zostanie przesłany do użytkownika, dopóki ten nie potwierdzi swojej zgody na otrzymywanie newslettera poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego wysłanego na podany adres e-mail.

Poprzez aktywację linku potwierdzającego wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zapisujemy przy tym Państwa adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę rejestracji, aby umożliwić późniejsze prześledzenie ewentualnego nadużycia Państwa adresu e-mail.

W przypadku korzystania z naszego newslettera na podstawie udzielonej zgody prowadzimy spersonalizowaną obserwacji sposobu korzystania na podst. art. 6 ust. 1 a) RODO. Dzięki temu przykładowo możemy ustalić, czy newsletter został wysłany i otwarty oraz jakie treści zostały tam kliknięte. Na podstawie sposobu korzystania będziemy wysyłać spersonalizowane treści reklamowe.

Dane gromadzone przez nas podczas rejestracji do newslettera są wykorzystywane ściśle zgodnie z przeznaczeniem. Mogą Państwo zrezygnować z newslettera w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego linku w newsletterze lub wysyłając odpowiednią wiadomość do osoby odpowiedzialnej. Po anulowaniu subskrypcji Państwa adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z listy dystrybucyjnej newslettera, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub jeśli zastrzegamy sobie prawo do wykraczającego poza ten zakres wykorzystywania danych, które jest dozwolone przez prawo i informujemy o tym Państwa w niniejszym oświadczeniu. Z przyczyn technicznych może się zdarzyć, że na podany przez klienta adres e-mail zostanie wysłane jeszcze jedno wydanie newslettera.

8.2 Wysyłka newslettera przez Salesforce

Wysyłka naszego newslettera e-mailowego odbywa się za pośrednictwem Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Niemcy (zwany dalej „Salesforce”), któremu przekazujemy Państwa dane podczas rejestracji do newslettera. Takie przekazanie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz nasz uzasadniony interes w korzystaniu ze skutecznego, bezpiecznego i przyjaznego dla użytkownika systemu newsletterów informacyjnych. Dane wprowadzone przez Państwa w celu otrzymywania newslettera (np. adres e-mail) są zapisywane na serwerach Salesforce w UE.

Salesforce wykorzystuje te informacje do wysyłki i statystycznej oceny newsletterów w naszym imieniu. Do celów analizy newslettera wysyłane pocztą elektroniczną zawierają tzw. web beacons lub piksele śledzące, które przedstawiają jednopikselowe pliki obrazu zapisane w naszej witrynie internetowej. W ten sposób można ustalić, czy wiadomość z newsletterem została otwarta i które linki zostały ewentualnie kliknięte. Za pomocą tzw. Conversion-Tracking można ponadto przeanalizować, czy po kliknięciu takich linków nastąpiło wcześniej zdefiniowane działanie (np. zakup produktu w naszej witrynie internetowej). Ponadto rejestrowane są informacje techniczne (np. moment pobrania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Dane te są gromadzone wyłącznie w formie pseudonimizowanej i nie są łączone ze mną żadne inne dane osobowe. Bezpośrednie powiązanie z konkretnymi osobami jest wykluczone. Dane te służą wyłącznie do statystycznej analizy kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli chcą się Państwo sprzeciwić analizie danych do celów analizy statystycznej, należy zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia z Salesforce, w której zobowiązujemy Salesforce do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Więcej informacji na temat analizy danych przez Salesforce można znaleźć na stronie: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

8.3 Powiadomienie o dostępności towarów przez e-mail

W przypadku tymczasowo niedostępnych artykułów mogą się Państwo zarejestrować, aby otrzymywać powiadomienia o dostępności towarów pocztą elektroniczną. Wyślemy Państwu jednorazową wiadomość e-mail o dostępności wybranego przez Państwa artykułu. Do wysyłania niniejszego powiadomienia obowiązkowy jest wyłącznie adres e-mail użytkownika. Podanie dalszych danych jest dobrowolne i może być wykorzystywane do osobistego zwracania się do Państwa. Do wysyłki powiadomienia stosujemy tzw. procedurę double opt-in, która gwarantuje, że powiadomienie nie zostanie przesłane do użytkownika, dopóki użytkownik nie potwierdzi swojej zgody na jego otrzymanie poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego wysłanego na podany adres e-mail.

Poprzez aktywację linku potwierdzającego wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zapisujemy przy tym Państwa adres IP wprowadzony przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę rejestracji, aby umożliwić późniejsze prześledzenie ewentualnego nadużycia Państwa adresu e-mail. Dane gromadzone przez nas podczas rejestracji do usługi powiadamiania są wykorzystywane ściśle zgodnie z przeznaczeniem. Powiadomienia o dostępności można w każdej chwili anulować, wysyłając odpowiednią wiadomość do wyznaczonego administratora. Po udanym wyrejestrowaniu

adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z naszej listy dystrybucyjnej, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub jeśli zastrzegamy sobie prawo do innego wykorzystania danych, które jest dozwolone przez prawo i o którym informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

8.4 Przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zamówienia

O ile jest to konieczne do realizacji umowy w celach dostawy i płatności, zgromadzone przez nas dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO są przekazywane upoważnionemu przedsiębiorstwu transportowemu oraz upoważnionej instytucji kredytowej.

Jeśli na podstawie odpowiedniej umowy będziemy zobowiązani zaktualizować zapasy towarów z elementami cyfrowymi lub produktami cyfrowymi, przetwarzać przekazane przez Państwa podczas składania zamówienia dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail) w celu wypełnienia naszych ustawowych obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO za pośrednictwem odpowiedniej kanałów komunikacji (np. drogą pocztową lub mailową) i osobiście informować o oczekujących aktualizacjach w ustawowo przewidzianym okresie. Państwa dane kontaktowe będą wykorzystywane w ściśle określonym celu do informowania o należnych przez nas aktualizacjach i w tym celu przetwarzane przez nas tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla danej informacji.

W celu realizacji zamówienia współpracujemy również z wymienionym poniżej usługodawcą (usługodawcami), który pomaga nam w realizacji w całości lub w części zawartych umów. Do takich usługodawców przekazywane są określone dane osobowe zgodnie z poniższymi informacjami.

 

9) Zgłoszenia online za pomocą formularza

W naszej witrynie internetowej oferujemy osobom ubiegającym się o pracę możliwość aplikowania online za pomocą odpowiedniego formularza. Włączenie do procesu aplikacyjnego wymaga, aby kandydaci przekazali nam za pośrednictwem formularza wszystkie dane osobowe wymagane do uzasadnionej i przemyślanej oceny i wyboru.

Wymagane informacje obejmują ogólne dane osobowe (imię i nazwisko, adres, możliwość kontaktu telefonicznego lub elektronicznego), a także dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane na danym stanowisku w zależności od wykonywanej pracy. Niezbędne może być również podanie informacji o stanie zdrowia, które muszą być brane pod uwagę w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego w interesie ochrony socjalnej osoby ubiegającej się o pracę.

W trakcie przesyłania formularza dane kandydatów są nam przesyłane w postaci zaszyfrowanej zgodnie z aktualnym stanem techniki, zapisywane przez nas i analizowane wyłącznie w celu przetworzenia podania o pracę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zasadniczo art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku przetwarzania w Niemczech w połączeniu z § 26 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych), zgodnie z którym przejście przez proces aplikacyjny jest uważane za rozpoczęcie umowy o pracę.

O ile w trakcie procesu aplikacyjnego wymagane są od kandydatów szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia, takie jak informacje o znacznym stopniu niepełnosprawności), przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b. RODO, abyśmy mogli realizować nasze uprawnienia wynikające z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i ochrony socjalnej oraz wywiązywać się z ciążących na nas obowiązków w tym zakresie.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych może być również skumulowane lub alternatywne, zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. h RODO, jeśli jest ono stosowane w celach związanych ze zdrowiem lub medycyną pracy, w celu oceny zdolności do pracy kandydata, diagnostyki medycznej, zapewnieniem leczenia lub opieki zdrowotnej lub socjalnej albo w celu zarządzania systemami i usługami zdrowotnymi lub społecznymi.

Jeśli w ramach powyższej oceny kandydat nie zostanie wybrany lub przedwcześnie wycofa swoją aplikację, jego dane przekazane w formie formularza zostaną usunięte najpóźniej po 6 miesiącach od otrzymania powiadomienia. W oparciu o nasz uzasadniony interes termin ten ma na celu udzielenie odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania związane z ubieganiem się o pracę oraz, w stosownych przypadkach, spełnienie naszych obowiązków dokumentacyjnych wynikających z przepisów regulujących równe traktowanie kandydatów.

W przypadku pomyślnej aplikacji udostępnione dane zostaną przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku przetwarzania w Niemczech w połączeniu z § 26 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych) do celów realizacji stosunku pracy.

 

10) Aplikowanie o pracę za pośrednictwem poczty e-mail

W oddzielnej rubryce naszej witryny internetowej prezentujemy aktualne oferty pracy, na które mogą odpowiadać osoby zainteresowane, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres kontaktowy.

Włączenie do procesu rekrutacji wymaga, aby kandydaci, wraz z podaniem o pracę, przekazywali nam w wiadomości e-mail wszystkie dane osobowe niezbędne do ugruntowanej i świadomej oceny oraz wyboru.

Wymagane informacje obejmują ogólne dane osobowe (imię i nazwisko, adres, możliwość kontaktu telefonicznego lub elektronicznego), a także dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane na danym stanowisku w zależności od wykonywanej pracy.

Niezbędne może być również podanie informacji o stanie zdrowia, które muszą być brane pod uwagę w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego w interesie ochrony socjalnej osoby ubiegającej się o pracę.

Informacje o tym, jakie elementy aplikacji muszą w poszczególnych przypadkach zawierać dane dotyczące ich kwalifikacji oraz w jakiej formie należy je przekazać e-mailem, można znaleźć w odpowiedniej ofercie pracy.

Po otrzymaniu aplikacji przesłanej przy użyciu podanego adresu e-mail dane kandydatów są przez nas zapisywane i analizowane wyłącznie w celu przetworzenia podania o pracę. W przypadku pytań zwrotnych, które pojawią się w trakcie przetwarzania danych, wykorzystamy, w zależności od wyboru, adres e-mail podany przez kandydata wraz z jego podaniem lub przekazany nam numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych, w tym nawiązywanie kontaktu w przypadku pytań zwrotnych, jest zasadniczo art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku przetwarzania w Niemczech w połączeniu z § 26 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych), w rozumieniu którego przejście przez proces aplikacyjny jest uważane za rozpoczęcie umowy o pracę.

O ile w trakcie procesu aplikacyjnego wymagane są od kandydatów szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia, takie jak informacje o znacznym stopniu niepełnosprawności), przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b. RODO, abyśmy mogli realizować nasze uprawnienia wynikające z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i ochrony socjalnej oraz wywiązywać się z ciążących na nas obowiązków w tym zakresie.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych może być również skumulowane lub alternatywne, zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. h RODO, jeśli jest ono stosowane w celach związanych ze zdrowiem lub medycyną pracy, w celu oceny zdolności do pracy kandydata, diagnostyki medycznej, zapewnieniem leczenia lub opieki zdrowotnej lub socjalnej albo w celu zarządzania systemami i usługami zdrowotnymi lub społecznymi.

Jeśli w ramach powyższej oceny kandydat nie zostanie wybrany lub przedwcześnie wycofa swoją aplikację, jego dane przesłane pocztą elektroniczną oraz wszelka korespondencja elektroniczna, w tym pierwotna wiadomość e-mail z aplikacją, zostaną usunięte najpóźniej po 6 miesiącach po powiadomieniu. W oparciu o nasz uzasadniony interes termin ten ma na celu udzielenie odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania związane z ubieganiem się o pracę oraz, w stosownych przypadkach, spełnienie naszych obowiązków dokumentacyjnych wynikających z przepisów regulujących równe traktowanie kandydatów.

W przypadku pomyślnej aplikacji udostępnione dane zostaną przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w przypadku przetwarzania w Niemczech w połączeniu z § 26 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych) do celów realizacji stosunku pracy.

 

11) Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych określany jest na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej, celu przetwarzania oraz – o ile dotyczy – dodatkowo na podstawie odpowiedniego ustawowego okresu przechowywania (np. okresu przechowywania zgodnie z prawem handlowym i podatkowym).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO dane te są przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli istnieją ustawowe okresy przechowywania danych, które w ramach zobowiązań prawnych lub podobnych zobowiązań prawnych są oparte na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te są rutynowo usuwane po upływie okresu przechowywania, o ile nie są już niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy i/lub nie istnieje uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane te są przechowywane tak długo, aż osoba, której dane dotyczą, będzie miała prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń prawnych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane te są przechowywane tak długo, aż osoba, której dane dotyczą, skorzysta z prawa sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

O ile inne informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu nie stanowią inaczej, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane.

 

12) Przekazywanie danych

W obrębie firmy Beurer GmbH dostęp do danych otrzymują te jednostki organizacyjne, którym są one potrzebne w celu wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych. Dane te mogą otrzymywać również zewnętrzni dostawcy usług pracujący na rzecz firmy Beurer GmbH.

Zewnętrznymi dostawcami usług mogą być:

  - usługodawcy wymienieni w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, o ile korzystają Państwo z odpowiednich usług lub jeśli istnieje inna uzasadniona podstawa (np. nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, o ile możemy na tym oprzeć przetwarzanie)
  - Firmy powiązane, o ile jest to konieczne w celu wykonania umowy
  - Dostawcy usług w zakresie obsługi zapytań kierowanych do działu obsługi klienta
  - Dostawcy usług IT, dostawcy usług hostingowych oraz dostawcy usług w zakresie obsługi systemu IT
  - Dostawcy usług w zakresie wysyłki newslettera za zgodą użytkownika

 

13) Poczta tradycyjna

Dane (imię i nazwisko, firma, adres) istniejących klientów są zapisywane i mogą być wykorzystywane do wysyłania listów, np. listu z zaproszeniem. Podstawą prawną jest art. 6 ust.1 f) RODO, a dane będą przechowywane zgodnie z dodatkowymi przepisami prawnymi (np. obowiązkiem przechowywania) do zakończenia stosunku umownego lub do odwołania. Mogą się Państwo sprzeciwić tej procedurze w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@beurer.de.

Do góry