FAQ Medical

W tym miejscu znajdziesz najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące produktów z kategorii Medycyna.

Czy nadal masz pytania?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Wyniki

medical

FAQ Medical

Ciśnieniomierze

BM47

Aby bezproblemowo przesłać zmierzone wartości do komputera, należy postępować według instrukcji. (PDF).

BM58

Aby bezproblemowo przesłać zmierzone wartości do komputera, należy postępować według instrukcji. (PDF).

Cisnieniomierz naramienny

W przypadku zaburzeń tętna, a w szczególności migotania przedsionków, urządzenia elektroniczne wykorzystujące pomiar oscylometryczny są jedynie częściowo przydatne. W tej sytuacji ciśnienie krwi należy zmierzyć przy użyciu stetoskopu (metodą Riva-Rocciego), ponieważ wyniki uzyskane za pomocą urządzeń elektronicznych mogą być niepoprawne. Patrz uwagi zawarte w instrukcji obsługi.

Oprogramowanie ciśnieniomierzy firmy Beurer jest wstępnie skalibrowane. Na etapie produkcji sprawdzana jest 100% dokładność ciśnieniomierzy. Ponowna kalibracja nie jest potrzebna.

W gabinecie lekarz lub inny personel medyczny przeprowadza pomiar ciśnienia krwi znormalizowaną metodą Riva-Rocciego, która polega na nasłuchiwaniu tonów Korotkowa i zazwyczaj daje wynik nieco wyższy niż odczyt ciśnienia krwi uzyskiwany, gdy pacjent jest zrelaksowany w atmosferze domowej. Zjawisko to nazywane jest „nadciśnieniem wywołanym efektem białego fartucha". Osoby, które na co dzień mają podwyższone ciśnienie krwi wynikające ze stresu, mogą uzyskać normalne odczyty w zaciszu gabinetu lekarskiego. Wówczas mówimy o zjawisku „prawidłowego ciśnienia tętniczego wywołanego efektem białego fartucha".

Ciśnienie krwi oraz puls zależą od wielu czynników, które mogą wpływać na ich wartości nawet w krótkim czasie. Są to:

 • wpływy fizyczne,
 • wpływy medyczne,
 • ćwiczenia fizyczne,
 • napięcie mięśni,
 • rozmowa,
 • ekscytacja,
 • hałas itp.

Istotny jest również sposób wykonania pomiaru:

 • Zbyt ciasno lub zbyt luźno założony rękaw.
 • Nieumieszczenie rękawa na poziomie serca.
 • Zbyt krótka przerwa między pomiarami.
 • Brak odgrodzenia wizualnego lub akustycznego pacjenta.

Naturalnie istotne są również wartości tolerancji urządzenia. W przypadku urządzeń wyposażonych w manometr należy wziąć pod uwagę również błąd paralaksy (błąd przy odczycie wyniku).

Pomiar nadgarstkowy należy wykonywać, gdy nadgarstek znajduje się na poziomie serca. Jeśli ręka będzie ułożona płasko na stole, a użytkownik będzie siedział, wówczas wartość ciśnienia krwi zostanie przeszacowana o około 7–8 mm Hg z uwagi na różnicę względem poziomu serca (1,5 cm odpowiada zmianie o 1 mm Hg).

Nieprawidłowe wyniki w przypadku pomiaru nadgarstkowego występują również wtedy, gdy w obrębie tętnic nadgarstka występują zmiany (np. wynikające z wieku) lub zaburzenia tętna. Urządzenia nadgarstkowe mogą dawać niedokładne odczyty w szczególności u osób starszych. Tętnice w górnej części ramienia nie są tak podatne na wpływ tych czynników.
Dlatego zaleca się wykonywanie co jakiś czas pomiarów na ramieniu w celu porównania.

Według German Hypertension League prawidłowe wartości ciśnienia krwi niezależnie od wieku są następujące:

 • Górne wartości graniczne: skurczowe 140 mm Hg / rozkurczowe 90 mm Hg
 • Odczyt idealny: skurczowe 120 mm Hg / rozkurczowe 80 mm Hg

Przerwa między kolejnymi pomiarami musi trwać co najmniej 3 minuty.

Pobierz aplikację HealthManager ze sklepu App Store lub Google Play i aktywuj komunikację Bluetooth® w ustawieniach swojego smartfona. Uruchom aplikację i postępuj według instrukcji. Następnie dodaj ciśnieniomierz, wybierając kolejno opcje Menu > Settings > My devices.

Pamiętaj, że nie da się połączyć urządzenia z poziomu ustawień smartfona.

Po prawidłowym połączeniu ciśnieniomierza z komputerem i aktywowaniu funkcji przesyłu danych nadal pojawia się poniższy komunikat o błędzie?

Aby rozwiązać ten problem, należy zaktualizować oprogramowanie sterownika. W celu zaktualizowania oprogramowania sterownika postępuj według instrukcji (PDF).

BM65

Aby bezproblemowo przesłać zmierzone wartości do komputera, należy postępować według instrukcji. (PDF).

Cisnieniomierz nadgarstkowy

W przypadku zaburzeń tętna, a w szczególności migotania przedsionków, urządzenia elektroniczne wykorzystujące pomiar oscylometryczny są jedynie częściowo przydatne. W tej sytuacji ciśnienie krwi należy zmierzyć przy użyciu stetoskopu (metodą Riva-Rocciego), ponieważ wyniki uzyskane za pomocą urządzeń elektronicznych mogą być niepoprawne. Patrz uwagi zawarte w instrukcji obsługi.

Oprogramowanie ciśnieniomierzy firmy Beurer jest wstępnie skalibrowane. Na etapie produkcji sprawdzana jest 100% dokładność ciśnieniomierzy. Ponowna kalibracja nie jest potrzebna.

W praktyce lekarskiej lekarz lub inny personel medyczny przeprowadza pomiar ciśnienia krwi znormalizowaną metodą Riva-Rocciego, która polega na nasłuchiwaniu tonów Korotkowa i zazwyczaj daje wynik nieco wyższy niż odczyt ciśnienia krwi uzyskiwany, gdy pacjent jest zrelaksowany w atmosferze domowej. Zjawisko to nazywane jest „nadciśnieniem wywołanym efektem białego fartucha". Osoby, które na co dzień mają podwyższone ciśnienie krwi wynikające ze stresu, mogą uzyskać normalne odczyty w zaciszu gabinetu lekarskiego. Wówczas mówimy o zjawisku „prawidłowego ciśnienia tętniczego wywołanego efektem białego fartucha".

Ciśnienie krwi oraz puls zależą od wielu czynników, które mogą wpływać na ich wartości nawet w krótkim czasie. Są to:

 • Wpływy fizyczne
 • Wpływy medyczne
 • Ćwiczenia fizyczne
 • Napięcie mięśni
 • Rozmowa
 • Ekscytacja
 • Hałas i inne

Istotny jest również sposób wykonania pomiaru:

 • Zbyt ciasno lub zbyt luźno założony rękaw.
 • Nieumieszczenie rękawa na poziomie serca.
 • Zbyt krótka przerwa między pomiarami.
 • Brak odgrodzenia wizualnego lub akustycznego pacjenta.

Naturalnie istotne są również wartości tolerancji urządzenia. W przypadku urządzeń wyposażonych w manometr należy wziąć pod uwagę również błąd paralaksy (błąd przy odczycie wyniku).

Pomiar nadgarstkowy należy wykonywać, gdy nadgarstek znajduje się na poziomie serca. Jeśli ręka będzie ułożona płasko na stole, a użytkownik będzie siedział, wówczas wartość ciśnienia krwi zostanie przeszacowana o około 7–8 mm Hg z uwagi na różnicę względem poziomu serca (1,5 cm odpowiada zmianie o 1 mm Hg).

Nieprawidłowe wyniki w przypadku pomiaru nadgarstkowego występują również wtedy, gdy w obrębie tętnic nadgarstka występują zmiany (np. wynikające z wieku) lub zaburzenia tętna. Urządzenia nadgarstkowe mogą dawać niedokładne odczyty w szczególności u osób starszych. Tętnice w górnej części ramienia nie są tak podatne na wpływ tych czynników.
Dlatego zaleca się wykonywanie co jakiś czas pomiarów na ramieniu w celu porównania.

Według German Hypertension League prawidłowe wartości ciśnienia krwi niezależnie od wieku są następujące:

 • Górne wartości graniczne: skurczowe 140 mm Hg / rozkurczowe 90 mm Hg
 • Odczyt idealny: skurczowe 120 mm Hg / rozkurczowe 80 mm Hg

Przerwa między kolejnymi pomiarami musi trwać co najmniej 3 minuty.

Pobierz aplikację HealthManager ze sklepu App Store lub Google Play i aktywuj komunikację Bluetooth® w ustawieniach swojego smartfona. Uruchom aplikację i postępuj według instrukcji. Następnie dodaj ciśnieniomierz, wybierając kolejno opcje Menu > Settings > My devices.

Pamiętaj, że nie da się połączyć urządzenia z poziomu ustawień smartfona.

Po prawidłowym połączeniu ciśnieniomierza z komputerem i aktywowaniu funkcji przesyłu danych nadal pojawia się poniższy komunikat o błędzie?

Aby rozwiązać ten problem, należy zaktualizować oprogramowanie sterownika. W celu zaktualizowania oprogramowania sterownika postępuj według instrukcji. >> PDF

BC58

Aby bezproblemowo przesłać zmierzone wartości do komputera, należy postępować według instrukcji. (PDF).

Urządzenia EKG i pulsoksymetry

me90

Informujemy, że dane dot. żywotności baterii sięgającej ok. 500 pomiarów zawarte w instrukcji obsługi są błędne. W przypadku ME 90 żywotność baterii wynosi ok. 30–50 pomiarów.

Poziom glukozy we krwi

GL50evo

PIN znajduje się wewnątrz opakowania nasadki Bluetooth®. Jeśli nie masz już opakowania, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

Glukometry

Jest to całkowicie normalne. Paski testowe są produkowane według surowych wytycznych normalizacyjnych. W związku z zastosowaniem bioenzymu, podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów biologicznych, mogą występować nieznaczne wahania mieszczące się jednak w powyższej normie. Dla ostrożności paski testowe firmy Beurer są dodatkowo monitorowane w laboratorium. To pozwala uzyskać warunki optymalne do wykonywania wiarygodnych pomiarów.

Normalnie lekarz wykonuje badanie poziomu glukozy we krwi pobranej z żyły łokciowej. Do samodzielnego pomiaru krew pobiera się z opuszka palca. Różne miejsca pobrania będą dawać różne wyniki. Zalecamy poczytanie więcej na ten temat.

Poniższa tabela przedstawia wartości poziomu glukozy we krwi u osób niebędących diabetykami, które należy porównać z własnymi odczytami.

Pora dniaZakres poziomów glukozy u osób bez cukrzycy
Przed śniadaniem70 - 105 mg/dL (3.9 and 5.8 mmol/L)
Przed obiadem70 - 110 mg/dL (3,9 and 6,1 mmol/L)
1 godzinę po posiłkuPoniżej 160 mg/dL (8,9 mmol/L)
2 godziny po posiłkuPoniżej 120 mg/dL (6,7 mmol/L)
Między 2:00 a 4:00 nad ranemPowyżej 70 mg/dL (3,9 mmol/L)


Źródło: Krall, L.P. and Beaser, R.S : Joslin Diabetes Manual. Philadelphia: Lea and Febiger (1989)

Pacjenci otrzymują od lekarza dokładne instrukcje dostosowane do ich stylu życia.

W przypadku cukrzycy typu 2 poziom glukozy we krwi należy mierzyć na czczo, ponieważ ten odczyt jest najważniejszy. W tym celu nie należy spożywać pokarmów przez dwie godziny poprzedzające pomiar. Zmierzona wówczas wartość powinna być niższa niż 120 mg/cL. Zaleca się monitorowanie poziomu glukozy we krwi dwa razy w tygodniu. W razie wątpliwości należy przestrzegać zaleceń lekarza.

Aby móc porównywać ze sobą wartości, należy zawsze przeprowadzać pomiar w ten sam sposób.

Paski testowe oraz płyn kontrolny częściowo składają się z substancji biologicznych, które po upływie daty ważności tracą swoją skuteczność. Wraz z upływem daty ważności zmniejsza się dokładność zmierzonych wartości. Ponadto otwarte paski testowe i płyny kontrolne należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy (od otwarcia).

Glukometr i towarzyszące mu akcesoria są wrażliwe na temperaturę oraz wilgotność. Należy zapewnić następujące warunki przechowywania:

Temperatura od +2 do +30°C
Wilgotność względna od 10 do 85%

Nie wolno przechowywać akcesoriów w lodówce. Nie wolno pozostawiać glukometru ani towarzyszących mu akcesoriów w samochodzie lub na długi czas w nasłonecznionym miejscu.

Temperatura pracy glukometru wynosi od +10 do +40°C przy wilgotności względnej od 10 do 85%.

Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów

Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów

Tak, zalecamy czyszczenie urządzenia uśmierzającego ból po ukłuciu insektów przed i po użyciu. Należy używać do tego miękkiej, suchej ściereczki.

Wskazówka: Urządzenia uśmierzającego ból nie należy czyścić w zmywarce.

Urządzenie uśmierzające ból działa poprzez zastosowanie ciepła (lokalnej hipertermii) na dotkniętym obszarze.

Najlepiej zastosować go natychmiast po użądleniu lub po zauważeniu użądlenia. W razie potrzeby rozgrzewanie przez urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów można powtórzyć w tym samym miejscu ukłucia/ukąszenia po trwającej 2 minuty przerwie lub od razu w innym miejscu ukłucia/ukąszenia. Nie wolno przekraczać maksymalnej liczby zabiegów w jednym miejscu. Wynosi ona 5 zabiegów w ciągu godziny.

Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów może być stosowane przez wszystkie osoby w wieku od 3 lat pod nadzorem, natomiast samodzielne stosowanie jest możliwe od od 12 roku życia.

Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów nie powinno być stosowane, jeśli istnieją przeciwwskazania:

 • Z urządzenia nie mogą korzystać osoby chore na cukrzycę. Wrażliwość na ból może się w pewnych warunkach zmniejszyć, skutkując nawet powstaniem oparzeń u osób chorych na cukrzycę.
 • Z urządzenia nie mogą korzystać osoby niesamodzielne, dzieci poniżej 3 lat ani osoby o ograniczonym odczuwaniu ciepła. Rozumie się przez to osoby mające chorobowe zmiany skórne lub blizny w obszarze używania urządzenia, po zażyciu leków przeciwbólowych, alkoholu lub narkotyków.
 • Nie należy używać urządzenia na skórze z ostrymi lub przewlekłymi zmianami chorobowymi (zranienia lub stany zapalne) (np. bolesne i bezbolesne stany zapalne, zaczerwienienia, wysypki skórne (np. alergie), oparzenia, odmrożenia, siniaki, obrzęki (bez śladów użądlenia/ukąszenia owada) oraz otwarte i gojące się rany, gojące się blizny pooperacyjne).
 • Z urządzenia nie mogą korzystać osoby z gorączką.
 • Urządzenia nie należy stosować na wrażliwych partiach skóry.
 • Urządzenia nie należy stosować w przypadku występowania wszelkiego rodzaju zaburzeń czucia o zmniejszonym odczuwaniu bólu (np. zaburzenia metabolizmu).
 • Urządzenia nie należy stosować na skórze pokrytej maścią, kremem ani żelem.
 • Urządzenia nie należy stosować w przypadku stale występującego podrażnienia skóry ze względu na długotrwałe działanie ciepła w tym samym miejscu.

Urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów może być zasadniczo stosowane również na wytatuowanej skórze. Urządzenia nie wolno jednak stosować na świeżo wytatuowanej skórze.

W razie potrzeby rozgrzewanie przez urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów można powtórzyć w tym samym miejscu ukłucia/ukąszenia po trwającej 2 minuty przerwie lub od razu w innym miejscu ukłucia/ukąszenia. Nie wolno przekraczać maksymalnej liczby zabiegów w jednym miejscu. Wynosi ona 5 zabiegów w ciągu godziny.

Zintegrowana płyta grzewcza może osiągnąć temperaturę do 52°C.

Nie, nie wolno używać akumulatorów.

W zależności od wrażliwości użytkownika i miejsca na skórze temperatura zabiegu może być odczuwana jako nieprzyjemna; może także powstać lekkie zaczerwienienie, a w rzadkich przypadkach także podrażnienie skóry. Jeśli odczuwane ciepło jest nadmierne, należy natychmiast przerwać zabieg!

Tak, wyłączanie awaryjne uruchamia się po wciśnięciu przycisku aktywacji na dłużej niż 2 sekundy.

Wystarczy krótko nacisnąć przycisk aktywacji. Jeśli przycisk będzie wciśniety przez ponad 2 sekundy, uruchomi się wyłączanie awaryjne.

Nie, wyciszenie dźwięku nie jest możliwe.

Może to mieć następujące przyczyny:

 • wyłączanie awaryjne zostało aktywowane po wciśnięciu przycisku aktywacji na dłużej niż 2 sekundy
 • bateria urządzenia jest rozładowana

Jeśli te przyczyny nie występują, może to być wada lub usterka. W takim przypadku służy pomocą nasz działe obsługi klienta: https://www.beurer.com/web/pl/contact/ 

Naciśnięcie przycisku uruchamia program na 3 sekundy. Dwukrotne naciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie programu na 6 sekund.
Zmiana programu 6-sekundowego na krótszy nie jest możliwa. Należy wyłączyć urządzenie na krótko lub odczekać, aż program się zakończy, aby uruchomić program 3-sekundowy.

BR 90

Tak, urządzenie uśmierzające ból po ukłuciu insektów BR 90 wyłącza się automatycznie 2 minuty po ostatnim użyciu.

Może to mieć następujące przyczyny:

 • automatyczne wyłączanie aktywowało się, gdy urządzenie nie było używane dłużej niż 2 minuty
 • wyłączanie awaryjne zostało aktywowane po wciśnięciu przycisku aktywacji przez ponad 2 sekundy
 • bateria urządzenia jest rozładowana

Jeśli te przyczyny nie występują, może to być wada lub usterka. W takim przypadku służy pomocą nasz działe obsługi klienta: https://www.beurer.com/web/pl/contact/ 

Światło włącza się za pomocą bocznego suwaka.

Światło pozostaje włączone do czasu wyłączenia urządzenia uśmierzającego ból po ukłuciu insektów, włączenia funkcji automatycznego wyłączania po 2 minutach lub rozładowania się baterii.

Termometry lekarskie

Termometr

Różne termometry są przystosowane do pomiaru temperatury w różnych częściach ciała.

Termometr skroniowy: pomiar tylko na skroni. Termometr douszny: pomiar tylko w uchu. Termometr pałeczkowy: pomiar w odbycie, pod pachą lub w ustach.

W zależności od części ciała, z której pobiera się pomiar, wartość temperatury będzie się różnić. U zdrowych osób różnica temperatury między różnymi częściami ciała może wynosić 0,2–1°C. Przybliżone zakresy normalnych temperatur są następujące:

 • Temperatura skroni – mierzona za pomocą termometru skroniowego: 35,8°C do 37,6°C.
 • Temperatura w uchu – mierzona za pomocą termometru dousznego: 36,0°C do 37,8°C.
 • Temperatura w odbycie – mierzona za pomocą konwencjonalnego termometru: 36,3°C do 37,8°C.
 • Temperatura w ustach – mierzona za pomocą konwencjonalnego termometru: 36,0°C do 37,4°C.

Wskazówka od firmy Beurer:
Nie można porównywać ze sobą temperatur zmierzonych przy użyciu różnych termometrów. Dlatego przy rozmowie z lekarzem lub samodzielnej diagnostyce należy pamiętać, jakiego użyło się termometru i w której części ciała dokonano pomiaru.

Na wartość temperatury u zdrowej osoby wpływają również następujące czynniki:

 • przemiana materii,
 • wiek (temperatura ciała niemowląt i małych dzieci jest wyższa, a następnie spada z wiekiem; duże wahania temperatury częściej i szybciej zachodzą u dzieci),
 • ubranie,
 • temperatura na zewnątrz,
 • pora dnia (rano temperatura ciała jest niższa, a następnie wzrasta im bliżej wieczoru),
 • poprzedzająca pomiar aktywność fizyczna, a w mniejszym stopniu także umysłowa.

Wskazówka firmy Beurer:
Wykonanie pomiaru temperatury pozwala uzyskać informację na temat bieżącej temperatury ciała konkretnej osoby. W razie wątpliwości dotyczących interpretacji wyników pomiaru lub stwierdzenia nieprawidłowości (np. gorączki) należy skonsultować się z lekarzem. Dotyczy to również sytuacji, w których niewielkim zmianom temperatury towarzyszą inne objawy choroby, takie jak pobudzenie, silne pocenie, rumieńce, przyspieszony puls, skłonność do zapaści itp.

FT95

Zapisuje się 60 ostatnich zmierzonych wartości.

Niniejszy termometr służy do bezdotykowego pomiaru temperatury czoła. Ponadto można nim też mierzyć temperaturę obiektów i pomieszczenia. Jednak zmierzone wartości temperatury obiektu lub temperatury pokojowej nie są zapisywane i nie są przesyłane do aplikacji.

Włóż ponownie baterie albo nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk LIGHT/SET przy włączonym termometrze. Jednostka pomiaru temperatury miga na wyświetlaczu. Wyniki pomiaru można wyświetlać w stopniach Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F).

 • Aby wyniki pomiaru były wyświetlane w stopniach Celsjusza, należy za pomocą przycisku MODE/MEM wybrać jednostkę °C i potwierdzić przyciskiem LIGHT/SET.
 • Aby wyniki pomiaru były wyświetlane w stopniach Fahrenheita, należy za pomocą przycisku MODE/MEM wybrać jednostkę °F i potwierdzić przyciskiem LIGHT/SET.
 • W przypadku pomiarów temperatury na czole, zakres pomiarowy wynosi od 34°C do 42,2°C (lub od 93,2°F do 108°F). Dokładność pomiaru wynosi ±0,2°C (od 93,2°F do 108°F: ±0,4°F)
 • W przypadku pomiaru temperatury obiektu, zakres pomiarowy wynosi od 0°C do 80°C (lub od 32°F do 176°F). Dokładność pomiaru wynosi ±4% lub ±2°C (±4°F).

Termometr służy do bezdotykowego pomiaru temperatury na czole. Jest on dostosowany do przeprowadzania pomiarów w warunkach domowych. Umożliwia łatwy i szybki pomiar temperatury ciała.

Aby włączyć termometr, należy krótko nacisnąć przycisk Wł./Wył. Po krótkim autoteście i dwóch tonach urządzenie jest gotowe do pomiaru temperatury na czole. Urządzenie znajduje się w trybie Temperatura na czole. Na wyświetlaczu pojawi się symbol czoła. Przytrzymać termometr 2–3 cm od miejsca pomiaru na czole i wcisnąć przycisk SCAN.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części „Jak prawidłowo mierzyć temperaturę ciała na czole?".

Pomiar temperatury ciała wskazuje aktualną wartość temperatury ciała człowieka. W przypadku niepewności podczas interpretacji wyniku lub nietypowej wartości (np. gorączka) należy skontaktować się z lekarzem. Dotyczy to również nieznacznych zmian temperatury, jeśli występują inne objawy choroby, takie jak np. niepokój, silne pocenie się, zaczerwienienie skóry, wysokie tętno, skłonność do zapaści itp.

Zasadniczo można używać kolorowych wskaźników na wyświetlaczu do orientacji:

 • Jeśli wynik pomiaru jest poniżej 37,5°C (99,5°F), wskaźnik gorączki świeci na zielono i wskazuje, że temperatura ciała mieści się w normalnym zakresie.
 • Jeśli wynik pomiaru wynosi od 37,5°C do 37,9°C, wskaźnik gorączki świeci na żółto i sygnalizuje, że temperatura ciała znajduje się w podwyższonym zakresie.
 • Jeśli zmierzona wartość wynosi powyżej 38°C (100,4°F), wskaźnik gorączki świeci na czerwono, wskazując, że temperatura ciała jest powyżej normalnego zakresu.

 

W celu uzyskania prawidłowych wyników pomiarów należy przestrzegać poniższych instrukcji:

 • Aktywność fizyczna, nadmierna potliwość na czole, przyjmowanie leków zwężających naczynia i podrażnienie skóry mogą zafałszować wyniki pomiaru.
 • Na czole lub skroniach nie mogą znajdować się kosmetyki ani pot.
 • Zalecane jest wykonanie trzech pomiarów na czole. Jeśli wyniki pomiaru są rozbieżne, za właściwy rezultat należy przyjąć najwyższą wartość pomiaru.
 • Jeśli obszar czoła jest pokryty włosami, potem lub zabrudzeniami, należy go oczyścić i odczekać następnie 10 minut w celu poprawy dokładności pomiaru.
 • Podczas pomiaru nie wolno wykonywać ruchów termometrem. Poruszanie termometrem podczas pomiaru może spowodować niedokładny pomiar.

Jeśli wynik pomiaru wydaje się niewiarygodny, należy zwrócić uwagę na następujące wskazówki:

 • Urządzenie musi być umieszczone w pomieszczeniu, w którym odbywa się pomiar na 30 minut przed pomiarem.
 • Warunki pracy wynoszą od 15°C do 40°C (59°F do 104°F) przy wilgotności względnej <95%.
 • Jeśli czujnik jest zabrudzony, należy go oczyścić.
 • Pot i kosmetyki na czole mogą mieć wpływ na wynik pomiaru.
 • Na temperaturę ciała mogą mieć wpływ następujące czynniki:
  • indywidualny metabolizm zależny od osoby
  • wiek: Temperatura ciała u niemowląt i małych dzieci jest wyższa niż u osób dorosłych. U dzieci wahania temperatury występują szybciej i częściej. Wraz z wiekiem normalna temperatura ciała obniża się.
  • ubiór
  • temperatura zewnętrzna
  • pora dnia: Temperatura ciała rano jest niższa i wzrasta w ciągu dnia.
  • aktywność: Aktywność fizyczna oraz w mniejszym stopniu aktywność umysłowa podwyższają temperaturę ciała.

Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy wykonuje się pomiar, podczas gdy urządzenie jest jeszcze w fazie autotestu i dlatego nie jest jeszcze gotowe do pomiaru. Należy poczekać, aż symbol czoła przestanie migać.

Ten komunikat o błędzie wskazuje, że temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 15°C lub wyższa niż 40°C (<59°F lub >104°F). Urządzenie nie jest gotowe do pomiaru.

Komunikat ten sygnalizuje:

 • W trybie temperatury czoła: ustalona temperatura jest wyższa niż 42,2°C (108°F).
 • W trybie temperatury obiektu: ustalona temperatura jest wyższa niż 80°C (176°F)

Termometr należy użytkować tylko w określonych zakresach temperatur. Jeśli komunikat o błędzie powtarza się, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta.

Komunikat ten sygnalizuje:

 • W trybie temperatury czoła: ustalona temperatura jest niższa niż 34°C lub 93,2°F.
 • W trybie temperatury obiektu: ustalona temperatura jest niższa niż 0°C lub 32°F.

Termometr należy użytkować tylko w określonych zakresach temperatur. Jeśli komunikat o błędzie powtarza się, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta.

Baterie są zużyte. Należy włożyć nowe baterie (2× AAA (LR03)).

 • Aktywować funkcję Bluetooth® w termometrze i na mobilnym urządzeniu i otworzyć punkt menu „Urządzenia" w aplikacji „beurer BabyCare".
 • Na wyświetlaczu termometru wyświetli się 6-cyfrowy kod PIN. Należy go wpisać w pole edycji w aplikacji.
 • Urządzenie i aplikacja są teraz połączone.

Aby aktywować funkcję Bluetooth® w termometrze, należy postępować zgodnie z instrukcjami:

 • Nacisnąć i przytrzymać przycisk Light/SET przez kilka sekund, aby wejść do menu ustawień.
 • Następnie kilkakrotnie nacisnąć krótko przycisk Light/SET, aż do osiągnięcia pozycji menu Bluetooth®.
 • Aktywować funkcję Bluetooth® naciskając przycisk MODE/MEM, a następnie potwierdzić przyciskiem Light/SET.

Aktywować funkcję Bluetooth® w termometrze i na urządzeniu przenośnym. Po udanym podłączeniu, wartości z termometru są automatycznie przesyłane po pomiarze do aplikacji. Wartości są wyświetlane w aplikacji i mogą być przypisane do profilu dziecka.
Jeśli wartości mają być przesłane później, należy uruchomić termometr i otworzyć zapisane wartości pomiarowe przyciskiem MODE/MEM.

Aby przesłać zmierzoną temperaturę ciała, musi istnieć połączenie Bluetooth® pomiędzy termometrem bezdotykowym a smartfonem. Należy przestrzegać następujących wskazówek:

 • Minimalny zasięg na wolnym powietrzu wynosi ok. 15 metrów. Ściany i sufity zmniejszają zasięg
 • Należy sprawdzić, czy istnieją aktywne połączenie Bluetooth z innymi urządzeniami, takimi jak SmartWatch, Fitnesstracker lub inne gadżety. Odłączyć to połączenie lub wyprowadzić odpowiednie urządzenie poza zasięg Bluetooth®.
 • Inne fale radiowe mogą zakłócać transmisję, np: router Wi-Fi, mikrofalówka, płyta indukcyjna mogą zakłócać transmisję.

Aplikacja jest obecnie dostępna na następujących urządzeniach: Lista kompatybilnych smartfonów

Termometr bezdotykowy może być również używany bez aplikacji i smartfonów. Wtedy jednak wartości nie są przekazywane.

Można utworzyć dowolną liczbę różnych profili dziecka w obszarze profilu aplikacji „beurer BabyCare". Termometr bezdotykowy przenosi wszystkie zapisane wartości pomiarowe do aplikacji poprzez połączenie Bluetooth®. Tam można przypisać odpowiednie zmierzone wartości do właściwego profilu dziecka.

TENS-EMS

EM 70

TENS (ang. transcutaneous electrical nerve stimulation) to elektryczna stymulacja nerwów przez skórę. Jest to sprawdzona klinicznie, skuteczna, niefarmakologiczna metoda zwalczania dolegliwości bólowych o określonym podłożu, która przy prawidłowym stosowaniu nie powoduje skutków ubocznych i może być wykorzystywana również do samodzielnej terapii. Efekt uśmierzenia lub tłumienia bólu uzyskuje się między innymi przez zahamowanie przewodzenia bólu we włóknach nerwowych (przede wszystkim przez impulsy o wysokiej częstotliwości) oraz zwiększenie wydzielania endorfin, które, działając w centralnym układzie nerwowym, tłumią odczuwanie bólu. Metoda ta jest udokumentowana naukowo i dopuszczona jako forma terapii medycznej.
Wszystkie stany chorobowe stanowiące wskazanie do stosowania metody TENS należy uzgodnić z lekarzem prowadzącym. Lekarz udzieli również wskazówek na temat samodzielnej terapii TENS.

Terapia TENS została zbadana klinicznie i dopuszczona w następujących zastosowaniach:

 • bóle pleców, w szczególności bóle odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa,
 • bóle stawów (np. stawu kolanowego, stawu biodrowego, stawu barkowego),
 • nerwobóle,
 • bóle menstruacyjne,
 • bóle w stanach pourazowych aparatu ruchu,
 • bóle wynikające z niedokrwienia.

Teorie naukowe wskazują, że elektryczna terapia stymulacyjna działa na wiele sposobów:

 • Delikatne impulsy elektryczne przenikają przez skórę do położonych w pobliżu nerwów, gdzie blokują sygnały bólowe lub powstrzymują przedostawanie się ich od miejsca powstawania bólu do mózgu.
 • Delikatne impulsy elektryczne stymulują w ciele produkcję naturalnych środków przeciwbólowych, takich jak endorfiny.

Elektrostymulacja mięśni (ang. electrical muscle stimulation, EMS) jest powszechnie stosowaną i uznaną metodą terapii, wykorzystywaną od lat w medycynie sportowej oraz rehabilitacji. W sporcie i w fitnessie system EMS stosuje się między innymi jako uzupełnienie tradycyjnego treningu sportowego w celu zwiększenia wydajności poszczególnych partii mięśni oraz dostosowania proporcji ciała do wymogów estetycznych. System EMS jest wykorzystywany w dwojaki sposób. Można za jego pomocą systematycznie wzmacniać siłę mięśni (zastosowanie aktywujące), ale może mieć również działanie odprężające (zastosowanie relaksacyjne).

Zastosowanie aktywujące:

 • trening mięśni zwiększający wytrzymałość i/lub
 • trening mięśni umożliwiający wzmocnienie określonych mięśni lub grup mięśniowych w celu uzyskania odpowiednich proporcji ciała.

Zastosowanie relaksacyjne:

 • relaksacja mięśni sprzyjająca ich odprężeniu,
 • łagodzenie objawów zmęczenia mięśni,
 • przyspieszenie regeneracji mięśni po dużym wysiłku (np. po maratonie).

Zasada działania urządzeń do elektrostymulacji jest oparta na naśladowaniu wytwarzanych w organizmie impulsów, które za pośrednictwem elektrod są przekazywane przez skórę do nerwów i włókien mięśniowych. Impulsy elektryczne są bezpieczne i praktycznie bezbolesne. Odczuwa się ewentualnie jedynie delikatne mrowienie lub wibracje. Impulsy elektryczne są doprowadzane do tkanki, która odpowiada za przenoszenie stymulacji do nerwów, ośrodków nerwowych i grup mięśni w obszarze zastosowania. Elektrostymulacja mięśni (EMS) jest powszechnie stosowaną i uznaną metodą terapii, wykorzystywaną od lat w medycynie sportowej oraz rehabilitacyjnej. Elektrostymulacja jest bardzo skuteczną metodą obciążania mięśni, gdyż:
umożliwia istotną poprawę różnych parametrów mięśni; nie powoduje zmęczenia sercowo-naczyniowego ani psychicznego; w niewielkim stopniu obciąża stawy i ścięgna. Dzięki temu elektrostymulacja umożliwia większe obciążenie mięśni niż w przypadku intencjonalnej aktywizacji mięśni.

Aby uzyskać optymalne wyniki, zaleca się uzupełnienie zabiegów elektrostymulacyjnych przez inne aktywności, takie jak:

 • regularna aktywność fizyczna,
 • zrównoważona i zdrowa dieta,
 • zrównoważony styl życia.

Krok 1: Zamocowanie urządzenia
Zamocować nakładkę elektrody, której chce się użyć, wykorzystując zatrzaski na urządzeniu głównym.
Umieścić nakładkę na wybranej części ciała po zdjęciu przezroczystej folii plastikowej z jej tylnej części.

Krok 2: Włączanie pilota
Nacisnąć przycisk [ON/OFF] pilota i przytrzymać go przez 1 sekundę, aby włączyć urządzenie.

Krok 3: Włączanie urządzenia
Nacisnąć przycisk [ON/OFF] na jednostce głównej. Zaświeci się zielona dioda LED.
Jeśli pilot jest połączony z jednostką główną, wyświetla się symbol Bluetooth®.

Krok 4: Wybór obszaru ciała
Nacisnąć przycisk programu [PROG], aby wybrać obszar ciała. Obszar ciała można wybrać za pomocą przycisku [+/–]. Potwierdzić wybór, naciskając [PROG].

Krok 5: Wybór programu zabiegu
Wybrać program zabiegu. Program można wybrać za pomocą przycisku [+/–]. Potwierdzić wybór, naciskając [PROG].

Krok 6: Wybór intensywności stymulacji elektrycznej
Nacisnąć [+], aby aktywować stymulację elektryczną. Teraz można rozpocząć użytkowanie.
Za pomocą przycisku [+/–] można wybrać odpowiedni poziom intensywności.
Aby przerwać wcześniej zabieg, nacisnąć przycisk [ON/OFF] na pilocie lub przycisk [ON/OFF] na jednostce głównej.