FAQ Babycare

W tym miejscu znajdziesz często zadawane pytania (FAQ) dotyczące produktów z kategorii Pielęgnacja dziecka.

Czy nadal masz pytania?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Wyniki

babycare

FAQ Babycare

Waga niemowlęca

BY90

Istnieje możliwość zapisania maksymalnie 10 pomiarów.

Możesz znaleźć kontroler urządzenia z tyłu wagi dziecięcej, którego możesz użyć do zmiany jednostki wagi.

Aby zapewnić prawidłowy pomiar masy ciała, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

  • Umieścić wagę na płaskiej, twardej powierzchni i upewnić się, że dziecko nadal leży na wadze.
  • Nierówna lub miękka powierzchnia może powodować niedokładności pomiarów.
  • Jeśli dziecko porusza się podczas pomiaru, należy użyć funkcji HOLD i spróbować uspokoić swoje maleństwo.
  • Waga może być źle wytarowana. Wyłącz i ponownie włącz wagę. Poczekać aż na wyświetlaczu wagi niemowlęcej pojawi się „0.000 kg" i powtórzyć pomiar.

Ten komunikat o błędzie ma dwie możliwe przyczyny:

• Waga nie stoi na płaskiej, twardej powierzchni. Umieścić wagę na płaskiej, twardej powierzchni i upewnić się, że dziecko nie porusza się. Przeprowadzić tarowanie wagi.
• Przekroczono maksymalną nośność 20 kg. Proszę odciążyć wagę.

Waga jest wyposażona we wskaźnik naładowania baterii. Baterie wagi są rozładowane, należy je wymienić (3× 1,5 V AAA (alkaliczne LR03)). Po każdej wymianie baterii należy ponownie zsynchronizować wagę niemowlęcą z aplikacją „beurer BabyCare", aby przesłać zmierzone wartości do aplikacji.

Waga niemowlęca posiada funkcję tarowania.
Jeśli na wadze umieszczono ręcznik lub inne obciążniki, gdy została już włączona, i trzeba je usunąć przed ważeniem, można również skorzystać z funkcji TARA. Po naciśnięciu przycisku TARA na wyświetlaczu pojawi się napis „TARE". Aby zresetować wagę niemowlęcą do wartości „0 000 kg", należy zabrać ręcznik lub dodatkowy ciężar z wagi niemowlęcej i ponownie nacisnąć przycisk TARA.

Niniejsza waga niemowlęca jest wyposażona w funkcję zatrzymywania AUTO HOLD i MECHANICAL HOLD. Standardowo aktywowana funkcja AUTO HOLD umożliwia zapisanie wagi dziecka w momencie, w którym leży na tyle spokojnie, że da się zarejestrować dokładną masę. Jeśli dziecko porusza się zbyt gwałtownie, pomiar masy nie jest możliwy. Należy zatem podjąć próbę uspokojenia poruszającego się dziecka, aby ułatwić szybki pomiar. Nie należy go jednak przytrzymywać, ponieważ może to mieć wpływ na wynik pomiaru. Napis „HOLD" przestanie migać zaraz po ustaleniu masy dziecka. Wynik pomiaru będzie wyświetlany przez 120 sekund. Jeśli dziecko porusza się bardzo gwałtownie, można włączyć funkcję MECHANICAL HOLD, naciskając przycisk „HOLD". Napis „HOLD" przestaje migać po 5 sekundach, a pomiar wagi jest wyświetlany przez 120 sekund.

Jeśli na wyświetlaczu przez 120 sekund wyświetlany jest napis „APP", waga niemowlęca nie została jeszcze zsynchronizowana z tą aplikacją. Wszystkie pomiary przeprowadzone bez uprzedniej synchronizacji nie mogą być później przesłane do aplikacji „beurer BabyCare". Dlatego należy połączyć wagę niemowlęcą z aplikacją. Aby używać wagi bez aplikacji, należy nacisnąć dowolny przycisk na wadze niemowlęcej, a komunikat „APP" zniknie.

• Zainstalować aplikację „beurer BabyCare" na urządzeniu przenośnym.
• Jeśli waga niemowlęca jest używana po raz pierwszy, na wyświetlaczu wagi przez 120 sekund pojawia się „APP". W tym czasie można aktywować funkcję Bluetooth® na urządzeniu przenośnym i otworzyć aplikację.
• Następnie można wybrać wagę niemowlęcą w aplikacji w punkcie menu „Urządzenia", a zostanie ona dodana do aplikacji.
• Aby połączyć wagę niemowlęcą z aplikacją po raz pierwszy po upływie 120 sekund od wygaśnięcia komunikatu „APP", należy nacisnąć przycisk Bluetooth® na wadze.
Waga jest pomyślnie podłączona do aplikacji, gdy tylko na wyświetlaczu pojawi się symbol Bluetooth®. Dane następnie przesyłane są automatycznie.

Aby przesłać dane pomiaru wagi do aplikacji, nacisnąć przycisk Bluetooth®. Wartości są przesyłane do aplikacji, gdy tylko waga zostanie połączona z aplikacją za pośrednictwem Bluetooth®. Po wykonaniu tej czynności waga niemowlęca wyłączy się automatycznie. Wszystkie nowo przesłane wyniki pomiarów można odnaleźć w aplikacji. Można je następnie przypisać do żądanego profilu dziecka i przesłać do osi czasu aplikacji.

Należy sprawdzić, czy funkcja Bluetooth® w urządzeniu przenośnym jest włączona i nacisnąć przycisk Bluetooth® na wadze niemowlęcej.

  • Jeśli nadal nie jest możliwe nawiązanie połączenia Bluetooth®, mogą istnieć różne możliwe przyczyny:
  • Minimalny zasięg na wolnym powietrzu wynosi ok. 15 m. Ściany i sufity zmniejszają zasięg.
  • Należy sprawdzić, czy istnieją aktywne połączenia Bluetooth® z innymi urządzeniami, takimi jak SmartWatch, Fitnesstracker lub inne gadżety. Odłączyć takie połączenia lub wynieść odpowiednie urządzenia poza zasięg Bluetooth®.
  • Inne fale radiowe mogą zakłócać transmisję. Dlatego wagi nie należy ustawiać w pobliżu takich urządzeń, jak routery sieci Wi-Fi, mikrofalówki lub płyty indukcyjne.
  • Nie ma połączenia z aplikacją. Należy całkowicie zamknąć aplikację (również w tle). Wyłączyć i ponownie włączyć Bluetooth®. Wyłączyć i włączyć smartfona. Wyjąć na chwilę baterie z wagi niemowlęcej, włożyć je z powrotem i zsynchronizować.

Aplikacja jest obecnie dostępna na następujących urządzeniach: Lista kompatybilnych smartfonów

Tak, waga może być również używana bez aplikacji. Jednak bez aplikacji nie można przesyłać pomiarów.

Można utworzyć dowolną liczbę profili dziecka w obszarze profilu aplikacji „beurer BabyCare". Waga niemowlęca przesyła wszystkie zapisane wartości pomiarowe do aplikacji. Tam można przypisać odpowiednie zmierzone wartości do żądanego profilu dziecka.