Oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy Beurer GmbH

Bardzo cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą. Dla kierownictwa firmy Beurer GmbH ochrona danych ma szczególne znaczenie. Zasadniczo korzystanie ze strony internetowej firmy Beurer GmbH jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba zainteresowana chce korzystać z usług specjalnych świadczonych przez naszą firmę za pośrednictwem strony internetowej, może być wymagane przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane i nie ma podstawy prawnej takiego przetwarzania, zwykle uzyskujemy zgodę osoby, której dane zamierzamy przetwarzać.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dotyczą dane, odbywa się zawsze zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz krajowymi przepisami obowiązującymi w danym państwie i mającymi zastosowanie w przypadku firmy Beurer GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasza firma stara się informować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dotyczą dane, są informowane o swoich prawach wynikających z niniejszego oświadczenia.

Firma Beurer GmbH jako administrator danych podjęła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Niemniej w ramach internetowej transmisji danych mogą występować luki w zabezpieczeniach, stąd niemożliwe jest zagwarantowanie absolutnej ochrony danych.

1. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych, inspektora ochrony danych w firmie

Podmiot odpowiedzialny:
Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Niemcy
Tel.: 0731-3989-0

E-mail: datenschutz@beurer.de 
Strona internetowa: www.beurer.com 

Inspektor ochrony danych w firmie
Inspektor ochrony danych osobowych
Beurer GmbH
Söflinger Straße 218
89077 Ulm
Niemcy
Tel.: 0731/3989-0

E-mail: datenschutz@beurer.de 
Strona internetowa: www.beurer.com 

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystania

a) Korzystanie ze strony internetowej (bez zakupu produktów)

Podczas korzystania ze strony internetowej przeglądarka używana w urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera. Informacje te są tymczasowo przechowywane w pliku dziennika (tzw. log file). Poniższe informacje są zbierane bez udziału użytkownika i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

 • Domena komputera pytającego
 • Adres IP komputera pytającego
 • Useragent (używana przeglądarka internetowa, system operacyjny i dostawca dostępu)
 • Zapytania (nazwa i adres URL pobranego pliku)
 • Strona internetowa, z której następuje dostęp (adres odsyłający)
 • Znacznik czasu (data i godzina dostępu)
 • Kod statusu, czy zapytanie zostało pomyślnie wykonane

Powyższe dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • Zapewnienie płynnej konfiguracji połączenia ze stroną internetową
 • Zagwarantowanie komfortu korzystania z naszej strony internetowej
 • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f) RODO. Nasze uzasadnione interesy wynikają z wymienionych wyżej celów w zakresie gromadzenia danych i zapewnienia wiarygodności strony internetowej. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat konkretnej osoby. Dane są przechowywane przez 7 dni.

d) Subskrypcja naszego newslettera

Jeśli, zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO, klient wyrazi na to zgodę, użyjemy podanego adresu e-mail, aby regularnie wysyłać na ten adres nasz newsletter w celach marketingowych i obserwować sposób korzystania. Aby otrzymać newsletter, wystarczy podać adres e-mail. Opcjonalnie użytkownik może uzupełnić zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko i datę urodzenia.

W przypadku korzystania z naszego newslettera na podstawie udzielonej prowadzimy spersonalizowaną obserwacji sposobu korzystania na podst. art. 6 ust. 1 a) RODO. Dzięki temu przykładowo możemy ustalić, czy newsletter został wysłany i otwarty oraz jakie treści zostały tam kliknięte. Na podstawie sposobu korzystania będziemy wysyłać spersonalizowane treści reklamowe.

Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, na przykład za pośrednictwem linku znajdującego się na końcu każdego biuletynu. Ewentualnie można w dowolnym momencie wysłać e-mail z prośbą o anulowanie subskrypcji na adres datenschutz@beurer.de.

Newsletter jest wysyłany tylko do momentu wycofania zgody. Zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Z przyczyn technicznych może się zdarzyć, że na podany przez klienta adres e-mail zostanie wysłane jeszcze jedno wydanie newslettera.

Odbiorcami danych są operator techniczny i usługodawca hostingowy naszej strony internetowej oraz wyznaczony przez nas dostawca newslettera salesforce.com EMEA Limited z siedzibą w Londynie.

Obecnie dane są przechowywane w jednym z wymienionych poniżej centrów danych SalesForce:
• Chicago, Illinois, Stany Zjednoczone (USA)
• Dallas, Teksas, Stany Zjednoczone (USA)
• Frankfurt, Niemcy (GER)
• Kobe, Japonia (JPN)
• Londyn, Wielka Brytania (UK): Londyn, UK (Północ) i Londyn, UK (Zachód)
• Paryż, Francja (FRA)
• Phoenix, Arizona, Stany Zjednoczone (USA)
• Tokio, Japonia (JPN)
• Waszyngton, DC, Stany Zjednoczone (USA)
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://help.salesforce.com/articleView?id=000257307&language=en_US&type=1

Korzystanie z Facebook Custom Audiences, list e-mail

W przypadku korzystania z naszego newslettera stosujemy za Państwa jednoznaczną zgodą (art. 6 ust. 1 a) RODO) Facebook Custom Audience (listy e-mail). Dzięki Facebook Custom Audiences możemy za pośrednictwem Facebooka wyświetlać treści reklamowe użytkownikom korzystającym i przebywającym na Facebooku. Porównujemy adres e-mail zaszyfrowany (jako „funkcję haszującą") z Facebook Ireland Limited. W przypadku korzystania z Facebooka z tym samym adresem e-mail możemy wyświetlać reklamy firmy Beurer, aby zapewnić optymalną funkcjonalność dla użytkownika. Facebook Ireland Limited przesyła adres e-mail w postaci haszującej do firmy Facebook, Inc. USA. Facebook przechowuje adres e-mail przez maksymalnie 180 dni. W przypadku osób, które nie mają konta na Facebooku lub korzystają z Facebooka z innym adresem e-mail, ich adres e-mail nie będzie już wykorzystywany przez Facebooka i zostanie usunięty. Nie będą też wyświetlane już spersonalizowane reklamy Beurer na Facebooku. Facebook porównuje sposób korzystania z Facebooka ze sposobem korzystania podobnych klientów (tzw. „Lookalike Customers"), aby tym klientom Lookalike również wyświetlać na Facebooku reklamę firmy Beurer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ und https://en-gb.facebook.com/business/a/custom-audiences.

Zgodę można w każdej chwili odwołać, ze skutkiem na przyszłość tutaj: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_= lub drogą mailową do nas z tematem „Odwołanie Custom Audience Facebooka".

Google Custom Match

W związku z korzystaniem z naszego newslettera wykorzystujemy na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO) Google Customer Match. Wczytujemy przy tym zaszyfrowane adresy e-mail do portalu Google, aby prezentować spersonalizowane reklamy naszym klientom, którzy są jednocześnie użytkownikami Google. W tym celu adresy są szyfrowane („haszowane") lokalnie w naszych systemach, tzn. przekształcane w kombinację różnych liter i cyfr i przesyłane do Google. Google porównuje te funkcje haszujące ze wszystkimi użytkownikami Google i na tej podstawie może stwierdzić, który z naszych klientów korzysta z produktów Google. Następnie możemy wyświetlać reklamy w wyszukiwarce Google, Gmail, na YouTube oraz w tzw. Display Network. Podczas wyświetlania reklam Google uwzględnia inne informacje powiązane z kontem Google, które mogą być również pozyskiwane na stronach osób trzecich. Dzięki reklamom możemy również dotrzeć do nowych osób, które prawdopodobnie są zainteresowane naszymi produktami ze względu na podobieństwo do naszych dotychczasowych klientów. Można zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania z tej strony internetowej, wywołując ustawienie reklam Google i ustawiając przełącznik personalizacji na „Wył.".

c) Formularz kontaktowy

Możliwość skierowania do nas pytania. W tym przypadku gromadzone są następujące dane:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Kraj
 • Adres e-mail
 • Treść wiadomości przekazywanej do nas
 • Pozostałe dane możesz nam przekazać dobrowolnie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a) RODO (zgoda)
Celem przetwarzania danych jest udzielenie kompetentnej odpowiedzi na pytanie.
Dane są przechowywane przez miesiąc

2d) Przesyłanie materiałów reklamowych / nawiązywanie kontaktu

Po przekazaniu nam Państwa danych kontaktowych, przykładowo w formie wizytówki, będziemy przetwarzać zawarte tam dane, np.:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • numer telefonu
 • numer faksu
 • adres e-mail
 • nr telefonu komórkowego (o ile jest)
 • Tytuł / nazwa zawodu / nazwa stanowiska

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a) RODO

Celem przetwarzania danych jest przekazywanie Państwu informacji o firmie Beurer GmbH i jej produktach.

Okres przechowywania danych
- W przypadku przesyłania materiałów informacyjnych: 12 tygodni
- W przypadku nawiązywania kontaktu: § 257 niemieckiego kodeksu handlowego

2e) Licznik My Fonts

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. WebFonts firmy MyFonts Inc do ujednoliconego wyświetlania czcionek. Podczas uruchamiania strony zostaną zgromadzone następujące dane:

 • adres IP,
 • data i godzina wywołania,
 • ilość przesyłanych danych oraz
 • określony dostawca usług.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Celem przetwarzania danych są liczenie uruchomień strony i tworzenie rozliczenia z firmą MyFonts na tej podstawie.
Dane są zapisywane do momentu osiągnięcia tego celu.

3. Przekazywanie danych

W obrębie firmy Beurer GmbH dostęp do danych otrzymują te jednostki organizacyjne, którym są one potrzebne w celu wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.
Dane te mogą otrzymywać również zewnętrzni dostawcy usług pracujący na rzecz firmy Beurer GmbH. Zewnętrznymi dostawcami usług mogą być:

 • Firmy powiązane, o ile jest to konieczne w celu wykonania umowy
 • Dostawcy usług w zakresie obsługi zapytań kierowanych do działu obsługi klienta
 • Dostawcy usług IT, dostawcy usług hostingowych oraz dostawcy usług w zakresie obsługi systemu IT
 • Dostawcy usług w zakresie wysyłki newslettera za zgodą użytkownika
 • W przypadku 2e): MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA

4. Pliki cookie

Na stronie internetowej używane są pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są gromadzone i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

 

4.1. Salesforce

Korzystamy z salesforce.com EMEA Limited, dostawcy rozwiązań obliczeniowych w chmurze dla firm z siedzibą w Londynie. Salesforce wykorzystuje pliki cookie. Rejestrowane są przy tym działania oraz ruchy na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 a) RODO), jeśli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie marketingowych plików cookie. W każdej chwili można wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór.

W naszym imieniu Salesforce i dostawcy usług będą przetwarzać informacje zebrane za pośrednictwem plików cookie w celu oceny korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

Informacje wytworzone przez plik cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Salesforce i tam zapisywane.

Obecnie dane są przechowywane w jednym z wymienionych poniżej centrów danych SalesForce:

• Chicago, Illinois, Stany Zjednoczone (USA)
• Dallas, Teksas, Stany Zjednoczone (USA)
• Frankfurt, Niemcy (GER)
• Kobe, Japonia (JPN)
• Londyn, Wielka Brytania (UK): Londyn, UK (Północ) i Londyn, UK (Zachód)
• Paryż, Francja (FRA)
• Phoenix, Arizona, Stany Zjednoczone (USA)
• Tokio, Japonia (JPN)
• Waszyngton, DC, Stany Zjednoczone (USA)

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://help.salesforce.com/articleView?id=000257307&language=en_US&type=1

Dane są przekazywane do analizy do wyznaczonego przez nas usługodawcy PARX Consulting GmbH, An der Alster 62, 20099 Hamburg, Niemcy.

Okres przechowywania wynosi 12 miesięcy.

4.2. Google Analytics

Po wyrażeniu zgody na tej stronie internetowej zostanie użyta usługa Google Analytics firmy Google LLC do analizy ruchu sieciowego. Odpowiedzialnym dostawcą usług w UE jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszych stron internetowych. Informacje zgromadzone przez pliki cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Korzystamy z funkcji 'anonymizeIP' (tzw. maskowanie IP): Po aktywowaniu opcji anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej adres IP Google na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostaje skrócony. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełen adres IP i tam skracany. Adres IP przesłany z przeglądarki w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podczas wizyty na stronie internetowej gromadzone są m.in. następujące dane:

 • wywołane strony, „ścieżka kliknięcia"
 • Osiągnięcie „celów strony internetowej" (konwersja, np. subskrypcje newslettera, materiały do pobrania, zakupy)
 • zachowanie użytkownika (np. kliknięcia, czas przebywania, współczynniki odrzuceń)
 • przybliżona lokalizacja (region)
 • adres IP (w skróconej formie)
 • informacje techniczne dotyczące przeglądarki i używanych urządzeń końcowych (np. ustawienie języka, rozdzielczość ekranu)
 • dostawca usług internetowych
 • odsyłający adres URL (z której strony internetowej / za pośrednictwem jakiego materiału reklamowego nastąpiło przejście na tą stronę internetową)

Na zlecenie firmy Beurer Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny (pseudonimowego) korzystania ze strony internetowej i sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej. Raporty dostarczane przez Google Analytics są wykorzystywane do analizowania działania naszej strony internetowej i wyników naszych kampanii marketingowych.
Odbiorcą danych jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia jako podmiot przetwarzający. W tym celu zawarliśmy z Google umowę o wykonanie zlecenia. Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA i ewentualnie amerykańskie władze mają dostęp do danych przechowywanych przez Google. Nie można wykluczyć przekazywania danych do USA.

Przesyłane przez nas i powiązane z plikami cookie dane są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania upłynął, są usuwane automatycznie raz w miesiącu.
Ponadto użytkownik może uniemożliwić gromadzenie danych wytworzonych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez niego z naszych stron internetowych (wraz z adresem IP) dla Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google,

nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie lub
pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki do dezaktywowania Google Analytics TUTAJ.
Można również zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. W przypadku skonfigurowania przeglądarki tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie, może jednak dojść do ograniczenia funkcjonalności tych i innych stron internetowych.

Podstawą prawną i możliwością wycofania zgody na przetwarzanie danych jest Państwa zgoda, art. 6 ust.1 a) RODO. W każdej chwili można wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics i ochrony danych w Google można znaleźć na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ i https://policies.google.com/?hl=de.

4.3. YouTube

Firma Beurer zintegrowała w tej witrynie internetowej komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom oglądanie, ocenianie i komentowanie tych filmów.

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną od Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Na naszej stronie internetowej aktywowaliśmy rozszerzony tryb ochrony danych. Funkcje i transfer danych z YouTube są aktywowane dopiero po wyrażeniu przez Państwa zgody na używanie marketingowych plików cookie. Aktywacja filmu wideo spowoduje, że przeglądarka internetowa na Państwa urządzeniu automatycznie pobierze odpowiedni komponent YouTube z serwisu YouTube. W ramach tej procedury Państwa adres IP i inne dane osobowe zostaną przekazane do Google w USA. YouTube i Google otrzymują w ten sposób informacje o tym, którą podstronę z naszej witryny Państwo odwiedzają. Więcej informacji na temat serwisu YouTube można znaleźć na stronie www.youtube.com/yt/about/de/.

Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w serwisie YouTube, informacje te zostaną przypisane do jego konta YouTube przez serwis YouTube i Google. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby informacje były przekazywane do YouTube i Google, można temu zapobiec przez wylogowanie się ze swojego konta YouTube przed wywołaniem naszej witryny internetowej.

Opublikowane przez YouTube zasady ochrony danych, dostępne na stronie www.google.de/intl/de/policies/privacy/ zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

4.4. AB Tasty

Za zgodą nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej AB Tasty firmy AB TASTY SAS. Ta usługa wykorzystuje pliki cookie do identyfikacji przeglądarki odwiedzającego i analizy korzystania z naszej strony internetowej. Przetwarzanie danych opiera się na wyrażonej zgodzie na podst. art. 6 ust. 1 a) RODO w przypadku akceptacji stosowania plików cookie Ab Tasty. W każdej chwili można wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych przez AB Tasty można znaleźć na stronie https://www.abtasty.com/de/dsgvo/ 

4.5. Integracja wyszukiwania produktów SEMKNOX

a) Ogólne informacje na temat przetwarzania danych
Do wspierania funkcji wyszukiwania produktów na tej stronie internetowej korzystamy z usługi oferowanej przez firmę SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, 01067 Drezno, która umożliwia nam wyświetlanie wyników produktów zgodnych z hasłami wprowadzonymi w polu wyszukiwania. SEMKNOX wykorzystuje w tym celu pliki cookie. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze / urządzeniu końcowym użytkownika, umożliwiające skuteczne wykonanie funkcji wyszukiwania. Podczas korzystania z funkcji wyszukiwania produktów przetwarzane są poniższe dane:

 • adres IP
 • treść zapytania o wyszukiwanie
 • ID sesji
 • ID zapytania

b) Zakres i cele przetwarzania danych
Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące korzystania z funkcji wyszukiwania, czyli konkretnie zawartość zapytania o wyszukiwanie i nadany ident. sesji, są przetwarzane przez SEMKNOX w naszym imieniu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie o wyszukiwanie. QueryID (identyfikator zapytania) ostatnio przypisany przez usługę wyszukiwania SEMKNOX jest następnie zapisywany w wygenerowanym pliku cookie. Adres IP, również przesyłany podczas przekazywania tych danych, jest przetwarzany przez SEMKNOX wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

c) Przekazywanie danych / odbiorca
Odbiorcą danych jest SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, 01067 Drezno.

d) Okres przechowywania
Ewentualnie ustawiony plik cookie SEMKNOX zawiera nadany QueryID i jest przechowywany przez 24 godziny. Przesłany adres IP zostanie usunięty przez SEMKNOX po 30 dniach. Zawartość zapytania zostanie jednak trwale zapisana przez SEMKNOX bez odniesienia do osoby. Identyfikator sesji jest przechowywany do momentu osiągnięcia celu przez SEMKNOX, a następnie usuwany.

e) Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego interesu polegającego na dostosowaniu naszej strony internetowej do potrzeb. W naszej ocenie nie istnieją nadrzędne interesy ani podstawowe prawa i wolności osób, których dotyczą dane, sprzeczne z tym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 f RODO). Na życzenie udostępniamy dalsze informacje na temat naszej oceny interesów.

f) Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji. Nie będziemy już przetwarzać tych danych w tych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych. Mogą Państwo zgłosić nam swój sprzeciw, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 1. powyżej. Alternatywnie istnieje możliwość zablokowania przyjmowania plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Brak zgody na przyjmowanie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.

5. Prawa osoby, której dotyczą dane

Osoba, której dotyczą dane, ma prawo:

 • zgodnie z art. 15 RODO, do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności do żądania udzielenia informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania danych, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, prawa do złożenia skargi, źródła pochodzenia danych, jeśli dane nie są gromadzone przez nas, oraz istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat tych danych;
 • zgodnie z art. 16 RODO, do żądania natychmiastowej korekty lub uzupełnienia przechowywanych przez nas nieprawidłowych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO, do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie wymagane jest w celu skorzystania z prawa do wolności wyrażania opinii i dostępu do informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub dochodzenie, egzekwowanie i obronę wobec roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli kwestionowana jest prawidłowość danych, o ile przetwarzanie ich jest niezgodne z prawem, aczkolwiek sprzeciwiania się usunięciu tych danych osobowych, które nie są już potrzebne naszej firmie, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą dane w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony wobec roszczeń lub jeśli wyrażony został przez danej osoby sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczonych nam danych osobowych danej osoby lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi danych;
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W związku z tym, w przyszłości nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody
 • zgodnie z art. 77 RODO do składania skargi do organu nadzorczego. Zasadniczo możesz zwrócić się w tej sprawie do organu nadzorczego w swoim stałym miejscu pobytu lub siedziby głównej naszej firmy.

6. Prawo do sprzeciwu

Jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO, osoba, której dotyczą dane, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z konkretnej sytuacji tej osoby lub sprzeciw jest wyrażony przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku osoba, której dotyczą dane, ma ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas uznawane bez wskazywania na konkretną sytuację.

Aby skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, należy wysłać e-mail na adres datenschutz@beurer.de

7. Bezpieczeństwo danych

Podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej korzystamy ze standardu ochrony w Internecie, jakim jest protokół SSL (Secure Socket Layer), oraz z najwyższego poziomu szyfrowania obsługiwanego przez Twoją przeglądarkę. Zasadniczo jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, użyjemy 128-bitowej technologii v3. Na dolnym pasku stanu przeglądarki umieszczamy, w formie symbolu klucza lub kłódki, informację o tym, czy dana strona będąca częścią naszej witryny internetowej jest zaszyfrowana.

Aby jak najlepiej chronić przechowywane przez nas dane przed przypadkową lub celową manipulacją, całkowitą albo częściową utratą, zniszczeniem bądź dostępem osób nieupoważnionych, stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa o charakterze technicznym i organizacyjnym. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są stale ulepszane wraz z rozwojem technologii.

8. Obowiązek udostępnienia danych

W ramach korzystania ze strony internetowej konieczne jest udostępnienie przez użytkownika danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi. Bez dostępu do tych danych świadczenie usługi jest niemożliwe.