FAQ Active

W tym miejscu znajdziesz najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące produktów z kategorii Aktywność.

Czy nadal masz pytania?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Wyniki

active

FAQ Active

Sport i aktywność

AS80 / AS80C / AS81

Załóż czujnik aktywności na lewy nadgarstek (lub na prawy, jeśli jesteś osobą leworęczną). Przeciągnij koniec paska przez otwór, jak pokazano na rysunku. Wciśnij zatrzask mocujący do otworów w pasku tak, aby słychać było kliknięcie.

Czujnik aktywności można nosić również w kieszeni spodni.

W jaki sposób należy zakładać czujnik aktywności?

Aktywność fizyczna jest warunkiem prowadzenia zdrowego trybu życia. Pozwala ona zachować kondycję i obniża ryzyko wystąpienia chorób serca i problemów z krążeniem. Aktywność pomaga w odchudzaniu i prowadzi do zauważalnej poprawy samopoczucia. Aktywność fizyczna obejmuje wszelkie rodzaje ćwiczeń, w trakcie których zużywana jest energia. W związku z tym codzienne czynności, takie jak chodzenie, jazda na rowerze, wchodzenie po schodach i wykonywanie prac domowych, stanowią jej istotną część. Czujnik ruchu umożliwia obiektywne ocenianie i rejestrowanie codziennej aktywności ruchowej. W ten sposób pozwala on również zmotywować się do zwiększenia dziennej dawki ruchu. Zalecana dzienna aktywność to co najmniej 7000–10 000 kroków lub 30 minut ćwiczeń.
(Źródło: za WHO, dr Catrine Tudor-Locke, dr David R. Bassett jr.)

Czujnik aktywności nieprzerwanie rejestruje aktywność fizyczną użytkownika za pomocą wbudowanego czujnika 3D. Wszystkie wykonywane ruchy fizyczne są przekształcane na kroki. W związku z tym informacja na temat przebytej odległości może się różnić od rzeczywistej odległości.

Możesz przesłać zapisane dane do smartfona (z systemem Android lub iOS) za pomocą interfejsu Bluetooth® swojego czujnika aktywności, a następnie przeanalizować je na smartfonie. W tym celu trzeba tylko pobrać na smartfon darmową aplikację Beurer HealthManager. Czujnik aktywności wykorzystuje komunikację Bluetooth® (niskoenergetyczną) w paśmie częstotliwości 2,4 GHz.

Czujnik jest zgodny z następującymi urządzeniami:

 • Smartfony/tablety z modułem Bluetooth® 4.0
 • Urządzenia z systemem iOS w wersji od 7.0
 • Urządzenia z systemem Android™
 • Urządzenia z modułem Bluetooth® 4.0 od wersji 4.3

Aby przesłać zarejestrowane dane z czujnika aktywności do aplikacji Beurer HealthManager, wykonaj następujące czynności:

 1. Aktywuj komunikację Bluetooth® na swoim smartfonie.
 2. Otwórz aplikację Beurer HealthManager.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na czujniku aktywności przez pięć sekund. W trakcie wykonywania tej czynności urządzenie nie może pracować w trybie uśpienia.
 4. W trakcie przesyłania danych na wyświetlaczu czujnika aktywności pojawi się na moment komunikat SYNC.

Przyczyn może być kilka:

 • Sprawdź, czy smartfon/tablet jest zgodny z aplikacją Beurer HealthManager. Tutaj znajdziesz listę wszystkich zgodnych urządzeń mobilnych.
 • Czujnik aktywności pracuje w trybie uśpienia. Aby wybudzić czujnik z trybu uśpienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu czujnika aktywności pojawi się komunikat „GOOD MORNING".
 • Komunikacja Bluetooth® na smartfonie jest nieaktywna. Aktywuj komunikację Bluetooth® w ustawieniach swojego smartfona.
 • Bateria czujnika aktywności jest wyczerpana. Jeśli czujnik aktywności się nie włącza, naładuj go przy użyciu dołączonego przewodu USB do ładowania.
 • Sprawdź, czy używasz właściwej aplikacji. Dane można przesyłać wyłącznie do aplikacji Beurer HealthManager.

 

 

Otwórz aplikację HealthManager, a następnie wybierz kolejno opcje Settings > My devices > AS 80 i kliknij opcję „Remove device" u dołu. Teraz dodaj ponownie urządzenie AS 80 i uruchom synchronizację danych.

Jeśli po naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu czujnika pojawia się komunikat LOW BATT, należy naładować baterię. Od momentu wyświetlenia komunikatu LOW BATT urządzenie może pracować przez maksymalnie 15 godzin. Aby zachować ciągłość rejestrowania danych, nie wolno dopuszczać do całkowitego rozładowania baterii.

 1. Włącz komputer i podłącz końcówkę USB przewodu USB do ładowania do gniazda USB.
 2. Podłącz zaciski przewodu USB do ładowania do swojego czujnika aktywności w przedstawiony sposób. Upewnij się, że niewielki trójkąt na przewodzie USB do ładowania jest ułożony równo z trójkątnym nacięciem z tyłu czujnika aktywności. Tylko w takim przypadku bateria będzie ładowana.
 3. Aby wyświetlić aktualny stan naładowania baterii, naciśnij przycisk na czujniku aktywności. Zazwyczaj pełne ładowanie baterii trwa około 3 godzin.

Czujnik aktywności można nosić także podczas jazdy na rowerze. Najważniejsze jest, aby czujnik był założony poprawnie. Czujnik można założyć na nogę lub umieścić w wąskiej bądź bocznej kieszeni spodni. Nie należy go zakładać przy pasku. W innym przypadku dane dotyczące przebytej odległości będą się różnić od rzeczywistej odległości, ponieważ czujnik aktywności będzie interpretował wszystkie ruchy fizyczne jako kroki.

Czujnik aktywności może rejestrować dane przez 30 dni i 7 nocy. W przypadku zapełnienia pamięci najstarsze dane będą automatycznie zastępowane. W związku z tym zaleca się przesyłanie danych co najmniej raz w tygodniu.

Poniżej przedstawiono przegląd funkcji czujnika aktywnośc:

Funktionsweise Aktivitätssensor

Naciskaj przycisk wielokrotnie do momentu wyświetlenia komunikatu SLEEP na wyświetlaczu.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „GOOD NIGHT", a urządzenie przejdzie w tryb snu.
Aby zakończyć tryb snu, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „GOOD MORNING".

Wprowadź wymaganą godzinę alarmu w aplikacji Beurer HealthManager.

Od czasu do czasu należy ostrożnie przetrzeć czujnik aktywności wilgotną szmatką. NIE WOLNO zanurzać czujnika w wodzie!

Przewód USB do ładowania/zatrzask mocujący można zamówić w centrach obsługi klienta firmy Beurer, podając następujące numery części:

Zatrzask mocujący Numer części: 163.561
Przewód USB do ładowania Numer części: 163.562

Czujnik aktywności, przewód USB do ładowania oraz skrócona instrukcja obsługi.

Zeichenerklärungen Aktivitätssensor

Ze względów środowiskowych po upływie czasu eksploatacji czujnika aktywności nie wolno go wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego lokalnego punktu zbierania lub recyklingu. Zutylizować urządzenie zgodnie z dyrektywą EC – WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lokalnymi organami odpowiedzialnymi za utylizację odpadów.

PM80

Aby korzystać z pulsometru podczas jazdy na rowerze, przymocuj pulsometr do kierownicy za pomocą dołączonego wspornika do montażu na rowerze. Jakość transmisji sygnału jest zasadniczo lepsza, gdy pulsometr jest przymocowany do kierownicy.

Pulsometr nie odbiera sygnałów z pasa piersiowego. Sprawdź następujące kwestie:

Czy pas piersiowy jest założony prawidłowo? Zwróć uwagę na informacje dotyczące zakładania pasa piersiowego w sekcji „Zakładanie pasa piersiowego" rozdziału „Rozpoczęcie pracy" w instrukcji obsługi.

Czy pulsometr i pas piersiowy zostały wyregulowane? Sposób parowania urządzeń został opisany w rozdziale „PRZYGOTOWANIE DO TRENINGU" instrukcji obsługi, w sekcji „Parowanie sygnałów z urządzeń".

Jeśli pulsometr nadal nie odbiera żadnego sygnału z pasa piersiowego, przejdź do menu „Training". Pulsometr ponowi próbę nawiązania połączenia między urządzeniami.

PM90

Odległość w pionie podczas wspinaczki w górę lub schodzenia w dół nie jest brana pod uwagę, dopóki nie zostanie osiągnięta różnica +/-5 m. Mniejsze różnice wysokości nie będą uwzględniane, ponieważ mogą one wynikać ze zmian ciśnienia atmosferycznego związanych z pogodą. Należy pamiętać, że wykres w programie EasyFit może się różnić od danych wyświetlanych pod nim. Wynika to z tego, że wykres przedstawia wartości wysokości w odstępach minutowych, a znajdujące się pod nim dane uwzględniają samą wysokość w metrach zarejestrowaną indywidualnie przez pulsometr.

Zejście jest uwzględniane w ocenie tylko wówczas, gdy różnica wysokości przekracza 50 m, a zejście nie było przerywane wejściami (o wysokości powyżej 5 m).

Maksymalna wysokość jest określana z poziomu samego pulsometru z wykorzystaniem obliczanych nieprzerwanie wartości wysokości. Mogą się one różnić od maksymalnej wysokości wyświetlanej na wykresie w programie EasyFit, ponieważ z uwagi na dużą ilość danych nie wszystkie pojedyncze wartości mogą być wyświetlone w tym miejscu.

Wyświetla ona aktualną prędkość w km/h obliczoną przy użyciu urządzenia do pomiaru prędkości biegu Speedbox. Należy pamiętać, że ta skala nie zmieni się po zmianie jednostek w menu ustawień.

Temperatura jest mierzona i wyświetlana w minutowych odstępach. Wartość można również zaktualizować, przewijając wzdłuż dolnej linii za pomocą przycisku CV. Na wyświetlaną temperaturę może w dużym stopniu wpływać temperatura ciała lub przykrycie urządzenia dodatkową warstwą odzieży. Aby uzyskać dokładny odczyt temperatury, pulsometr należy zdjąć z nadgarstka na około 2 godziny.

Aby wyświetlić lub zapisać dane dotyczące wysokości, trzeba uruchomić sesję treningową.

Pulsometry

 • Kliknij przycisk OK w oknie komunikatu, a następnie odłącz przewód USB od komputera.
 • Rozpocznij ponownie przesyłanie danych.
 • Gdy na wyświetlaczu pulsometru ponownie wyświetli się data i godzina, podłącz go z powrotem do komputera. Upewnij się, że trzy styki końcówki są właściwie połączone z trzema stykami z tyłu pulsometru. Aby poprawić styczność, dociśnij delikatnie końcówkę do pulsometru.
 • Upewniaj się, że przy każdej sesji przesyłu danych między pulsometrem a komputerem nawiązywane jest nowe połączenie. 

Odłącz pulsometr od komputera i uruchom ponownie komputer. Teraz można na zmianę podłączać skaner i pulsometr.

 • Do przesyłania danych zawsze używaj tego samego portu USB, który został użyty podczas instalacji sterownika.
 • Sterownik należy zainstalować osobno dla każdego portu. W razie potrzeby zainstaluj sterownik ponownie, podłączając jednocześnie pulsometr do żądanego portu komputera.

 

 

 • Przerwij przesył danych za pomocą przycisku „Cancel" i odłącz pulsometr od komputera.
 • Odłącz wszelkie skanery podłączone do komputera za pomocą przewodu USB.
 • Uruchom ponownie przesył danych i podłącz pulsometr do tego samego portu, którego użyto przy instalacji sterownika na komputerze.
 • Po podłączeniu skanerów konflikty sterowników mogą zakłócać przesył danych. 

Program EasyFit 2.3 współpracuje z 64-bitowymi systemami Windows.
Konieczna jest jednak zmiana ścieżki instalacyjnej (zdefiniowanej wstępnie jako EasyFit) na „Program Files (x86)\EasyFit".

Datenübertragung - aufgedrucktes w

Sprawdź, czy obok logo firmy Beurer na kablu do transmisji danych jest wydrukowana mała literka „w".

Jeśli jej nie ma, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Stymulacja mięśni

EMS HomeStudio

 • Upewnić się, że akumulator jest naładowany.
 • Należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
 • Klejącą powierzchnię elektrod wyczyścić wilgotną szmatką niepozostawiającą włókien. Jeżeli elektrod nadal nie można odpowiednio przykleić, należy je wymienić.
 • Przed każdym użyciem należy oczyścić skórę, przed rozpoczęciem stymulacji na skórę nie należy nakładać balsamu ani olejku. Usunięcie włosów może poprawić przyczepność elektrod.
 • Przerwać program, wciskając przycisk OK. Sprawdzić połączenie kabli przyłączeniowych z elektrodami: Skontrolować, czy zatrzaski na elektrodach i mankietach są zablokowane i czy wtyczki są prawidłowo połączone z urządzeniem.
 • Należy upewnić się, że elektrody mają stały kontakt ze skórą. Podczas korzystania z mankietów na ramiona i nogi należy upewnić się, że zostały one zwilżone wodą i że ściśle przylegają do skóry.
 • Należy upewnić się, że kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do urządzenia.
 • Sprawdzić umieszczenie elektrod i uważać, aby elektrody nie zachodziły na siebie.
 • Należy stopniowo zwiększać intensywność impulsów.

Naładować akumulator.

 • Elektrody/mankiety są źle umieszczone. Sprawdzić umieszczenie elektrod i w razie potrzeby ponownie je nakleić.
 • Elektrody są zużyte. Może to prowadzić do podrażnień skóry, ponieważ nie gwarantują one równomiernego rozłożenia prądu na całej powierzchni. Należy je w takim przypadku wymienić na nowe.

Należy natychmiast przerwać zabieg i odczekać, aż skóra powróci do normalnego stanu. Szybko ustępujące zaczerwienienie skóry pod elektrodą jest niegroźne i można je wyjaśnić miejscowym wzmożonym pobudzeniem ukrwienia skóry.
Jeżeli jednak podrażnienie skóry nie ustępuje i dojdzie do wystąpienia swędzenia lub zapalenia, przed kolejnym użyciem urządzenia należy zasięgnąć porady lekarskiej. Może występować alergia na powierzchnię samoprzylepną.

 • Upewnić się, że w smartfonie/tablecie włączona jest funkcja Bluetooth.
 • Należy pamiętać o tym, że urządzenie i smartfon/tablet powinny znajdować się w odległości nie więcej niż 5 m od siebie, aby możliwe było nawiązanie połączenia.
 • Zezwolenie na lokalizację jest warunkiem nawiązania połączenia z urządzeniem Bluetooth(R) przez system Android. W celu korzystania z funkcji Bluetooth(R) konieczna jest aktywacja usług lokalizacyjnych.

Podczas pierwszego połączenia konieczne jest podanie sześciocyfrowego kodu w wyskakującym okienku, które pojawia się na smartfonie/tablecie. Kod jest wyświetlany na urządzeniu. Jeśli wyskakujące okienko nie pojawia się, należy sprawdzić pasek stanu. Pasek stanu to górna krawędź ekranu smartfona. Wyświetlane są tam wszystkie nowości.

Należy upewnić się, że smartfon jest kompatybilny z aplikacją „EMS HomeStudio". Tutaj znajduje się lista wszystkich kompatybilnych smartfonów.