FAQ Apps

W tym miejscu znajdziesz najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące naszych aplikacji.

Czy nadal masz pytania?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Wyniki

Apps

FAQ Active

Beurer Apps

HealthManager

Aplikacja obsługuje obecnie następujące urządzenia: lista obsługiwanych smartfonów

 1. Upewnij się, że posiadasz konto online w usłudze HealthManager. Jeśli jeszcze nie posiadasz takiego konta, możesz je utworzyć w menu ustawień aplikacji HealthManager.
 2. Zaloguj się do aplikacji HealthManager przy użyciu swojego konta. Jednocześnie zaloguj się do programu HealthManager PC za pomocą swojego konta.
 3. W programie HealthManager PC przejdź do okna „Settings > My profile" i kliknij przycisk „Start synchronisation". Wówczas wartości pomiarów zostaną przesłane z aplikacji do komputera i odwrotnie (pod warunkiem że zarówno urządzenie mobile, jak i komputer, są połączone z Internetem). 

Wysłanie wiadomości e-mail może chwilę potrwać. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą, a także folder ze spamem oraz kosz.

Pobieranie aktywnych aplikacji
To uprawnienie jest wymagane do wyświetlania powiadomień na pasku stanu, np. aktywnego połączenia z wagą.

Lokalizacja
Przybliżona lokalizacja (w oparciu o sieć)

Od wersji Androida 6.0 firma Google na nowo określiła zasady dostępu aplikacji do funkcji Bluetooth na smartfonie. Zwiększy to poziom ochrony danych użytkowników systemu Android. W związku z tą nową regulacją aplikacje, które mają dostęp do funkcji Bluetooth, wymagają uprawnienia: „Lokalizacja".

Dodatkowe informacji na ten temat można uzyskać bezpośrednio od Google (w języku angielskim):
http://developer.android.com/about/versions/marshmallow/android-6.0-changes.html#behavior-hardware-id

Zdjęcia/media/pliki

 • Zmienianie lub usuwanie zawartości pamięci USB
 • Odczytaj zawartość pamięci USB

Aplikacja nie ma dostępu do zdjęć, mediów ani obcych plików. To uprawnienie jest potrzebne do zapisywania plików dziennika. Jest to pomocne w wyszukaniu rozwiązania w przypadku wystąpienia błędu.

Pamięć

 • Zmienianie lub usuwanie zawartości pamięci USB
 • Odczytaj zawartość pamięci USB

To uprawnienie jest potrzebne do zapisywania plików dziennika. Jest to pomocne w wyszukaniu rozwiązania w przypadku wystąpienia błędu.

Dostęp do wszystkich sieci
To uprawnienie jest wymagane przy dostępie do Internetu, np. do synchronizacji wartości pomiarów w chmurze.

Uzyskiwanie połączeń sieciowych
To uprawnienie jest wymagane, aby sprawdzić, czy istnieje połączenie z Internetem. Jest to konieczne na przykład do prawidłowego załadowania treści internetowych do aplikacji lub do umożliwienia użytkownikom online synchronizacji swoich odczytów w chmurze.

Sterowanie komunikacją bliskiego zasięgu
To uprawnienie jest potrzebne do komunikacji z urządzeniami NFC. Jest to wymagane do przesyłania wartości pomiaru przez NFC.

Dostęp do ustawień Bluetooth
To uprawnienie jest wymagane do aktywacji Bluetooth z aplikacji. Bluetooth służy do przesyłania wartości pomiaru do aplikacji.

Zezwalaj na parowanie Bluetooth przez aplikację / parowanie z urządzeniami Bluetooth
Do komunikacji z urządzeniami Bluetooth wymagane są dwa uprawnienia Bluetooth. Jest to konieczne do przesyłania wartości pomiaru do aplikacji.

Wyłączanie trybu hibernacji
Wymagane do zapobiegania przełączaniu się smartfona w tryb hibernacji podczas transmisji danych, które powoduje przerwani transmisji.

Wyłączanie blokady ekranu
Wymagane, aby smartfon nie przerywał przesyłania danych przez aktywowanie blokady ekranu.

Pokaż nad innymi aplikacjami
To uprawnienie jest wymagane, aby czujniki aktywności mogły pokazywać wiadomości na smartfonie, np. „Smartfon jest przeszukiwany przez zegar", nawet wtedy, kiedy inne aplikacje są na pierwszym planie.

Kamera
To uprawnienie jest wymagane, aby kamera smartfonu mogła być obsługiwana z czujnika aktywności.

Lista połączeń /Kontakty/SMS/Telefon
To uprawnienie jest wymagane do wyświetlania wiadomości w czujniku aktywności.
W żadnym wypadku aplikacja nie będzie miała dostępu do danych osobowych. To uprawnienie służy wyłącznie do wyświetlania komunikacji z nadawcą i treści na czujniku aktywności.

 

SleepExpert

Aplikacja obsługuje obecnie następujące urządzenia: lista obsługiwanych smartfonów

Wyświetlany rano wskaźnik snu Sleep Score jest obliczany na podstawie siedmiu różnych parametrów o różnej wadze:

 • łącznego czasu snu,
 • efektywności snu (stosunku łącznego czasu snu do łącznego czasu spędzonego w łóżku),
 • czasu do zaśnięcia,
 • liczby przebudzeń w ciągu nocy,
 • liczby wyjść z łóżka,
 • procentowego udziału fazy snu głębokiego w łącznym czasie snu oraz
 • procentowego udziału fazy snu REM (która charakteryzuje się występowaniem snów) w łącznym czasie snu.

 

Na ekranie statystyki snu wyświetlane są następujące informacje:

 • Wskaźnik uzyskany w trakcie danej nocy oraz rzeczywisty czas snu.
 • Udział procentowy różnych stadiów snu.
 • Parametry wpływające na wynik, a także porównanie ze średnią z poprzednich dni.

Wynik będzie wyświetlany na zielono, jeśli jego wartość przekracza docelową, lub na czerwono, jeśli jest niższa od wartości docelowej.

Wykrzyknik oznacza, że pomiary tętna lub szybkości oddychania wykraczają poza podstawowy zakres.

Tak. Można ustawić czas snu, aby dostosować wynik do osobistych wartości bazowych oraz codziennej rutyny i nawyków.

Wykres przedstawiający różne fazy snu, przez jakie przechodzimy w ciągu nocy:

 • Sen głęboki
 • Sen lekki
 • Faza REM
 • Przebudzenie
 • Wstanie z łóżka

 

 

Fresh Wake to inteligentny budzik, który obudzi Cię w optymalnym punkcie cyklu snu. Punkt ten zostanie wyznaczony w oparciu o skonfigurowany przez Ciebie zakres czasu oraz fazy snu przypadające w tych ramach czasowych.

Do korzystania z funkcji Fresh Wake konieczne jest aktywne połączenie z Internetem.

Informacja dla użytkowników urządzeń firmy Apple: aby skorzystać z funkcji Fresh Wake, w ustawieniach urządzenia należy włączyć powiadomienia dla aplikacji „Beurer SleepExpert".

Budzik obudzi Cię w czasie odpowiadającym końcowi ustawionego zakresu.

Budzik Fresh Wake oferuje dwie opcje drzemek.

 • Smart Snooze: w ramach czasowych ustawionych dla funkcji Fresh Wake alarm będzie się włączał co 5 minut, chyba że zapadniesz ponownie w głęboki sen lub wstaniesz z łóżka. Po przekroczeniu zadanych ram czasowych te wyjątki nie będą już obowiązywać.
 • Persistent Snooze: alarm pozostanie włączony, dopóki nie wstaniesz z łóżka. Jeśli wrócisz do łóżka w ciągu 90 minut, alarm rozlegnie się ponownie.

Dane są zapisywane na smartfonie, ponieważ czujnik SE 80 SleepExpert nie posiada własnej pamięci danych. Wymagana ilość pamięci to maksymalnie 15 MB na noc i maksymalnie 360 MB na rok. Obecnie pracujemy nad możliwością zapewnienia dostępu do danych z poziomu różnych urządzeń.

Czujnik będzie dokonywał pomiaru snu, gdy:

 • Czujnik zostanie poprawnie umieszczony pod materacem w sposób zgodny z opisem przedstawionym w instrukcji obsługi lub w zakładce Menu > Extras > Tour > Installation.
 • Aplikacja wskazuje aktywną łączność:
SleepExpert connected/disconnected
 • Aplikacja wskazuje, że znajdujesz się w łóżku: Połóż się w łóżku i odczekaj kilka minut, aż czujnik wykryje Twoją obecność.
SleepExpert Time in Bed
 • Wyniki będą widoczne tylko wówczas, gdy smartfon jest połączony z Internetem.
 • Smartfon wyłączył się w nocy, dlatego część lub całość podsumowania nocy jest niedostępna w aplikacji.
 • Brak zasilania: podłącz wtyczkę do gniazdka. Zaświeci się zielona kontrolka, sygnalizując podłączenie zasilania.
 • Brak połączenia Bluetooth®: upewnij się, że funkcja Bluetooth® w ustawieniach smartfona jest włączona. Po sparowaniu urządzeń zaświeci się zielona kontrolka sygnalizująca pomyślne nawiązanie połączenia. 

Gdy aplikacja jest aktywna, a ekran telefonu jest wygaszony, średnie zużycie baterii w ciągu nocy wynosi około 40% jej pojemności (wartość ta może się różnić w zależności od modelu telefonu). Aby uniknąć utraty danych, upewnij się, że smartfon jest podłączony do zasilania.

Prawdopodobnie włączona została opcja „upartej" drzemki Persistent Snooze. Oznacza to, że alarm zostanie wyłączony, dopiero gdy wstaniesz z łóżka.

Podczas rejestrowania pomiarów aplikacja SleepExpert musi przetworzyć dużą ilość danych. Aby zapewnić optymalną interpretację danych na temat snu, konieczne jest utrzymanie stałego połączenia Bluetooth® z czujnikiem. Aplikacja SleepExpert stara się ograniczyć zużycie energii do minimum. Jednak aplikacje przeznaczone do analizy zużycia energii mogą fałszywie wykrywać jej działanie jako podejrzaną aktywność i zgłaszać ostrzeżenie. Można jednak korzystać z aplikacji SleepExpert bez obaw. W przypadku zwiększonego zużycia energii w ciągu nocy zaleca się podłączanie smartfona na noc do zasilania.

Być może leżysz zbyt daleko od czujnika. W takim przypadku musisz przesunąć czujnik snu bliżej środka łóżka. Ponadto upewnij się, że czujnik znajduje się w prawidłowym położeniu, na wysokości ramienia.

SleepQuiet

Aplikacja obsługuje obecnie następujące urządzenia: lista obsługiwanych smartfonów

Zielony = normalne chrapanie = 0–19 chrapnięć na godzinę
Żółty = lekkie chrapanie = 20–49 chrapnięć na godzinę
Pomarańczowy = średnie chrapanie = 50–99 chrapnięć na godzinę
Czerwony = mocne chrapanie = >100 chrapnięć na godzinę

Wartość procentowa oznacza udział procentowy czasu bez chrapania (snore-free time) zmierzonego w trakcie całego cyklu rejestrowania danych. Oznacza to, że im wyższa jest ta wartość, tym mniej użytkownik chrapie w wyniku pomyślnego zadziałania urządzenia zapobiegającego chrapaniu.

Dane są zapisywane w urządzeniu zapobiegającym chrapaniu, a po przesłaniu także na smartfonie.

Aby wprowadzić ustawienia do urządzenia zapobiegającego chrapaniu, po każdej zmianie należy zsynchronizować dane. Na ekranie głównym wyświetlany jest czas ostatniej synchronizacji.

Tak, dane można przesłać do komputera za pomocą funkcji eksportu dostępnej w aplikacji.

LightUp

Aplikacja obsługuje obecnie następujące urządzenia: lista obsługiwanych smartfonów

Google wymaga dostępu do informacji o lokalizacji w systemie Android 6.0, zawsze gdy wymagane jest użycie komunikacji Bluetooth®. Informacje o lokalizacji nie są wykorzystywane przez aplikację „Beurer LightUp" ani przekazywane osobom trzecim.

Otwórz aplikację „Beurer LightUp" i wyszukaj urządzenie WL 75. Jeśli urządzenie się nie wyświetla, sprawdź czy komunikacja Bluetooth® jest aktywna zarówno na smartfonie, jak i w ustawieniach urządzenia WL 75. Aby aktywować Bluetooth® na swoim urządzeniu, naciskaj przycisk SET do momentu wyświetlenia symbolu Bluetooth® na wyświetlaczu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, dopóki na wyświetlaczu nie zacznie migać komunikat „on". Jeśli połączenie nadal nie działa, odłącz urządzenie WL 75 od sieci i/lub uruchom ponownie smartfon.

Aplikacja może nie łączyć się z urządzeniem WL 75 z wielu powodów:

 • Odmowa dostępu do informacji o lokalizacji.
 • Nieaktywna komunikacja Bluetooth® na smartfonie.
 • Smartfon nie obsługuje komunikacji Bluetooth® 4.0 (patrz wymagania systemowe, instrukcja obsługi str. 3).

 

Aby połączyć urządzenie WL 75 z aplikacją, należy najpierw przejść do menu podrzędnego „Wake-up light". Wówczas zostanie wyświetlone urządzenie WL 75. Należy je wybrać, aby nawiązać połączenie z urządzeniami.

WL 75 Display Alarm

Jeśli urządzenie WL 75 jest połączone z aplikacją poprzez Bluetooth®, na jego wyświetlaczu widoczny jest symbol Bluetooth®.

Dezaktywuj tryb snu z poziomu aplikacji i ponownie wprowadź żądane ustawienia.

Dezaktywuj tryb snu z poziomu aplikacji i spróbuj ponownie wprowadzić żądane ustawienia.

W trybie snu odbierana jest stacja radiowa, która została uprzednio wybrana na radiu. Aby ją zmienić, przejdź do menu „Radio" i wybierz inne stacje.

Aby proces budzenia przebiegał łagodnie, światło stosowane podczas budzenia (symulujące światło słoneczne) włącza się przed alarmem. Czas między zastosowaniem światła podczas budzenia a alarmem zależy od ustawienia czasu trwania wchodu słońca. Aby przetestować tę funkcję, ustaw wybrany czas alarmu na wartość równą co najmniej czasowi trwania zastosowania światła podczas budzenia powiększonemu o jedną minutę.

Freshroom

Aplikacja obsługuje obecnie następujące urządzenia: lista obsługiwanych smartfonów

Jednostkę i format godzin można zmienić z poziomu aplikacji, wybierając kolejno opcje Settings > Detailed sensor settings.

Wartości przesyła się do aplikacji za pośrednictwem niskoenergetycznej technologii Bluetooth®. Upewnij się, że komunikacja Bluetooth® na Twoim smartfonie jest aktywna.

Szacunkowa żywotność baterii odnosi się do w pełni naładowanych baterii nieakumulatorowych i zależy od ustawionej częstotliwości zapisu danych.

Jednocześnie można zarządzać maksymalnie pięcioma urządzeniami.

Krótkie naciśnięcie przycisku parowania u dołu urządzenia HM 55 spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu urządzenia trzech symboli, których można użyć do identyfikacji urządzeń.
Te trzy symbole można znaleźć w ustawieniach każdego urządzenia HM 55 pod jego nazwą.

Z lewej strony na ekranie głównym aplikacji, obok nazwy urządzenia, znajduje się kolorowy wskaźnik.

Można z niego odczytać następujące informacje:
Szary – połączenie Bluetooth® jest nieaktywne.
Zielony – połączenie Bluetooth® jest aktywne, a wartości mieszczą się w określonym przedziale.
Czerwony – połączenie Bluetooth® jest aktywne, a co najmniej jedna z wartości nie mieści się w określonym przedziale.

Szary – połączenie Bluetooth® jest nieaktywne.
Zielony – połączenie Bluetooth® jest aktywne, a wartości mieszczą się w określonym przedziale.
Czerwony – połączenie Bluetooth® jest aktywne, a co najmniej jedna z wartości nie mieści się w określonym przedziale.

CalmDown

Aplikacja ta jest doskonałym uzupełnieniem urządzenia beurer stress releaZer. Regularne i świadome ćwiczenia oddechowe w naturalny sposób redukują poziom stresu. Co więcej, aplikacja wzbogaca urządzenie o następujące funkcje relaksacyjne:

 • muzyka relaksacyjna,
 • ćwiczenia oddechowe ze wskazówkami audiowizualnymi,
 • dźwięki binauralne,
 • podpowiedzi na wyświetlaczu,
 • 6-tygodniowy program.

Aplikacja obsługuje obecnie następujące urządzenia: Lista obsługiwanych smartfonów

Połączenie urządzenia z aplikacją jest bardzo proste i wymaga jedynie postępowania zgodnie z poniższymi krokami:

 • Aktywuj Bluetooth® na swoim smartfonie/tablecie.
 • Włącz urządzenie stress releaZer i naciśnij przycisk ON/OFF.
 • Aplikacja i urządzenie zostaną automatycznie połączone.
 • Minimalny zasięg w otwartej przestrzeni wynosi około 15 m. Ściany i sufity ograniczają zasięg.
 • Sprawdź, czy w danej chwili połączenie Bluetooth® nie jest aktywne między innymi urządzeniami, takimi jak smartwatch, monitor aktywności lub inny gadżet. Rozłącz te urządzenia lub przenieś je poza zasięg Bluetooth®.
 • Inne fale radiowe (np. router Wi-Fi, mikrofalówka, płyty indukcyjne) mogą zakłócać transfer.

Wybierz dowolny cykl oddechowy (10-, 12-, 14-sekundowy). W aplikacji beurer CalmDown dowiesz się, który jest najlepszy dla Ciebie, dzięki testowi rytmu oddychania. Aby uruchomić test, otwórz zakładkę menu Więcej i wybierz Test rytmu oddychania.

Dzięki testowi rytmu oddychania dowiesz się, jaki cykl oddychania będzie najlepszy dla Ciebie.
Wybierz między 10, 12 lub 14 sekundami. Cykl oddychania o długości np. 10 sekund oznacza wdech i wydech po 5 sekund każdy. Zależy on tylko od Twojego dobrego samopoczucia.

Polecamy zacząć od naszego 6-tygodniowego programu. Dzięki niemu zapoznasz się z treningiem oddechowym i zwiększysz stopniowo intensywność.

Aby jeszcze bardziej rozluźnić się w czasie ćwiczeń oddechowych, możesz wybrać jedną z trzech melodii (las, dżungla lub ocean) w menu Wybór treningu.

W aplikacji podczas wykonywania ćwiczenia możesz korzystać z odtwarzania dźwięków binauralnych.
Powstają one w mózgu i są iluzją akustyczną. W czasie tego procesu dźwięk o różnej częstotliwości jest wysyłany do każdego ucha. Stymulowane są fale mózgowe, co wzmacnia relaks i koncentrację.

Babycare

Aplikacja jest obecnie dostępna na następujących urządzeniach: Lista kompatybilnych smartfonów

Obecnie do aplikacji można podłączyć wagę dziecięcą BY 90 i bezdotykowy termometr FT 95.

Waga niemowlęca BY 90:

 • Jeśli waga niemowlęca jest używana po raz pierwszy, na wyświetlaczu wagi przez 120 sekund pojawia się „APP". W tym czasie można aktywować funkcję Bluetooth® na urządzeniu przenośnym i otworzyć aplikację.
 • Wybrać punkt menu „Urządzenia" w aplikacji. Do aplikacji dodawana jest waga niemowlęca.
 • Jeśli waga niemowlęca ma być po raz pierwszy połączona z aplikacją, po upływie 120 sekund od wygaśnięcia komunikatu „APP" wystarczy nacisnąć przycisk Bluetooth® na wadze.
 • Następnie można wybrać wagę niemowlęcą w aplikacji w punkcie menu „Urządzenia" a zostanie ona dodana do aplikacji.
 • Waga jest pomyślnie połączona z aplikacją, gdy tylko na wyświetlaczu pojawia się symbol Bluetooth®. Dane następnie przesyłane są automatycznie.

Termometr bezdotykowy FT 95:

 • Aktywować funkcję Bluetooth® w termometrze i na mobilnym urządzeniu i otworzyć punkt menu „Urządzenia" w aplikacji „beurer BabyCare".
 • Na wyświetlaczu termometru wyświetli się 6-cyfrowy kod PIN. Należy go wpisać w pole edycji w aplikacji.
 • Urządzenie i aplikacja są teraz połączone

Sprawdzić, czy funkcja Bluetooth® na smartfonie i w urządzeniu jest aktywna. Jeśli nadal nie można się połączyć, może być kilka powodów:

 • Minimalny zasięg na wolnym powietrzu wynosi ok. 15 m. Ściany i sufity zmniejszają zasięg.
 • Należy sprawdzić, czy istnieją aktywne połączenie Bluetooth® z innymi urządzeniami, takimi jak SmartWatch, Fitnesstracker lub inne gadżety. Odłączyć to połączenie lub wyprowadzić odpowiednie urządzenie poza zasięg Bluetooth®.
 • Inne fale radiowe, takie jak router Wi-Fi, mikrofalówka, płyta indukcyjna, mogą zakłócać transmisję.
 • Nie ma połączenia z aplikacją. Należy całkowicie zamknąć aplikację (również w tle). Wyłączyć i ponownie włączyć Bluetooth®. Wyłączyć i włączyć smartfona. Wyjąć baterie na krótko z urządzenia i włożyć je z powrotem. Ponownie zsynchronizować.

Waga niemowlęca BY 90:
Aby przesłać dane pomiaru wagi do aplikacji, nacisnąć przycisk Bluetooth®. Wartości są przesyłane do aplikacji, gdy tylko waga zostanie połączona z aplikacją za pośrednictwem Bluetooth®. Po wykonaniu tej czynności waga niemowlęca wyłączy się automatycznie. W aplikacji wszystkie nowo przesłane wyniki pomiarów znajdują się w punkcie menu wagi dziecięcej „Urządzenia". Następnie można przypisać je do dziecka i przesłać na oś czasu aplikacji.

Termometr bezdotykowy FT 95:
Aktywować funkcję Bluetooth® w termometrze i na urządzeniu przenośnym. Po udanym podłączeniu, wartości z termometru są automatycznie przesyłane po pomiarze do aplikacji. Wartości są wyświetlane w aplikacji i mogą być przypisane do profilu dziecka. Jeśli wartości mają być przesłane później, należy uruchomić termometr i otworzyć zapisane wartości pomiarowe przyciskiem MODE/MEM.

Sprawdzić, czy funkcja Bluetooth® na smartfonie i w urządzeniu jest aktywna. Jeśli nadal nie można się połączyć, może być kilka powodów:

 • Minimalny zasięg na wolnym powietrzu wynosi ok. 15 m. Ściany i sufity zmniejszają zasięg.
 • Należy sprawdzić, czy istnieją aktywne połączenie Bluetooth® z innymi urządzeniami, takimi jak SmartWatch, Fitnesstracker lub inne gadżety. Odłączyć to połączenie lub wyprowadzić odpowiednie urządzenie poza zasięg Bluetooth®.
 • Inne fale radiowe, takie jak router Wi-Fi, mikrofalówka, płyta indukcyjna, mogą zakłócać transmisję.
 • Nie ma połączenia z aplikacją. Należy całkowicie zamknąć aplikację (również w tle). Wyłączyć i ponownie włączyć Bluetooth®. Wyłączyć i włączyć smartfona. Wyjąć baterie na krótko z urządzenia i włożyć je z powrotem. Ponownie zsynchronizować.

Otworzyć punkt menu „Profil" w aplikacji. Pod nagłówkiem „Niemowlęta" można utworzyć dowolną liczbę profili dziecięcych. Dla każdego profilu dziecka można dodać indywidualne wpisy do osi czasu. W przypadku przesłania wartości z urządzenia do aplikacji, można je przypisać do właściwego profilu dziecka.

PainAway

Aplikacja obsługuje obecnie następujące urządzenia: lista obsługiwanych smartfonów

Urządzeniem nie można sterować za pomocą aplikacji, ale sterowanie jest możliwe z wykorzystaniem pilota i głównej jednostki urządzenia. Dokładny opis sposobu postępowania znajduje się w aplikacji „beurer PainAway" i w instrukcji obsługi.