Die Beurer-Stiftung engagiert sich für regionale, nationale und internationale Projekte.

Fundacja Beurer.

Pomagamy dzieciom i rodzinom w trudnej sytuacji stanąć na nogi – działamy w Niemczech i na całym świecie.

Fundacja Beurer została założona w styczniu 2015 roku i ma status organizacji non-profit. Oznacza to między innymi, że dochód uzyskany przez fundację może być wykorzystany wyłącznie na cele charytatywne, że fundacja działa w perspektywie długoterminowej, a w konsekwencji korzyści jej działania wynikają z udzielania wsparcia w dłuższym okresie. Ponadto majątek fundacji pozostaje zawsze do jej dyspozycji. Fundacja Beurer jest w całości finansowana z podziału zysków spółki Beurer GmbH oraz darowizn darczyńców. Podział zysków oznacza, że wahania stóp procentowych na rynku finansowym nie wpływają na stan finansów fundacji.

Jako średniej wielkości rodzinne przedsiębiorstwo głęboko zakorzenione w Ulm, firma Beurer jest szczególnie związana z tym regionem. Dlatego od wielu lat wspieramy projekty realizowane w Ulm i sąsiadujących obszarach. Wraz z przeniesieniem udziałów spółki do niezależnej Fundacji Beurer o statusie organizacji non-profit skoncentrowaliśmy nasze zaangażowanie i stworzyliśmy doskonałą podstawę do wspierania w przyszłości jeszcze większej liczby projektów.

Wszystkie informacje na temat fundacji oraz wspieranych przez nas projektów można znaleźć na nowej stronie internetowej Fundacji Beurer.

>> Przejdź do oficjalnej witryny Fundacji Beurer

Beurer Stiftung