Odpowiedzialne gospodarowanie zasobami

Środowisko przyjazne do życia dla nas i przyszłych pokoleń

W skali globalnej stoimy przed ogromnym wyzwaniem, któremu będziemy musieli stawić czoła jeszcze intensywniej: kryzys klimatyczny i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Jako firma międzynarodowa jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i chcemy przyczynić się do tego, aby również przyszłe pokolenia mogły żyć w zdrowym środowisku.

Zrównoważone działanie i zaangażowanie społeczne są od wielu lat częścią filozofii naszego przedsiębiorstwa. Ponadto mocno zakorzeniliśmy odpowiedzialne gospodarowanie zasobami w celach naszego przedsiębiorstwa na przyszłość.

Marco Bühler

„Ochrona zasobów i zaangażowanie społeczne są częścią filozofii przedsiębiorstwa. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za nasz klimat.

Uczyniliśmy zdrowie i dobre samopoczucie naszym najwyższym priorytetem, dlatego szczególnie ważne jest dla mnie przyczynianie się do zachowania przyjaznej dla życia planety dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń"

 

- Marco Bühler, dyrektor generalny i CEO

Krok po kroku w kierunku bardziej zrównoważonej firmy

Zrównoważony rozwój oznacza dla nas konfrontację z negatywnymi skutkami naszych działań. Znajdziemy sposoby na uniknięcie, zminimalizowanie lub, jeśli nie będzie to możliwe, zrekompensowanie tego wpływu.

Uczynienie firmy bardziej zrównoważoną ekologicznie jest wyzwaniem, któremu będziemy stawiać czoła krok po kroku. W 2022 roku skupiliśmy się na przeglądzie sytuacji: przeanalizowaliśmy, jak wysoka jest nasza emisja i jak gospodarujemy zasobami. Przyjrzeliśmy się naszemu całemu łańcuchowi wartości.

Strategia zrównoważonego rozwojuStrategia zrównoważonego rozwoju
Our sustainability strategy

Zrównoważone gospodarowanie oznacza dla nas wykorzystanie naszej siły, wiedzy i kompetencji do opracowywania rozwiązań pod kątem wyzwań społecznych i środowiskowych. Dlatego interdyscyplinarny zespół ds. zarządzania zrównoważonym rozwojem współpracuje intensywnie ze wszystkimi działami firmy oraz z zewnętrznymi ekspertami.

Oprócz naszego dyrektora generalnego i prezesa zarządu odpowiedzialni są za to szefowie wszystkich odpowiednich jednostek biznesowych firmy Beurer – począwszy od zakupów, produkcji, regulacji, technologii i rozwoju, przez zarządzanie produktami, aż po serwis, marketing i sprzedaż. Projekt jest ostatecznie wspierany przez wszystkich pracowników.

Zobowiązaliśmy się do realizacji celu 1,5-stopniowego porozumienia paryskiego, wnosząc swój wkład w Science Based Targets initiative (SBTi). Określiliśmy konkretne środki i obszary działania oraz zakotwiczyliśmy je w wytycznych naszego przedsiębiorstwa. Kierujemy się przy tym wyborem 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Obecnie uwzględniane są następujące główne cele:

  • Ochrona klimatu
  • Gospodarka cyrkularna
  • Nasi pracownicy
  • Społeczna odpowiedzialność
Ochrona klimatu

Ochrona klimatu

Redukcja emisji CO2

Cel: Naszym celem jest 100% redukcja, uniknięcie lub zrekompensowanie do 2024 roku całej emisji będącej bezpośrednim efektem działalności naszych zakładów (zakres 1–2). Współpracujemy również z dostawcami w celu stałej redukcji ich emisji (zakres 3).

Gospodarka cyrkularna

Gospodarka cyrkularna

Tworzenie bardziej zrównoważonych ekologicznie produktów i opakowań

Cel: Chcemy tworzyć produkty o jak najdłuższej żywotności, wykonane z materiałów o optymalnym śladzie węglowym, które można poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać. Dążymy do tego, aby opakowania produktów były mniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska, stosując mniej materiałów i materiały nadające się do recyklingu / z recyklingu.

Nasi pracownicy

Nasi pracownicy

Koncentracja na zdrowiu i dobrym samopoczuciu

Cel: Chcemy, aby pracownicy pracowali w bezpiecznym i zdrowym środowisku pracy, w którym czują się komfortowo. Chcemy wzmacniać ich satysfakcję z pracy i motywację, zapewnić równe szanse i stworzyć warunki ramowe dla dobrej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Społeczna odpowiedzialność

Społeczna odpowiedzialność

Promowanie edukacji i szkoleń

Cel: Dzięki fundacji Beurer chcemy wspierać edukację i szkolenia potrzebujących dzieci, młodzieży i kobiet.

Nasz raport na temat zrównoważonego rozwoju
Nasz raport na temat zrównoważonego rozwoju

zgodnie z aktualnymi międzynarodowymi standardami GRI

Przeczytaj teraz
Do góry